Digia Netta

Itsepalvelukanava työttömyyskassan jäsenille

Digia Netta on modernin työttömyyskassan sähköisen asioinnin itsepalvelukanava, jonka kautta työttömyyskassan jäsenet
voivat hakea etuuksia, päivittää tietojaan ja vastaanottaa lähettämiä viestejä tietoturvallisesti ajasta ja laitteesta riippumatta. Suomalainen vaatii sähköistä asiointia

Sähköinen asiointi on arkipäivää suomalaisille. Jopa 80% etuushakemuksista lähetetään sähköisesti. Modernin jäsenpalvelun pitää olla aina saatavilla siellä missä jäsen on ja sillä laitteella mikä hänellä kulloinkin on käytössään. 

Työttömyyskassan itsepalvelun käyttöaste on merkittävä ja palvelua käyttävien jäsenten motivaatio helppokäyttöisen itsepalvelukanavan hyödyntämiseen korkea. Etuuksien maksatukseen liittyvien tietojen saatavuus ja päivittäminen ovat erittäin tärkeitä väliaikaisen tulon turvaamiseksi. Työttömyyskassan palvelujen aika- ja laiteriippumattomuus auttavat varmistamaan etuudensaajan tasaisen tulolähteen. Digia Netta palvelee työttömyyskassan jäseniä 24/7

Digia Netan mobiililaitteillakin toimiva käyttöliittymä tarjoaa jäsennellysti ja selkeästi tärkeät tiedot, luoden miellyttävän asiakaskokemuksen.

Modernin itsepalvelukanavan helppokäyttöisyys vähentää jäsenen tarvetta asioida virkailijoiden kanssa. Näin henkilökohtaisessa palvelussa säästetty aika voidaan kohdentaa muihin tärkeisiin asioihin. 

Jäsenelle palvelu mahdollistaa joustavuutta hoitaa etuuksiin liittyviä asioita virka-ajan ulkopuolella.

Jäsenellä on aina pääsy tärkeimpiin palveluihin:

  • Omat tiedot ja jäsenmaksuhistoria
  • Lomakkeet etuuksien hakemiseen
  • Tiedot maksuhistoriasta, päätöksistä, lausunnoista, verotietoista ja laskureista
  • Jäsenen tiedoilla varustettu päivärahalaskuri
  • Viestit jäsenen ja työttömyyskassan välilläModerni itsepalvelukanava vapauttaa aikaa 

Turvallinen ja vakaa

Kuukauden vaihtuessa arkaluontoisen tietovirran määrä kasvaa huomattavaksi. Digian järjestelmissä tietoturva-asiat ovat huomioituna kaikissa vaiheissa, aina suunnittelupöydältä käyttökokemukseen saakka.

Päätelaiteriippumaton

Etuuksiin liittyviä asioita voi hoitaa ajasta ja paikasta huolimatta laitterippumattomasti. Asiointia voidaan siirtää asiakkaiden kannalta joustavampaan ja läpinäkyvämpään sekä organisaation kannalta kustannustehokkaampaan kanavaan. Lisäksi laadukkaalla sähköisellä asioinnilla parannat asiakastyytyväisyyttä, josta on tullut kaikilla toimialoilla tärkeä mittari.

Vaivaton käyttöönotto

Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös sähköisen asioinnin käyttöönoton ja päivityksen tulee olla vaivatonta. Tekninen ympäristö teksteineen, työttömyyskassan visuaalisen ohjeistuksen mukaisin värein, logoin ja kirjasimin toimitetaan yhtenä kokonaisuutena.Ota yhteyttä

Takaisin ylös