Skip to content

Digia Oyj tietosuojaseloste

1. Esittely

Tässä tietosuojaselosteessa (”Seloste”) kuvataan sitä, miten Digia Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Digia” tai ”me”) käsittelevät henkilötietoja tämän verkkosivuston (”Sivusto”) käytön yhteydessä ja markkinointitoiminnassaan. Seloste soveltuu lisäksi myös Digian suorittamaan yhteystyökumppaneidensa (kuten palveluntuottajat, alihankkijat ja asiakkaat) yhteyshenkilöiden ja Digian toimipisteissä vierailevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn. Selosteessa kuvataan myös Digian toiminnassaan yleisesti noudattamat tietosuojaperiaatteet sekä kerrotaan, mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on henkilötietoihisi liittyen.

Tämä Seloste on saatavilla Digian verkkosivustoilla. Seloste on päivitetty viimeksi 17.5.2023. Saatamme päivittää Selostetta aika ajoin, joten suosittelemme tutustumaan siihen säännöllisesti. Jos teemme Selosteeseen olennaisia muutoksia tai esim. lisäämme käsittelytarkoituksia, muutoksista ilmoitetaan sinulle etukäteen erikseen.

Rekrytoinnin tietosuojaseloste >>


2. Rekisterinpitäjän tiedot

Tämän Selosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen osalta pääasiallisena rekisterinpitäjänä toimii:

Digia Oyj, y-tunnus 0831312-4
Osoite: Atomitie 2 A, 00370 Helsinki
Puh: Vaihde, 010 313 3000 (mpm/pvm)

Tietosuojavastaava: Digia Oyj Tietosuojavastaava, dpo(at)digia.com

Tämän lisäksi Digia-konserniin kuuluvat yritykset toimivat yhteisrekisterinpitäjinä Digia Oyj:n kanssa siltä osin kuin nämä yritykset käyttävät samoja henkilötietoja markkinoinnissaan tai käyttävät samoja tietojärjestelmiä kuin Digia Oyj. Digia-konserniin kuuluvien yritysten yhteystiedot ovat nähtävissä täällä. Kaikki Digia-konsernin yhtiöt noudattavat samoja tietosuojaperiaatteita kuin mitä tässä Selosteessa on kuvattu.

Tämän Selosteen mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä PrivacyQuery(at)digia.com.

Jos epäilet henkilötietoihin kohdistuvaa tietoturvaloukkausta, laita viestiä osoitteeseen SecurityIncident(at)digia.com.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Markkinointitoiminnassa käsittelemme henkilötietoja erilaisissa markkinointitarkoituksissa, kuten esim. kertoaksemme nykyisille tai mahdollisille yritysasiakkaillemme palveluistamme tai niissä tapahtuvista muutoksista, toimittaaksemme tilatut uutiskirjeet sekä viestiäksemme asiakkaillemme muista Digian toimintaan liittyvistä seikoista. Lähetämme tiedotteita, esimerkiksi lehdistö- ja pörssitiedotteita, tiedotteiden tilaajille. Lisäksi tietoja käytetään myös Digian sisäisessä raportoinnissa. Evästeiden välityksellä kerättäviä henkilötietoja käytetään verkkosivun käytön optimoimisen lisäksi markkinoinnin kohdentamisessa.

Yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja käytetään lisäksi Digian ja yhteistyökumppanin välisessä muussa kommunikoinnissa sekä laskutuksen ja kirjanpidon tarkoituksissa. Näiden yhteyshenkilöiden tietoja käytetään myös yhteistyökumppanin tilaamien palveluiden toimittamisessa esim. mikäli palveluiden käyttäminen vaatii käyttäjäprofiilien luomista tai käyttäjien rekisteröitymistä muutoin. Yhteystyökumppanien tietoja käytetään myös Digian myyntitarkoituksissa, kuten esim. erilaisten prospektien ja myyntimahdollisuuksien kartoittamisessa sekä kirjaamisessa.

