Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaus liikuttaa tietoa ketterästi ja lisää jäljitettävyyttä ja tehokkuutta koko tuotantoketjuun

Onko oikea raaka-aine oikealla tuotantolinjalla oikeaan aikaan? Mistä raaka-aine on peräisin? Onko tilaus toimitettu asiakkaalle? Onko tuotteessa valmistusvirhe ja missä prosessin vaiheessa se on päässyt syntymään?Tuotannonohjaus-
järjestelmä tarjoaa työkalut tuotannon seurantaan ja hallintaan sekä valmistusprosessien yhdenmukaistamiseen, kehittämiseen ja tehostamiseen.

Toimitusaikojen lyhentyessä ja eräkokojen pienentyessä on entistäkin kriittisempää, että tieto kulkee valmistusketjussa saumattomasti ja että eri osapuolten saatavilla on luotettavaa tietoa tuotantoketjun eri osista ja kokonaisuuden toimivuudesta. Tuotantoa on seurattava reaaliajassa ja tuotantoketjussa tapahtuviin muutoksiin on pystyttävä reagoimaan ripeästi. 

Tähän ei perinteinen toiminnanohjausratkaisu aina taivu, vaan tarvitaan vaativissa tuotanto-olosuhteissa toimiva ja tuotannon erikoistarpeisiin kohdennettu ohjausjärjestelmä.

Tehokas tuotannonohjausjärjestelmä (MES, Manufacturing Execution System) yhdistää tuotannonohjauksen ja tiedonkeruun saumattomasti yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Sen avulla voit hallita tuotannon operatiivisia toimintoja, huolehtia tuotantodatan tiedonkeruuprosessista, muodostaa ja ylläpitää tuotannon materiaalivirtojen eräseuranta- ja jäljitettävyysketjua sekä välittää informaatiota toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) ja tehdasautomaatiojärjestelmien välillä.


Toimiva ja ohjaava tuotannonohjaus 

Lisää toimintaan jatkuvuutta ja varmuutta

Järjestelmä varmistaa, että sovittuja toimintatapoja noudatetaan, minkä johdosta toiminnassa on jatkuvuutta ja laatu pysyy tasaisena. Myös lainsäädännön vaatimukset tulevat huomioiduksi.

Lisää läpinäkyvyyttä ja tietoa, ja sitä kautta motivoi tekemistä

Tuotannonohjausjärjestelmän kautta työntekijät saavat näkyvyyttä omaan työhönsä ja siihen, miten työ liittyy isompaan kokonaisuuteen.

On helppokäyttöinen ja takaa sujuvan työskentelyn

Tietojärjestelmän täytyy olla sovitettavissa tuotantoympäristössä parhaiten soveltuviin päätelaitteisiin.

Tehokkaan tuotannonohjauksen avulla: 

  • Lisäät työn, prosessien ja tuotantokapasiteetin tuottavuutta ja tehokkuutta
  • Saat selviä kustannussäästöjä tuotantorakenteita optimoimalla
  • Kehität toiminnan laatua ja joustavuutta

 

  • Pienennät materiaali- ja tuotehävikkiä sekä vähennät laatuvirheitä
  • Parannat materiaalien jäljitettävyyttä ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä
  • Havaitset ja hallitset tuotannon poikkeustilanteet
  • Johdat toimintaa tiedolla – et mutulla

Digia yrityksesi toiminnanohjaus-kumppanina

Digialla on vankka kokemus tuotannonohjausjärjestelmien rakentamisesta monille merkittäville suomalaisille elintarvike- ja valmistavan teollisuuden yrityksille ja sitä kautta syntynyt syvä ymmärrys asiakkaiden tuotannon prosesseista ja toimintatavoista. Microsoft-teknologia-alustalle rakennettu, eri moduuleista koostuva Digia MES -ratkaisu on tehokas, helppokäyttöinen ja vaivatta laajennettavissa ja räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin.

Tutustu Digian MES -tuotannonohjausjärjestelmään  

Takaisin ylös