yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2007

 

SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinaisen yhtiökokokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28. helmikuuta 2007 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkona 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1.624.985,44 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.3.2007.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen, Matti Mujunen, Pertti Kyttälä, Mikko Terho, Eero Makkonen ja Martti Mehtälä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Kyttälän.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi kaikille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta mukaanluettuna hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita.