Uutinen

Digia ostaa Accountor Enterprise Solutions Oy:n vahvistaakseen kasvuaan digitaalisten liiketoimintaratkaisujen markkinoilla

Digia Oyj ja Accountor Holding Oy ovat allekirjoittaneet 27.6.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj ostaa Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin, sisältäen projektit ja jatkuvat palvelut. Nettovelaton kauppahinta on 9,4 miljoonaa euroa ja kaupan toteuttamispäivä on 1.8.2019.

Accountor Enterprise Solutions Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa oli 101. Yrityksen palveluksessa 1.6.2019 oli 114 henkilöä. Kaupan jälkeen Digian toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien palvelualueella työskentelee yli 360 ammattilaista.

Kauppa on osa Digian kasvustrategiaa, jonka keskiössä on asiakkaidemme digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Toiminnanohjaus ja asiakkuuksienhallinta ovat osa tätä kokonaisuutta. Yhdistämällä voimamme voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammat ratkaisut.

Digialla on pitkäaikainen kokemus Microsoft Dynamics 365 -ratkaisujen toimittamisesta ja ylläpidosta. Digian ja AES:n asiantuntijoiden osaamisprofiilit täydentävät hyvin toisiaan. AES-kokonaisuus tuo Digialle vahvistusta etenkin CRM- ja D365 Finance and Operations -toimituksiin. Kaupan myötä Digian tarjoamaan tulee myös kokonaan uusi ratkaisu, Oracle NetSuite.

”Toiminnanohjausjärjestelmät ovat digitalisaation ydinjärjestelmiä, joihin usein liitetään asiakkuudenhallinnan ja esimerkiksi verkkokaupan tai analytiikan järjestelmiä. Digian vahvuus on tarjota asiakkailleen toimivat ja kehittyvät kokonaisratkaisut sopivilla teknologioilla sekä huolehtia jatkuvasta osaamisen ja palvelutarjoaman kehittämisestä. Henkilöstön näkökulmasta kauppa luo uusia mahdollisuuksia työskennellä mielenkiintoisissa hankkeissa”, toteaa Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta.

Nettovelaton kauppahinta 9,4 miljoonaa täsmäytetään kaupan toteuttamispäivän 1.8.2019 nettokassalla. Kauppa rahoitetaan pankkilainalla.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.”

 

Lisätietoja:

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja, Digia Oyj
P. 040 500 2050

Niklas Sonkin
President and CEO, Accountor Holding Oy
P. 044 410 3570

 

Accountor Enterprise Solutions Oy:n taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut
1000 euroa, IFRS

eur

2018

Liikevaihto

12 680

Liiketoiminnan muut tuotot

142

Materiaalit ja palvelut

- 1 954

Henkilöstökulut

- 7 093

Liiketoiminnan muut kulut ilman konsernin hallintopalkkiota

- 2 198

Konsernin hallintopalkkio*

- 524

Liikevoitto ennen poistoja

1 053

Poistot

- 301

Liikevoitto

752

Henkilöstö kauden lopussa

101

Taseen loppusumma

5 067

 

*) konsernin hallintopalkkiokulut poistuvat kaupan toteuttamispäivästä alkaen

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*