Toimipisteissämme vierailevien henkilöiden henkilötietoja käsittelemme tilaturvallisuusperiaatteidemme noudattamisen tarkoituksessa esim. pystyäksemme tarvittaessa todentamaan mahdolliset kutsumattomat vieraat. Vierailijoiden tietoja voidaan myös käyttää laskutustarkoituksissa tilanteissa, joissa vierailija on osallistunut tilaisuuteen, jonka tarjoilut laskutetaan osallistujaperusteisesti.

Alla olevasta taulukosta löydät listattuna henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, käsiteltävien henkilötietojen tyypit sekä käsittelyperusteet. 


A. Uutiskirje- ja markkinointiviestintä

Henkilötietotyyppi Käsittelyn oikeusperuste
Nimi (etu- ja sukunimi)

Suostumus

Digian oikeutetut edut asiakassuhteeseen tai asiakasprospektiin perustuen (yritysviestintä)

Yhteystiedot (email, puhelinnumero, osoite)

Suostumus

Digian oikeutetut edut asiakassuhteeseen tai asiakasprospektiin perustuen (yritysviestintä)

Yritystiedot (yrityksen nimi, titteli, työtehtävä, organisaatio)

Suostumus

Digian oikeutetut edut asiakassuhteeseen tai asiakasprospektiin perustuen (yritysviestintä)B. Yhteydenottojen ja tietopyyntöjen käsittelyn yhteydessä kerätyt tiedot

Henkilötietotyyppi Käsittelyn oikeusperuste
Nimi (etu- ja sukunimi)

Digian lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (pyynnön esittäjän tunnistaminen tietopyynnön yhteydessä)

Digian oikeutetut edut käyttäjän pyynnön toteuttamiseen perustuen

Sähköpostiosoite

Digian lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (pyynnön esittäjän tunnistaminen tietopyynnön yhteydessä)

Digian oikeutetut edut käyttäjän pyynnön toteuttamiseen perustuen

Mahdolliset muut tunnistautumistiedot

Digian lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (pyynnön esittäjän tunnistaminen tietopyynnön yhteydessä)

Digian oikeutetut edut käyttäjän pyynnön toteuttamiseen perustuenC. Verkkosivusto käytön yhteydessä kerätyt tiedot

Henkilötietotyyppi Käsittelyperuste
Selain- ja käyttöjärjestelmätiedot (IP- tai MAC-osoite, cookie ID, vieraillut sivut, vierailujen ajankohdat ja määrät)

Suostumus*

Digian oikeutetut edut käyttäjän pyytämän palvelun (verkkosivuston toiminta) suorittamiseen perustuen (vain toiminnalliset evästeet)

Tekniset käyttötiedot (selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, hiiren käyttötiedot sivustolla, hakutiedot sivustolla)

Suostumus*

Digian oikeutetut edut käyttäjän pyytämän palvelun (verkkosivuston toiminta) suorittamiseen perustuen (verkkosivuston toiminnalle välttämättömät evästeet)


Chat-palvelun käyttötiedot (nimi, yhteystiedot, yritystiedot, keskustelutiedot)

Digian oikeutetut edut käyttäjän pyytämän palvelun (chat-asiakaspalvelu) suorittamiseen perustuen


*suostumus evästeiden käytölle vaaditaan silloin, kun evästeet eivät ole palvelun toiminnalle välttämättömiä


D. Yhteistyökumppaneiden (palveluntuottajat, alihankkijat, asiakkaat) yhteyshenkilöiden tiedot – muut kuin yritysmarkkinoinnin tarkoitukset

Henkilötietotyyppi Käsittelyn oikeusperuste
Nimi (etu- ja sukunimi)

Digian oikeutetut edut asiakassuhteen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen perustuen

Digian ja yhteistyökumppanin välisen sopimuksen täytäntöönpano (kun tietoja tarvitaan esim. laskutuksessa tai käyttäjäprofiilien luomisessa)

Edustettava yritys (yritysnimi, y-tunnus, osoite)

Digian oikeutetut edut asiakassuhteen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen perustuen

Digian ja yhteistyökumppanin välisen sopimuksen täytäntöönpano (kun tietoja tarvitaan esim. laskutuksessa tai käyttäjäprofiilien luomisessa)

