Eettiset toimintatavat

Noudatamme paikallista lainsäädäntöä kaikissa maissa, joissa meillä on toimintaa. Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen. Emme vääristele tietoja.

Lainmukaisuus

Noudatamme lainsäädäntöä toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen.

Kolmansien oikeudet
Kunnioitamme muiden tahojen omistusoikeuksia sellaisina kuin ne määritetään niitä koskevissa patenteissa, tekijänoikeuksissa, tavaramerkeissä ja malleissa.

Lahjonnan ja korruption vastaisuus
Emme salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.

Tietoturvallisuus
Suojaamme kaikki hallussamme olevat, itsellemme, asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme kuuluvat tiedot, materiaalit ja laitteet.

Tietosuoja
Suojaamme henkilöstömme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme henkilötietoja.

Työolosuhteet
Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmis- ja työoikeuksia. Välitämme henkilöstömme hyvinvoinnista. Ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöillemme.

Vastuu ympäristöstä
Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Jokaiselta työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista.

Lisätietoa vastuullisuudesta löytyy Digian vuosikertomuksesta, kohdasta Vastuullinen Digia  >>

Takaisin ylös