Skip to content

Luomme kestävämpää tulevaisuutta

Kestävä liiketoimintamallimme ja vastuullinen tapamme toimia ovat olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamme menestystä. Olemme päivittäneet vastuullisuusohjelmamme tavoitteineen strategiatyömme yhteydessä uudelle strategiakaudellemme 2023–2025.

Yritysvastuun painopisteemme perustuvat yhtiön strategisiin linjauksiin, keskeisten sidosryhmien odotuksiin, ICT-toimialan liiketoiminnan ja toimintaympäristön ominaispiirteisiin, yhtiön toiminnan vaikutuksiin sekä YK:n kestävän kehityksen ja Global Compactin tavoitteisiin.

Näemme vihreän siirtymän ja kestävyyshaasteet myös liiketoimintamahdollisuutena. Digitaalisten ratkaisujen avulla on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia muiden toimialojen kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Data on avaintekijä kestävyysvalintojen arvioinnissa ja päätöksenteossa.

SDG-FI
Endorser-Logo_solid_blue_RGB

Olemme osa UN Global Compactia, maailman suurinta yritysvastuualoitetta

Digia sitoutuu YK:n kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen sekä kehittämään edelleen liiketoimintamme vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

Ympäristö

Digitalisaatio on ekologisen uudistumisen työkalu ja data kestävän uudistumisen raaka-aine, jonka avulla voimme tehostaa, ennakoida ja optimoida dataperustaisesti toimintaa. On arvioitu, että digitaalisten teknologioiden avulla on mahdollista saada aikaan jopa 20 % vähennys muiden toimialojen päästöihin 2050 mennessä, minkä vuoksi meille tärkeää on kasvattaa kädenjälkeämme tekemällä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa päästöjen vähentämiseksi.

On myös arvioitu, että vuonna 2030 yli viidesosa maailmassa kulutettavasta energiasta käytetään datan käsittelyyn ja muuhun tieto- ja viestintäteknologiaan. Datan käyttö aiheuttaa ilmastopäästöjä, minkä vuoksi keskitymme resurssiviisaan toiminnan ja Green Codingin edistämiseen.

Painopisteemme:
 • Vähennämme hiilipäästöjämme
 • Suosimme kiertotaloustoimintoja
 • Toimimme resurssiviisaasti ja kehitämme resurssiviisautta, Green IT ja Green coding –toimintaa
 • Tuotamme asiakasratkaisuja kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi
 •  
CO2-päästövähennys 2019-2023
0%

  Tavoite 2025

 CO2-päästöt -60 % vuoden 2019 lähtötasosta.

  Tavoite 2030

Hiilineutraali Digia koko arvoketjun osalta.

  Tavoite 2030

CO2-päästöt -75 % vuoden 2019 lähtötasosta.

Ihmiset

Ihmiset työyhteisössä ja verkostossamme ovat kaiken perusta. Osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen on keskeistä, jotta voimme palvella asiakkaitamme viimeisimmän tiedon pohjalta. Haluamme, että digialaisten osaamisen arvo kehittyy työsuhteen aikana.

Monimuotoisuus ja mukaanottaminen on osa kehittyvää arkeamme, mihin kannustamme koko verkostossamme. Hyvä johtamis- ja työkulttuuri edellisten lisänä vahvistaa erinomaisen työntekijäkokemuksen saavuttamista.

Painopisteemme:
 • Vahvistamme turvallista, terveellistä ja hyvinvoivaa toimintaympäristöä
 • Kannustamme monimuotoisuuteen ja mukaanottamiseen
 • Tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen Senior Trainee –hengessä
 • Tuotamme sosiaalista vastuuta edistäviä asiakasratkaisuja
Henkilöstötyytyväisyys (eNPS) 2023
0%
Naisen euro Digialla 2023
0%

  Tavoite 2025

 eNPS + 35 % vuoden 2022 lähtötasosta.

Luottokumppani

Haluamme olla asiakkaidemme pitkäaikainen kehityskumppani. Tärkeimmät teemamme asiakasodotustenkin mukaisesti ovat näkemyksellinen, luotettava ja turvallinen kumppanuus.

Liiketoiminta verkottuu, monimutkaisuus lisääntyy ja turvallisuuden merkitys korostuu entisestään. Datavastuullisuus, tietoturvallinen toiminta ja sen edistäminen edesauttaa myös yhteiskunnan kestävää kehitystä. Lisäksi datan vastuullisella käytöllä on sosiaalisen vastuun ulottuvuus henkilöiden yksilönsuojan kautta.


Painopisteemme:
 • Edistämme digitaalista turvallisuutta edistämällä tietoturvallista toimintaa ja vastuullista datan käyttöä
 • Kehitämme yhteiskunnan digitaalista toimivuutta
 • Edistämme eettisyyttä ja vastuullisuutta
 • Olemme näkemyksellinen, luotettava ja turvallinen kumppani
Asiakastyytyväisyys (NPS) 2023
0%
Eettiset toimintaohjeet -koulutuksen suorittaneiden digialaisen osuus
0%

  Tavoite 2025

NPS + 25 % vuoden 2022 lähtötasosta.

  ISO 27001

Saavutimme ISO 27001-tietoturvasertifikaation 2022. Sitoudumme vahvasti tietoturvallisen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.
brand_image10

Eettinen toimintakulttuurimme

Eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) noudattaminen ja vastuullinen tapamme toimia ovat olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamme menestystä. 

Jokaiselta Digian työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista. Edellytämme eettisten periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme.

  Digian eettiset toimintaohjeet   

Whistleblowing-kanava

Tekoälyn eettiset periaatteet

Digia oli mukana Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyaika-hankkeen etiikkahaasteessa, jossa yritykset sitoutuivat muotoilemaan tekoälyn hyödyntämiselle eettiset periaatteet.

Noudattamalla näitä periaatteita tuemme asiakkaitamme tekoälyyn perustuvan päätöksenteon kehittämisessä niin, että se

 • ei uhkaa kenenkään terveyttä tai turvallisuutta, yksilön tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa
 • ei vahvista yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellisia epätasa-arvoisuuksia
 • ei aiheuta muuten epäoikeudenmukaisuutta, vahinkoa tai kärsimystä yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille.

 Tekoälyn eettiset periaatteet  

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Anne Puntari

Kestävän kehityksen johtaja

anne.puntari@digia.com
anne-puntari