api-hackatemia.jpg

API Hackatemia

Neljän illan kokonaisuus, jossa tekninen API-osaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen kohtaavat

________  _

Tulevan API Hackatemian ajankohta tiedotetaan tällä sivustolla


Sitä odotellessa voit tutustua Career Compassiin >>

Mikä API Hackatemia?    |    Kenelle?    |    Miksi?    |    Missä ja milloin?

Mikä API Hackatemia?

API (Application Programming Interface eli ohjelmointirajapinta) -pohjaiset integraatiot ja niiden monipuolinen hyödyntäminen ovat voimakkaassa nosteessa eri toimialoilla.

API Hackatemia on Digian järjestämä neljän illan kokonaisuus, jossa opiskelijat ja asiantuntijat ideoivat ja suunnittelevat tiimeissä ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin API-teknologioita hyödyntäen. Lopputuloksena voi syntyä esimerkiksi asiakaspalvelubotti, joka toimii some-kanavissa tai API-rajapinta vaikkapa tuotetietojen jakamiseen tai hyödyntämiseen. Varsinaiset caset paljastamme mukaan valituille lähempänä tapahtumaa.

API Hackatemiassa tutustutaan aluksi asiakkailta, opiskelijoilta ja sidosryhmiltä tulleisiin tarpeisiin tai ideoihin hackatemiassa toteutettaviksi projekteiksi sekä tiimiydytään. Voit myös koota oman porukkasi ja osallistua hackatemiaan jo valmiina tiiminä! Lisäksi ensimmäisinä päivinä demotaan esimerkkitoteutuksia ja tutustutaan APIen maailmaan. Tänä vuonna API Hackatemiassa tutustutaan tarkemmin IBM Watson, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Swagger/Open API, AWS, Postman teknologioihin sekä APIOps Cycles menetelmään. 

Suuri osa ajasta uppoudutaan hackathon-hengessä käytännön toimeksiantojen ratkomiseen eli API-ratkaisujen suunnitteluun, toteutukseen ja julkaisuun. Viimeisenä iltana tiimit demoavat tuotoksensa ja paras tiimi palkitaan. Osallistujat saavat palautetta sekä muilta osallistujilta, että Digian asiantuntijoilta. Asiantuntijamme ovat koko hackatemian ajan paikalla osallistujien tukena.

Kenelle?

API Hackatemia on parasta antia sinulle, joka olet kiinnostunut laajasti digitalisaation ilmiöistä:

1. IT-alan opiskelijoille tai IT-ammattilaisille

Oletko kiinnostunut IT-hankkeista ja haluat ymmärtää myös niiden liiketoiminnallista puolta? Kiinnostaisiko harjoitella APIen toteutusta ja julkaisua käyttäen vaikkapa tekstin- tai kuvantunnistusta, chatbotteja tai mikropalveluja? Ohjelmointitaitoiset voivat hyödyntää myös NodeJS tai C#/Java -taitojaan.

2. Palvelumuotoilua tai liiketoimintaa opiskeleville

Haluatko ymmärtää, kuinka alustana toimiminen ja avointen API-rajapintojen hyödyntäminen voivat ratkoa yritysten liiketoiminnan haasteita? Miten palvelumuotoillaan bisneshyötyjä tuottava API-ratkaisu? Ohjelmointiosaaminen ei ole välttämätöntä, vaan tiimit muodostetaan kullekin toimeksiannolle sopiviksi.

3. Alanvaihtajille ja muille APIen mahdollisuuksista kiinnostuneille

Myös esimerkiksi humanistiselle ja oikeus- tai yhteiskuntatieteelliselle osaamiselle on toimeksiannoissa kysyntää. Kiinnostus API-ratkaisuja, avoimia rajapintoja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan on tärkeintä.

Miksi API Hackatemia?

1. API-osaamista poikkitieteellisesti

API:t ovat monella tapaa digitalisaation ytimessä, ja API-osaamista tarvitaan tänä päivänä kaikkialla. Kun IT-ammattilainen syventää liiketoimintaymmärrystään, tai bisnesosaaja seuraa digitalisaation ilmiöitä, mahdollisten työtehtävien kirjo kasvaa. Hackatemian kautta sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua muiden osallistujien ja API-asiantuntijoiden kanssa sekä oppia uusia asioita ilman turhia suorituspaineita!

2. Lue hyväksi opintoihisi

Alusta- ja API-talous sekä niitä hyödyntävät teknologiat linkittyvät useille aloille ja siten myös moniin korkeakoulukursseihin, kuten esim. digitaalinen liiketoiminta ja markkinointi, digitaaliset oppimisalustat, rahoitusmarkkinat, alusta- ja verkostotalous, yrityksen kehittäminen, tietohallinto, IT-arkkitehtuurit ja ohjelmistotuotanto. Tiedustele oppilaitoksestasi mahdollisuutta suorittaa osa opintojaksoa, projektityötä tai harjoittelua API Hackatemian muodossa. Hackatemiasta voi löytyä myös vaikkapa aihe opinnäytetyöhön tai näkökulma tuleviin urasuunnitelmiin.

3. Harjoitteluun tai töihin Digialle

Etsimme API Hackatemian kautta myös uusia osaajia Digian API-porukkaan. Opintokokonaisuus voi mahdollistaa siis rekrytoinnin Digialle!