heimot.jpg

Heimotoiminta

Esimerkkejä kulttuurimme ytimestä

________  _

Digian kulttuurissa on määritelty, että jokainen digialainen on Senior Trainee, mikä tarkoittaa, että jokaisella on opittavaa mutta myös opetettavaa toisille. Digialle on rakennettu digialaisille yhtenäinen toimintakehys, jota kutsutaan heimotoiminnaksi. Heimo (tribe) on ryhmä ihmisiä, jotka jakavat kiinnostuksen samaa aihetta kohtaan ja puuhaavat sen ympärillä. Digialla on kokoonnuttu saman kiinnostuksen kohteen äärelle aina yrityksen alusta asti, jakamaan osaamista ja ajatuksia. Nykyisen muotoinen heimotoiminta sai inspiraationsa Tribal Leadership -kirjasta

Heimoilla on toimintakehyksen puitteissa vapaus luoda oma toimintatapansa ja kulttuurinsa, mutta niiden tärkein tehtävä on edistää jäseniensä osaamista ja yhdistää ihmisiä yli yksikkö- ja projektirajojen. Lisäksi heimot voivat halutessaan antaa ohjausta Digian tasoisiin teknologialinjauksiin. Teknologiat löydät Tech Radaristamme.

Heimot ovat avoimia kaikille digialaisille organisaatiolaatikkoon katsomatta. Heimotoimintaan osallistuminen on meillä työaikaa - tämä on yksi tapamme tukea oppimista ja kehittymistä. Kuka tahansa digialainen voi perustaa uuden heimon haluamansa teeman ympärille. Olemme ylpeitä siitä, kuinka monen aiheen ympärille toimintaa on jo muodostunut! Sivun alalaidasta löydät tällä hetkellä aktiiviset heimomme. Heimojen oppeja voi hyödyntää, vaikka ei aktiivisesti osallistuisikaan niiden toimintaan. Heimosta voi löytää ratkaisun käsillä olevaan ongelmaan - tai ainakin vertaistukea.

Järjestämme myös eri aiheiden ympärille räätälöityjä työpajoja. Työpaja (workshop) on 1-3 tunnin kädet savessa opetustilanne, jossa digialainen ohjaaja opastaa tekemistä. Työpajoja on pidetty muun muassa Androidin, full-stack Javascriptin, pilvipalveluiden ja konttiteknologioiden ympärillä. Uuden oppimisen lisäksi työpajat ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia kohdata muiden paikkakuntien ja yksiköiden kollegoita. Kuka tahansa digialainen voi ehdottaa työpajan aihetta. 

Digian aktiivisia heimoja: 

AGILE

Ketterät kehitysmenetelmät, viitekehykset, prosessit, roolit, mittarit ja seremoniat

ANALYTIIKKA

Tekoälyn ja koneoppimisen menetelmät, analytiikan prosessit ja tuotannollistaminen, teknologiat ja työkalut

ARKKITEHTI

Tiedon jakaminen, vertaistuki, projekteissa tehtyjen asioiden esittely, työskentelymenetelmien ja työkalujen esittely

ASIAKASDOKUMENTOINTI

Asiakkaille tehtävä dokumentointi kuten tuotekuvaukset, käyttöohjeet, "release notes" -tyyppinen muutosten dokumentointi

DEVOPS

Digian laajuisen DevOps-kulttuurin ja -identiteetin rakentaminen, kouluttaminen ja tiedon jakaminen, clean coding, TDD

DYNAMICS 365

Microsoft Dynamics 365 -tuotteen parissa työskentelevien ja siitä kiinnostuneiden heimoyhteisö.

 

ESIMIESTYÖ

Kaikille esimiestyöstä kiinnostuneille avoin ympäristö, jossa jaetaan kokemuksia, osaamista, vertaistukea ja keskustellaan ajankohtaisista asioista

FASILITOINTI

Fasilitointimenetelmät, fasilitointiin soveltuvat työkalut ja tiedon jakaminen

INTEGRAATIOT

Open source, APIt ja arkkitehtuuri, Dell Boomi, IBM, Digia iSuite, Oracle, Microsoft

 

JAVASCRIPT

Kehittäjien auttaminen JavaScriptiin ja Nodeen liittyvissä asioissa

 

KYBERTURVALLISUUS

Ajankohtaisia kyberturvallisuuteen liittyviä aiheita

MONIMUOTOISUUS

Työympäristömme ja kulttuurimme kehittäminen avoimemmiksi, hyväksyvämmäksi ja ystävällisemmiksi meille kaikille

OHJELMOINTI

kaikille ohjelmoinnista innostuneille. Kaikkea ohjelmointiin, ohjelmointikieliin, työvälineisiin, algoritmeihin ja teknologioihin liittyvästä

PILVI

Digian Cloud Computing -tietojen yhden pysäkin tietopankki, virtuaalikeskusteluja kaikkeen pilvipalveluihin liittyvään

 

PROJEKTINHALLINTA

Projektinhallinta, menetelmät, työkalut ja Digian toimintamalli

SOTE

Sote-toimialan ratkaisut, standardit, viitekehykset, lainsäädäntö, viranomaistoiminta, kansallinen ja alueellinen kehittäminen

TESTAUS

Testauksessa käytettävien työkalujen ja menetelmien esittely ja tiedon jakaminen.

 

TOIMINNANOHJAUS

Toiminnanohjausjärjestelmät, prosessit, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä ajankohtaiset aiheet