Digia-Financial-Systems-tausta.jpg

Digia Financial Reporting Services

Solutions for you and your organisation to manage your European financial authority reporting


Digia provides a wide range of reporting services provided by cloud-based reporting platforms, data import and back office system integration regardless of legacy systems.

 


The latest version of Digia Financial Reporting platform for XBRL is now available.

Digia Financial Reporting platform for XBRL are supporting the frameworks from EBA, EIOPA and ECB. Latest versions include taxonomies DPM 3.1 (EBA) and DPM 2.6 (EIOPA). During 2022 the platform will be updated to support DPM 3.2 and DPM 2.7, respectively.

Digia XBRL-based Reporting Services

Digia facilitates all report types in taxonomies, COREP, FINREP, AE, RES, SBP, IF, SOLVENCY2 and PF (Pension Funds) reporting through our financial reporting services for XBRL. To support the reporting process, we provide taxonomy validations and conversions to XBRL instance files in a cloud platform. Pre-defined excel templates may be uploaded to the reporting application where the data is converted to XBRL format instance files and validated according to the versions of corresponding taxonomies.

AIFMD - Reporting of Alternative Investment Funds

Digia provides an interactive online reporting application for AIF and AIFM reports, which allows you to enter and manage required data. The reports are automatically transformed to the format according to latest release of the ESMA schema files.

The application assists workgroups in an organisation by supporting multiple users and re-use of data from previous reports.

The reporting application is available as a service over the Internet and provides for capabilities of integration to financial back-end systems.

Reporting of Holdings for Funds

Digia provides a web-based portal platform for reporting the content of investments funds to Financial Supervisory Authority. The platform supports the creation and validation of periodical investment funds reports under the UCITS and AIFM directives.

The portal application allows you to import data, enter and manage additional information required and complete reports for each fund. The reports are automatically transformed to the format according to valid XML schema files. When technical validation is completed, the final reports are downloaded for submission to the FSA.

The application provides for reuse of previous report information when creating a new period.

The portal is available as a service over the Internet and provides for capabilities of integration to financial back-end systems.

Other reporting

Digia has a wide experience of assisting business companies with a variety of reporting to authorities and institutions. The platform additionally supports reporting for taxation filing (CRS/DAC2 and FATCA), Transaction Reporting for securities (TRS 2) and Securities Finance Transaction Reporting (SFTR).

 


For further information and assistance, please contact

Björn Temin
Director
+46 (0)8 5723 6415 
bjorn.temin@digia.com

Bengt Rodehav
Senior Manager
+46 (0)8 5723 6435
bengt.rodehav@digia.com

 


Digia för finansiell rapportering

Digia är ditt stöd och partner när det gäller nationell och europeisk finansiell myndighetsrapportering. Digia erbjuder ett brett spektrum av tjänster inkluderande, färdiga rapporteringsgränssnitt, datakonvertering och integration både med Digias backoffice-system samt andra finansiella affärssystem.

Rapporttjänster för XBRL-baserad finansiell rapportering

Digia kan hjälpa er organisation med hantering av XBRL baserad finansiell rapportering enligt COREP, FINREP, AE, RES, SBP, IF, SOLVENCY2 and PF (Pension Funds).

Digia tillhandahåller mallar som efter ifyllnad laddas upp till vår rapporteringsplattform för konvertering. Data konverteras till XBRL format och valideras mot respektive taxonomi och skapar XBRL-instansfiler redo för att skicka in till Finansinspektionen.

Inom ramen för tjänsten hjälper Digia till med stöd att tolka valideringsfel samt uppdaterar kontinuerligt plattformen för kompatibilitet med gällande versioner av taxonomier från EBA, ECB och EIOPA.

Innehavsrapportering för värdepappers- och specialfonder

Finansinspektionen införde innehavsrapportering för värdepappers- och specialfonder från 2019.

Digia rapporteringsportal för innehavsrapportering av fonder ger förvaltare och fondbolag möjlighet att uppdatera fondernas information, validera och generera färdiga rapporter via ett webbaserat gränssnitt. Applikationsgränssnittet gör det möjligt att importera finansiell information och komplettera med information som ej finns tillgängliga i befintliga system för att slutföra rapporterna. Integration för att importera innehavsinformation via filer är möjligt via standardiserade filformat.

AIFMD – Rapportering av alternativa investeringsfonder

Digia erbjuder ett användarvänligt webbgränssnitt för AIF- och AIFM-rapportering där du och din organisation kan registrera data och administrera rapporterna. Informationen konverteras sedan automatiskt till det slutliga rapportformatet enligt den senaste utgåvan av ESMA s XML-scheman.

Rapporteringslösningen hjälper arbetsgrupper i en organisation med stöd för flera användare, låsning av rapporter, planering och uppdelning av arbetet, liksom återanvändning av data från föregående rapporteringar.

Rapportapplikationen är tillgänglig som en tjänst över Internet och erbjuder också möjligheter till integration med olika finansiella affärssystem.

Övrig rapportering

Digia har lång erfarenhet från olika typer av finansiell rapportering till myndigheter och institutioner. Välkommen att kontakta oss för mer information. Plattformen inkluderar bl.a. rapporteringar för skatteuppgifter (KU, CRS/DAC2 och FATCA), Transaktionsrapportering av värdepapper (TRS 2) och transaktioner för värdepappersfinansiering (SFTR).