Strategia

Kyky ja asenne. Yhdessä. Luvatusti.


Meidän digialaisten kehitystä ohjaa asiakkaidemme muuttuva arki. Lupaamme toimia kyvykkäästi, hyvällä asenteella ja yhteistyössä, siten että työmme lopputulokset toimivat sovitusti. Nämä asiakaslupauksemme ohjaavat työtämme joka päivä.


Strategia

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet.

Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ratkaisukykymme ulottuu asiakkaiden ydinjärjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.

Digian vuosien 2016–2019 kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa.

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Kasvua haetaan perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaa tukevia yritysostokohteita.

kasvustrategian-vaiheet.png

Strategiakauden alkupuolella yhtiö keskittyy perustan vahvistamiseen.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019

Digian strategia kuvana

Palvelujen ja prosessien digitalisointi

Digia yhdistää asiakastuntemuksen sekä teknologisen osaamisen asiakkaidensa eduksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiö ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja toimintaympäristöä ja tuo näkemyksellisesti uusia ideoita. Yhtiö auttaa asiakasta luomaan uusia toimintatapoja ja palveluja.

Palveluliiketoiminta

Digia luo pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kehittää niitä innovoiden yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö tuotteistaa ostettavat palvelut ja harmonisoi tarjoomansa sekä luo yhteiset palvelumallit Digia-laajuisesti. Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa asiakkuuden kehittämisen ja kasvun.

Toimialasovitettu tarjooma

Digia tuotteistaa toimialasovitettuja ratkaisuja omista ja kolmannen osapuolen tuotteista. Yhtiö tekee valmiita, konkreettisia ja nopeasti arvoa tuottavia ratkaisuja, jotka on sovitettu valitun toimialan liiketoiminnan tarpeisiin.

Asiakkaat

Digia syventää jatkuvasti osaamistaan asiakkaidensa liiketoiminnasta. Yhtiö luo jatkuvan ja kehittävän dialogin asiakkaiden kanssa liiketoiminnan eri tahoille niin IT:hen kuin liiketoimintajohtoon. Yhtiö tekee töitä yhdessä asiakkaan kanssa innovoiden ja kehittäen tavoitteenaan asiakkaidensa onnistuminen omissa IT-ratkaisuissaan.

Digialaiset

Digia on nostanut henkilöstön strategian keskiöön, sillä motivoituneet ammattilaiset ja toimivat tiimit saavat aikaan parhaat tulokset. Yritys tukee henkilökohtaista ja tiimitoiminnan kehittämistä. Tämä on menestyksen perusta, ja se vahvistaa avointa, rohkeaa ja vastuuta ottavaa kulttuuria.Takaisin ylös