digia-sijoituskohteena.jpg

Q&A

Usein kysyttyjä kysymyksiä

________  _

 Päivitetty: 29.3.2019 


Mitkä ovat Digia Oyj:n liiketoimintasegmentit?

Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Digia on muodostunut viidestä palvelualueesta, jotka ovat Digia Business Connect, Digia Digital, Digia Business Platforms, Digia Financial Platforms ja Digia Customer Operations.

Digia toimii yli 1 100 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Yritys kansainvälistyy asiakkaidensa kanssa.

 

Mikä on Digian strategia?

Digian vuosien 2016–2019 kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa.

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Kasvua haetaan perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaa tukevia yritysostokohteita.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019:

 • Palvelujen ja prosessien digitalisointi
 • Palveluliiketoiminnan vahvistaminen
 • Tarjooman sovittaminen valituille toimialoille
 • Syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa
 • Osaava ja innostunut henkilöstö

Strategiakauden alkupuolella yhtiö keskittyy perustan vahvistamiseen.

 

Mitkä ovat Digian taloudelliset tavoitteet?

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

 

Ketkä ovat Digian johtoryhmän jäsenet?

 • Timo Levoranta, toimitusjohtaja
 • Kristiina Simola, talousjohtaja
 • Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja
 • Pia Huhdanmäki, henkilöstöjohtaja
 • Jukka Kotro, johtaja, Toimialaratkaisut
 • Juhana Juppo, johtaja, Yhteiset palvelut, CTO
 • Tuomo Niemi, johtaja, Finanssiliiketoiminta
 • Ari Rikkilä, myynti- ja markkinointijohtaja
 • Teemu Virtanen, johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen
 • Harri Vepsäläinen, johtaja, Digitaaliset palvelut

Digian johtoryhmä

 

Ketkä ovat Digian hallituksen jäsenet?

 • Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja
 • Martti Ala-Härkönen
 • Päivi Hokkanen
 • Seppo Ruotsalainen, varapuheenjohtaja
 • Santtu Elsinen
 • Outi Taivainen

Digian hallitus 

 

Ketkä ovat Digian asiakkaita?

Digialla on vahvaa toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta.

Digian toimialat 

 

Millaista osinkoa Digia maksaa?

Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia osinkoina.

Osinko/osake, euroa

 • 2014: 0,05 euroa osakkeelta
 • 2015: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2016: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2017: 0,04 euroa osakkeelta
 • 2018: 0,07 euroa osakkeelta

 

Kuinka paljon Digia käyttää vuosittain tuotekehitykseen?

Vuoden 2018 aikana Digia panosti tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla palvelualueilla. Vuonna 2018 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat yhteensä 6,1 (2017: 5,7; 2015: 5,8) miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,4 prosenttia liikevaihdosta (2017: 6,0 %; 2016: 6,7 %).