Jakautuminen 2016

Jakautuminen 2016

Digia Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2016 päättämän osittaisjakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin 1.5.2016.

Digian varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2016 Digian jakautumissuunnitelman ja päätti Digia Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Digia Oyj jakautuu siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Digia Oyj jatkaa Kotimaa-liiketoimintaa.

Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Qt Group Oyj on itsenäinen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat 2.5.2016 lähtien julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla. Qt Groupin osakkeiden kaupankäyntitunnus on QTCOM.

Digian osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena yhden (1) Qt:n osakkeen jokaista omistamaansa Digian osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei ole annettu Digian hallussa oleville omille osakkeille. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien Qt Groupin osakkeiden lukumäärä on kaupankäynnin alkaessa 20.818.273 kappaletta.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Digian toimitusjohtajana toiminut Juha Varelius (KTM) siirtyy Qt Group Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Digia Oyj:n toimitusjohtajana aloittaa Timo Levoranta (DI, KTK).
 

Digian ja Qt:n osakkeiden hankintameno

Verottaja on päättänyt Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyneen Qt Group Oyj:n ja Digia Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämisestä verotuksessa.

Verottajan päätöksen mukaan Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj:n osakkeiden käypien arvojen suhde poikkeaa yli 30 prosenttiyksikköä yhtiöille siirrettyjen nettovarallisuuksien suhteesta. Poikkeamia on pidettävä Verohallinnon kannan mukaan olennaisina. Näin ollen osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena on käytetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 5 momentin mukaisesti osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

  • Digia Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 48,14 prosenttia Digia Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.
  • Qt Group Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 51,86 prosenttia Digia Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Lisätietoja päätöksestä löytyy osoitteesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Digia_Oyjn_osittaisjakautumisessa_syntyn(41081)

Tärkeät päivämäärät
 

28.8.2015                            
Digian hallitus päätti aloittaa jakautumisselvitykset

16.12.2015                          
Digian hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman julkistus.

4.3.2016    
Jakautumisesitteen julkistus

16.3.2016                            
Varsinainen yhtiökokous. Jakautumisen ja jakautumissuunnitelman hyväksyminen.

1.5.2016                              
Jakautumisen rekisteröinti ja täytäntöönpano


Jakautumiseen liittyvät pörssitiedotteet

 

31.10.2016
Digia Oyj:n osittaisjakautumisessa syntyneen Qt Group Oyj:n ja Digia Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa

2.5.2016
Digia Oyj:n jakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

29.4.2016
Qt-liiketoiminnan ensimmäinen vuosineljännes 2016

29.4.2016
Digia Oyj Osavuosikatsaus 1.1-31.3.2016: Liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia molemmissa liiketoiminnoissa. Kotimaan liikevoitto parani selvästi ja Qt pysyi voitollisena jakautumiskuluista huolimatta.

25.4.2016
Digia Oyj tulosvaroitus: Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnan kasvun ylittävän aiemman ennusteen ja tappion olevan aiemmin ennustettua pienempi

14.4.2016
Qt Group Oyj:n listalleottohakemus on jätetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle

16.3.2016
Digian jakautuminen hyväksyttiin yhtiökokouksessa

16.3.2016
Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

4.3.2016
Jakautumisen vaikutukset Digian jatkuville toiminnoille

4.3.2016
Digia julkistaa Qt Group Oyj:n jakautumisesitteen sekä vahvistaa Qt Group Oyj:n taloudelliset tavoitteet, strategiset aloitteet, lähiajan näkymät ja carve-out-tiedot

16.12.2015
Digian hallitus on hyväksynyt osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman

11.11.2015 
Digian jakautumiseen valmistautuminen etenee: Juha Varelius Qt:n toimitusjohtajaksi ja Timo Levoranta kotimaan liiketoimintojen toimitusjohtajaksi Digian jakautuessa

28.8.2015 
Digia selvittää mahdollisuuksia jakauttaa yhtiö kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi