Digian keskeiset vahvuudet

Päivitetty: 22.2.2018

Digian menestystä tukevat markkinatrendit


Digian toimintaan vaikuttavat keskeisimmät, koko IT-palvelumarkkinaa koskevat trendit ovat digitalisoituminen, entistä liiketoimintalähtöisemmät IT-investoinnit sekä pilvipalveluiden merkityksen kasvu. Näistä megatrendeistä seuraa useita menestystämme tukevia kehityssuuntia. Kokeiluista merkittävään liiketoimintaan

Digitalisaation eturintamassa uusia ideoita ja teknologian mahdollisuuksia testataan pienin ketterin kokeiluin. Kokeiluilla pyritään varmistamaan ideoiden toimivuus ja houkuttelevuus asiakkaille. Yhä useammin organisaatiot ovat kuitenkin jo edenneet kokeiluista operatiivisen liiketoiminnan rakentamiseen uusien digitaalisten toimintamallien, palvelujen ja teknisten innovaatioiden varaan. Tämä tarkoittaa myös yhä useammin yhä liiketoiminnallisempia tavoitteita. Kehityshankkeiden menestystä arvioidaan puhtaasti teknisen onnistumisen sijaan liiketoiminnallisilla mittareilla, eli niiden luomalla kasvulla ja kannattavuudella. Hankkeiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys yrityksen tulevaisuuden menestykselle. Toimialatuntemuksemme sekä syvä aina asiakkaiden operatiivisiin ydinprosesseihin asti menevä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta antavat meille vahvat eväät auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

vahvuudet-henkilosto.jpg

vahvuudet-ydinprosessit.jpg

Yksittäisistä palveluista koko liiketoiminnan uudistamiseen

Digitalisaation haasteisiin vastaavien kehityshankkeiden siirtyessä kokeiluista merkittäviksi liiketoiminnan uudistushankkeiksi, kasvaa hankkeiden laajuus myös yksittäisistä pistemäisistä palveluista koko liiketoiminnan ja arvoketjun kattaviksi. Yhtä lailla omien palvelujen on muodostettava saumattomia kokonaisuuksia kumppaneiden palvelujen kanssa. Digian kehittämät palvelut ja ratkaisut integroivat asiakaskokemuksen tuottavat palvelut saumattomasti tuotannollisiin järjestelmiin ja tietovarantoihin. Kykenemme myös luomaan asiakkaillemme digitaalisen liiketoiminnan mahdollistavia alustoja sekä niihin ekosysteemien muodostumisen mahdollistavia rajapintoja.

IT-palveluita pilvestä kuin vettä hanasta

Yhä useammat yritykset ja organisaatiot siirtyvät omasta IT-infrastruktuuristaan pilvipalveluihin resurssi-, sovellus- ja kommunikaatiopalveluissa. Pilvipalvelut tarjoavat joustavammat ja skaalautuvammat ratkaisut, joita käyttämällä voidaan säästää kuluissa ja ottaa käyttöön uusia palveluita nopeammin. Järjestelmät ovat näin myös helpommin ylläpidettävissä. Tulevaisuuden IT-osastot näyttävätkin täysin erilaisilta pilvipohjaisen IT-ympäristön myötä. Digian tarjoama ei nojaa perinteisiin infrastruktuuriratkaisuihin - Digia on näin luonnollinen kumppani asiakkailleen heidän uudistaessaan ja sopeuttaessaan omia IT-ympäristöjään pilvipalveluihin pohjautuviksi.

vahvuudet-eri-toimialat.jpg

vahvuudet-kotimaisuus.jpg

Liiketoimintakriittistä toimintavarmuutta ja turvallisuutta

Uudet palvelut ovat yrityksille, julkiselle sektorille ja viranomaisille myös enenevässä määrin liiketoimintakriittisiä. Myynnin ja asiakkaiden palvelun siirryttyä digitaalisiin kanaviin, voivat häiriöt tai toimintakatkokset palvelua tuottavissa järjestelmissä vaikuttaa suoraan myyntiin tai estää asiakkaiden palvelun. Vaatimukset toimintavarmuutta kohtaan nousevat ja edellyttävät palvelutarjoajilta kestäviä ja suorituskykyisiä ratkaisuja sekä ympärivuorokautista valmiutta ratkoa yllättäviäkin häiriötilanteita. Järjestelmien merkityksen ja käytön kasvaessa korostuu myös järjestelmien turvallisuus. Niiden on kestettävä tahalliset vahingontekoyritykset, täytettävä lainsäädännön esimerkiksi tietosuojalle asettamat vaatimukset ja ansaittava niiden käyttäjien luottamus. Varastettua digitaalista omaisuutta ei voi saada takaisin, ja luottamusta on vaikea saada takaisin, kun sen kerran menettää. Digia pystyy varmistamaan asiakkaiden liiketoimintakriittisten palvelujen häiriöttömän toiminnan vuoden jokaisena päivänä ja vuorokauden jokaisella hetkellä.

Jatkuvaa kehitystä monitoimittajaympäristössä

Digitaalinen palvelu ei ole koskaan valmis eikä asiakaskokemus koskaan riittävän hyvä. Nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat asiakasmieltymykset vaativat jo toteutettujenkin palvelujen ja järjestelmien jatkuvaa kehitystä. Digia pitää asiakkaidensa järjestelmät ja palvelut muuttuvien vaatimusten kelkassa parhaisiin palvelukehityksen hallintamenetelmiin nojautuvalla jatkuvalla palvelukehityksellä. Saumattomia asiakaskokemuksia tuottavien palvelujen integroituessa yhä tiiviimmin toisiinsa, tehdään kehitystä usein yhteistyössä eri toimittajatahojen kanssa, mikä lisää kehityksen hallinnan monimutkaisuutta. Tällaisessa monitoimittajaympäristössä toimiminen menestyksekkäästi nousee yhä tärkeämmäksi toimittajavalinnan kriteeriksi. Me uskomme, että asiakkaat hakevat yhä useammin kumppanikseen Digian, joka voi koordinoida ja hallita myös koko muun toimittajakentän kehitysponnisteluja.

vahvuudet-digitaalinen-liiketoiminta.jpg

Asiakaskokemus ja elämyksellisyys ratkaisevat

Kilpailu niin kuluttajien kuin yritysostajien sydämistä ja lompakoista käydään edelleen enenevässä määrin kätevillä ja elämyksellisillä asiakaskokemuksilla. Digia ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeet ja sillä on osaamista muotoilla ymmärryksen pohjalta houkuttelevia, asiakkaan tarpeet vaivattomasti ratkaisevia palveluita, jotka tuottavat myös palvelutarjoajille halutut liiketoiminnalliset tulokset.

vahvuudet-kumppaniyritysverkosto.jpg

Lue lisääTakaisin ylös