Rooli edustettavassa yrityksessä (titteli, työtehtävä)

Digian oikeutetut edut asiakassuhteen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen perustuen

Digian ja yhteistyökumppanin välisen sopimuksen täytäntöönpano (kun tietoja tarvitaan esim. laskutuksessa tai käyttäjäprofiilien luomisessa)

Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Digian oikeutetut edut asiakassuhteen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen perustuen

Digian ja yhteistyökumppanin välisen sopimuksen täytäntöönpano (kun tietoja tarvitaan esim. laskutuksessa tai käyttäjäprofiilien luomisessa)

Yhteistyöaktiviteettitiedot ja asiakaspalaute (keskustelut, sähköpostien avaamiset, klikkaukset, sisältöjen lataukset, myyntimahdollisuudet, muu palautemateriaali)

Digian oikeutetut edut asiakassuhteen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen perustuenE. Toimipisteiden vierailijoiden tiedot

Henkilötietotyyppi Käsittelyperuste
Nimi (etu- ja sukunimi)


Suostumus

Digian oikeutetut edut toimipisteiden tilaturvallisuuden hoitamiseen perustuen

Edustettava yritys (yritysnimi, y-tunnus)


Suostumus

Digian oikeutetut edut toimipisteiden tilaturvallisuuden hoitamiseen perustuen

Vierailuajankohta


Suostumus

Digian oikeutetut edut toimipisteiden tilaturvallisuuden hoitamiseen perustuen

 

4. Henkilötietojen lähteet

Uutiskirje- ja markkinointiviestinnässä käytettävät tiedot keräämme ensisijaisesti suoraan sinulta esimerkiksi täyttäessäsi verkkosivustollamme olevia lomakkeita tai muutoin tilatessasi uutiskirjeitämme. Saamme tietoja myös chat-palvelumme kautta asioidessasi chat-palvelumme kanssa. Yritysviestintään tarkoitetun markkinoinnin osalta saatamme kerätä henkilötietojasi myös muualta julkisista tietolähteistä, kuten edustamasi yrityksen verkkosivuilta, tai julkisista tietopalveluista kuten LinkedInistä. Yritysviestinnän markkinointi kohdistetaan aina edustamaasi yritykseen ja se liittyy rooliisi kyseisessä yrityksessä, eikä sinuun henkilökohtaisesti.

Yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöiden ja toimipisteidemme vierailijoiden tiedot keräämme pääosin suoraan kyseiseltä henkilöltä esim. henkilön täyttäessä rekisteröinti- tai vierailulomakkeitamme. Joitain tietoja saatamme saada myös yritykseltä, jota henkilö edustaa tai vierailijan isännältä Digialla.

Evästeistä ja niiden välityksellä kerättävistä tiedoista kerrotaan tarkemmin alla kohdassa ”Evästeet”.


5. Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Digia käyttää Sivustonsa toiminnan, palveluidensa ja tietojenkäsittelynsä yhteydessä alihankkijoita, palveluntarjoajia ja konsultteja, jotka ovat ns. kolmansia osapuolia. Nämä tahot saattavat myös aika ajoin käsitellä tai muutoin saada pääsyn tässä Selosteessa kuvattuihin Digian hallinnoimiin henkilötietoihin. Tällaiset tahot kuitenkin saavat pääsyn Digian hallinnoimiin henkilötietoihin ainoastaan niissä tapauksissa ja siltä osin, kuin tarpeellista palveluiden toteuttamiseksi. Digia käyttää toiminnassaan ainoastaan luotettavaksi todettuja palveluntarjoajia ja alihankkijoita, jotka Digia sitouttaa sopimuksin noudattamaan tämän Selosteen tietojenkäsittelyperiaatteita.

Digia ei myy tai muutoin luovuta käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksiin.

