vuosikertomus-2021-kansikuva.jpg

 

Vuosikertomus 2021

Digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu

Digia on yli 1 300 hengen ohjelmisto- ja palveluyritys. Haemme kestävää kasvua, joka syntyy arkea uudistavasta ja asiakkaidemme liiketoimintaa edistävästä digitalisoinnista.

 


Vuosi 2021 lukuina

Liikevaihto
155,9 milj. eur.
(139,0)

Liikevoitto (EBITA)
17,7 milj. eur.
(16,0)

Osakekohtainen tulos
0,44 euroa
(0,40)

Henkilöstö
1 339
(1 258)

 

timo-levoranta.jpg

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimintaa uudistaen seuraavalle tasolle


Strategiamme mukaisesti vuosi 2021 oli toiminnan uudistamisen ja kasvun rakentamisen vuosi. Jatkoimme toiminnan kehittämistä asiakkaidemme palvelemiseksi. Tulevaisuuden kasvun mahdollistaja, oma liiketoiminta-alusta, oli merkittävin yksittäinen uudistushankkeemme. Toteutimme myös kaksi strategian mukaista yritysostoa. Liikevaihtomme kasvoi 12,1 prosenttia.

Vuosi 2021 oli edelleen koronapandemian sävyttämä. Vuoden aikana teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen sai kasvavaa huomiota asiakkaidemme keskuudessa ja investointirohkeus piristyi. Asiakkuuksissamme näkyi liiketoiminnan uudistamisen tarve: kysyntää oli erityisesti pilvipohjaisissa toiminnanohjauksen, datan hyödyntämisen ja asiakkuudenhallinnan ratkaisuissa. Vuoden 2021 lopulla pandemian uusi vaihe toi jälleen epävarmuutta toimintaympäristöömme.

Lue toimitusjohtajan katsaus 

 

Poimintoja Digian vuodesta 2021

 

Climber osaksi Digiaa – lisävoimaa dataohjautuvien palvelujen tarjontaan

Ruotsalainen Climber liittyi yrityskaupalla osaksi Digiaa 7.1.2021. Climberin vahvuuksia ovat muun muassa liiketoiminta-analytiikan ratkaisut
ja Qlik-teknologiaan pohjautuvat ratkaisut. Kaupan myötä Digialla työskentelee yhteensä yli 300 dataintegraation ja liiketoiminta-analytiikan ammattilaista.

Lue lisää

 

Kärkitoimija Microsoft-ratkaisuissa

Tunnustuksena vahvasta osaamisesta Microsoft palkitsi Digian vuoden kumppanina Suomessa älykkäissä liiketoimintaratkaisuissa. Tämän lisäksi Microsoft valitsi Digian Microsoft Business Applications 2021/2022 Inner Circle -kumppaniverkostoon ainoana suomalaisena yrityksenä. Tunnustus annettiin viime vuoden saavutuksista, asiakkaille omistautumisesta ja innovaatioistamme Microsoftin pilvipalveluiden ympärillä.

Lue lisää

 

Vastuullista datan hyödyntämistä, hiilineutraaliutta ja digiosaamista

Julkaisimme uudistetut yritysvastuun painopistealueet, tavoitteet ja mittarit alkuvuodesta 2021. Suurin vaikutus syntyy asiakkaidemme kautta, mutta panostamme myös toiminnassamme muun muassa monimuotoisuuteen, henkilöstön osaamiseen ja ilmastotekoihin.

Lue lisää

 

Kohti ihmisten ja softan symbioosia – Digia Business Engine

Strategiakautemme keskeisin yksittäinen uudistushanke on Digian oman liiketoiminta-alustan ja johtamisjärjestelmän uudistus, Digia Business Engine. Hanke on panostus Digian tulevaisuuden kilpailukykyyn: rakennamme älykästä kasvualustaa tukemaan tulevaisuuden kasvua ja tuottavuutta. Digia Business Engine otetaan käyttöön asteittain vuodesta 2022 alkaen.

 

Lisävoimaa verkostoista kotona ja kansainvälisesti

Digia Hub -freelancer-verkostomme kasvoi vuoden aikana ja kattaa nyt yli 10 000 osaajaa Suomessa ja Euroopassa. Allekirjoitimme joulukuussa myös Fulcrum Digitalin kanssa kumppanuussopimuksen, joka laajentaa kansainvälisten osaajien saatavuutta Digian asiakashankkeissa. Verkostot
ovat osa Digian strategista kasvun ja skaalautuvuuden rakentamista.

Lue lisää

 

Digia-yhteisö on läsnä kotona ja kansainvälisesti

Koronapandemian myötä valtaosa digialaisista työskenteli etänä, mutta aloimme myös kehittämään uudenlaisia tulevaisuuden työarjen käytäntöjä. Digialla se tarkoittaa muun muassa hybridityötä ja monipuolisempia työajan joustoja.

Lue lisää


NEXT LEVEL

Strategia 2020–2022

 

Strategiakauden keskeisenä teemana on toimintamme uudistaminen ja valittujen
painopistealueiden vahvistaminen. Strategiassa olemme painottaneet erityisesti
datan hyödyntämistä asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa.

Lue lisää strategiasta 2020-2022    Lue, miten strategiaa on toteutettu

strategia-FI.jpg

Henkilöstö


Vuosi 2021 oli edelleen koronapandemian sävyttämä, ja Digian henkilöstö jatkoikin työskentelyä pääasiallisesti etänä. Kulttuurin ja yhteishengen vahvistaminen etäolosuhteissa ja osaamispääomamme kehittäminen pysyivät edelleen tärkeinä panostusalueina samalla, kun aloitimme valmistautumisen koronan jälkeiseen
aikaan ja uuteen työskentelymalliin.

Digian keskeisenä vahvuutena on laaja-alainen, jatkuvasti kehittyvä ja syvä teknologiaosaaminen yhdistettynä kannustavaan ja kehittyvään työkulttuuriin. Tästä syystä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajasti erilaisia ratkaisuja ja asiakasarvoa, ja vastaavasti tarjoamaan henkilöstöllemme motivoivia ja vaihtelevia työtehtäviä.

Lue lisää 

 

Digia_henkilosto_2021.jpgDigia_henkilosto_paikkakunnittain_2021.jpg

 


VASTUULLISUUS

Kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu


Vastuullisuutemme pohjautuu omiin eettisiin toimintatapoihimme sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

Tavoitteenamme on rakentaa kestävää digitaalisuutta, joka toimii ja tuntuu. Tarkensimme vuonna 2020 yritysvastuumme olennaisimmat aiheet ja määrittelimme sen painopistealueet sekä niille tavoitteet ja mittarit. Valitut tavoitteet ja mittarit ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Lue lisää

 

Vastuullisuuden painopistealueet

Kestävää digiarvoa asiakkaillemme ja toimivaa yhteiskuntaa rakentaen

Kestävää digiosaamista työntekijöillemme ja koko Suomelle

Kestävää digiarkea omassa työssämme ja ympäristöä kunnioittaen