Q&A

Päivitetty: 3.10.2017 


Mitkä ovat Digia Oyj:n liiketoimintasegmentit?

Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Digia on muodostunut neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssiliiketoiminta.

Digia toimii yli 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Yritys kansainvälistyy asiakkaidensa kanssa.

 

Mikä on Digian strategia?

Digian vuosien 2016–2019 kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa.

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Kasvua haetaan perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaa tukevia yritysostokohteita.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019:

 • Palvelujen ja prosessien digitalisointi
 • Palveluliiketoiminnan vahvistaminen
 • Tarjooman sovittaminen valituille toimialoille
 • Syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa
 • Osaava ja innostunut henkilöstö

Strategiakauden alkupuolella yhtiö keskittyy perustan vahvistamiseen.

 

Mitkä ovat Digian taloudelliset tavoitteet?

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

 

Ketkä ovat Digian johtoryhmän jäsenet?

 • Timo Levoranta, toimitusjohtaja
 • Kristiina Simola, talousjohtaja
 • Heikki Honkala, johtaja, Toimialaratkaisut
 • Juhana Juppo, johtaja, Yhteiset palvelut, CTO
 • Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja
 • Tuomo Niemi, johtaja, Finanssiliiketoiminta
 • Ari Rikkilä, myynti- ja markkinointijohtaja
 • Teemu Virtanen, johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Digian johtoryhmä >>

 

Ketkä ovat Digian hallituksen jäsenet?

 • Pertti Kyttälä, hallituksen puheenjohtaja
 • Robert Ingman, varapuheenjohtaja
 • Martti Ala-Härkönen
 • Päivi Hokkanen
 • Seppo Ruotsalainen

Digian hallitus >>

 

Ketkä ovat Digian asiakkaita?

Digialla on vahvaa toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta.

Digian toimialat >>

 

Millaista osinkoa Digia maksaa?

Digia jakaa konsernin vuosituloksesta maksimissaan 30 prosenttia osinkoina.

Yhtiön tulevat osingot ja niiden suuruus määräytyvät muun muassa seuraavien tekijöiden perusteella:

 • yhtiön tulos ja taloudellinen tila;
 • yhtiön nettovelan määrä ja lainanhoitotarve;
 • yhtiön pääoma- ja kehitystarpeet;
 • yhtiön liiketoiminnan kassavirta;
 • osakeyhtiölain osingonjakoa koskevat rajoitukset;
 • ja muut yhtiön hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.

Osinko/osake, euroa

 • 2014: 0,05 euroa osakkeelta
 • 2015: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2016: 0,08 euroa osakkeelta

 

Kuinka paljon Digia käyttää vuosittain tuotekehitykseen?

Digian tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tammi-joulukuussa 2016 yhteensä 5,8 (2015: 5,9; 2014: 6,2) miljoonaa euroa, mikä vastaa 6,7 prosenttia liikevaihdosta (2015: 7,3 %; 2014: 8,1 %).Takaisin ylös