Palkitseminen

Päivitetty: 24.2.2022 

Palkitsemispolitiikka

Digian toimielinten palkitseminen perustuu Digia Oyj:n palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoa-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2020. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päätä esittää palkitsemispolitiikkaan tätä aikaisemmin muutoksia yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöksentekoa varten.

Toimielinten palkitsemispolitiikka kuvaa, miten Digia Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen on järjestetty. Palkitsemispolitiikka perustuu EU:n direktiiviin 2017/282 (Osakkeenomistajien oikeudet – direktiivi) ja sen tuomiin muutoksiin Osakeyhtiölaissa, Arvopaperimarkkinalaissa ja listayhtiöiden Hallinnointikoodissa.

Toimielinten palkitsemispolitiikka >>

Lisätietoa: Pörssitiedote 7.2.2020: Digian johdolle uusi pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma


Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportissa kuvataan, kuinka Digia Oyj on soveltanut palkitsemispolitiikkaansa tilikaudella 2021. Palkitsemisraportti kertoo, kuinka Digian hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin 1.1.2021–31.12.2021. Palkitsemisraportti on laadittu Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin (EU 2017/828) vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivin vaatimukset on implementoitu Suomessa pääosin osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetukseen 608/2019 ja Hallinnointikoodiin 2020.

Palkitsemisraportti 2021 >>

Muut palkitsemista koskevat tiedot

Muissa palkitsemista koskevissa tiedoissa kuvataan voimassa olevat tiedot hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen periaatteista ja palkitsemisen toteutumisesta. Muun johtoryhmän osalta tiedot on kuvattu kokonaistasolla. Kerrotut tiedot täydentävät yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikassa ja tilikauden palkitsemisraportissa esitettyjä tietoja yhtiön toimielinten palkitsemisesta.

Muut palkitsemista koskevat tiedot 2021>>