strategia.jpg

Strategia

Autamme asiakkaitamme uudistumaan verkottuvassa maailmassa

________  _

Teknologia tarjoaa yrityksille ja organisaatioille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tehdä asiat tehokkaammin, sujuvammin – tai kokonaan uusilla tavoilla. Siksi digitalisoinnista on viime vuosina tullut yrityksille keskeinen keino rakentaa omaa kilpailukykyä ja -etua. Prosessien ja palvelujen digitalisointi on niin pitkällä, että IT:tä ei ole järkevää tarkastella irrallaan, vaan se on liiketoiminnan ydintä.

Digian vuosien 2016–2019 kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa.

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Kasvua haetaan perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaa tukevia yritysostokohteita.

Kasvustrategian vaiheet

Strategiakauden alkupuolella yhtiö keskittyy perustan vahvistamiseen.


 

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019

 

Palvelujen ja prosessien digitalisointi


Digia yhdistää asiakastuntemuksen sekä teknologisen osaamisen asiakkaidensa eduksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiö ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja toimintaympäristöä ja tuo näkemyksellisesti uusia ideoita. Yhtiö auttaa asiakasta luomaan uusia toimintatapoja ja palveluja.

Palveluliiketoiminta


Digia luo pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kehittää niitä innovoiden yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö tuotteistaa ostettavat palvelut ja harmonisoi tarjoomansa sekä luo yhteiset palvelumallit Digia-laajuisesti. Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa asiakkuuden kehittämisen ja kasvun.

Toimialasovitettu tarjooma


Digia tuotteistaa toimialasovitettuja ratkaisuja omista ja kolmannen osapuolen tuotteista. Yhtiö tekee valmiita, konkreettisia ja nopeasti arvoa tuottavia ratkaisuja, jotka on sovitettu valitun toimialan liiketoiminnan tarpeisiin.


Asiakkaat


Digia syventää jatkuvasti osaamistaan asiakkaidensa liiketoiminnasta. Yhtiö luo jatkuvan ja kehittävän dialogin asiakkaiden kanssa liiketoiminnan eri tahoille niin IT:hen kuin liiketoimintajohtoon. Yhtiö tekee töitä yhdessä asiakkaan kanssa innovoiden ja kehittäen tavoitteenaan asiakkaidensa onnistuminen omissa IT-ratkaisuissaan.

Digian strategia kuvana

Digialaiset


Digia on nostanut henkilöstön strategian keskiöön, sillä motivoituneet ammattilaiset ja toimivat tiimit saavat aikaan parhaat tulokset. Yritys tukee henkilökohtaista ja tiimitoiminnan kehittämistä. Tämä on menestyksen perusta, ja se vahvistaa avointa, rohkeaa ja vastuuta ottavaa kulttuuria.