Digia käsittelee ja tallentaa tässä Selosteessa kuvattuja henkilötietoja pääasiassa EU:n ja ETA:n alueella. Jotkin Digian käyttämistä järjestelmien tai palveluiden toimittajista saattavat kuitenkin sijaita, toimia tai tallettaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella maissa, joissa tietosuojan tasoa ei välttämättä ole todettu riittäväksi EU:n komission päätöksellä. Tässä Selosteessa kuvatun käsittelyn osalta Digia käyttää seuraavia EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimivia toimittajia:

 • Markkinoinnin automaatiojärjestelmän (HubSpot, Inc.) tukipalvelu sijaitsee EU:n alueella. 
 • Webinaarisovelluksen (GoToWebinar/LogMeIn, Inc.) tukipalvelu sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. 
 • Asiakkuudenhallintajärjestelmien ja toiminnanohjausjärjestelmän (Dynamics D365, HubSpot, Dataplatfrom, M-Files, Workday) kehitystä, tukea ja integraatioiden kehitystä voidaan tehdä EU:n ulkopuolelta Intiassa, Ukrainassa ja Yhdysvalloissa.

Kaikista tietojen siirrosta tehdään erilliset arvioinnit ennen siirron toteuttamista. Digia noudattaa henkilötietojen siirrossa aina kulloinkin voimassaolevaa kansallista ja kansainvälistä säännöstöä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että siirtojen suojauksessa noudatetaan tarvittavia sopimuksellisia suojaustoimenpiteitä sopien siirroista tyypillisesti EU:n Komission mallisopimuslausekkeita tai muuta vastaavaa siirtojen suojamekanismia käyttäen.


6. Henkilötietojen säilytys- ja poistoajat

Henkilötietoja säilytetään maksimissaan viiden vuoden ajan, ellei rekisteröity pyydä henkilötietojensa poista tätä aiemmin eikä pakottava lainsäädäntö vaadi meitä säilyttämään tietoja pidemmän aikaa. Digiaa pakottavia lain mukaisia säilytysaikoja asettavat muun muassa kirjanpitolainsääntö ja verolainsäädäntö.

Pyydettäessä henkilötieto poistetaan markkinointirekisteristä 30 pv kuluessa siitä, kun pyyntö on vastaanotettu ja pyynnön lähettäjän henkilöllisyys on varmistettu.


7. Tietojen suojaus

Me Digialla huolehdimme siitä, että kaikki käsittelemämme henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu riittävillä teknisillä ja organisatorisilla mekanismeilla. Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään Digian laatujärjestelmän ja siihen sisältyvän tietoturvaohjeiston sekä Digia tietosuojapolitiikan mukaisesti. Digia kouluttaa kaikki työntekijänsä ohjeiston käyttöön (pakolliset kurssit sekä perehdytys) ja toiminnan laatua valvotaan sekä sisäisin auditoinnein, että ohjelmistopalveluidemme asiakkaiden tekemien auditointien kautta.

Digia suojaa kaikki käsittelyssä käyttämänsä järjestelmät erilaisin teknisin menetelmin, kuten käyttämällä palomuureja, virustorjuntaa, tietojen salausta, turvallisia palvelusaleja (secure server halls) sekä fyysistä ja teknistä pääsyoikeushallintaa. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa jokaiselta käyttäjältä. Myönnettävät käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia.


8. Evästeet ja kolmansien osapuolten palvelut

Hyödynnämme Sivuston yhteydessä erilaisia evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Sivustomme saattaa tallentaa päätelaitteellesi. Digia hyödyntää Sivustolla teknisiä ja toiminnallisia evästeitä, sekä kolmansien osapuolten evästeitä. Tekniset ja toiminnalliset evästeet mahdollistavat Sivustomme ja niillä tarjottavien palveluiden toiminnan, jonka lisäksi niiden avulla voimme parantaa tarjoamiamme palveluita. Osa evästeistä on ainoastaan istuntokohtaisia (ns. session cookies), jotka poistuvat automaattisesti sulkiessasi selaimesi, kun taas osa evästeistä on pidempiaikaisesti säilyviä (esim. tallentamasi verkkolomakkeiden täyttöön käytetyt tietoevästeet).

Voit hallinnoida sekä estää kokonaan tai osittain evästeiden käytön milloin tahansa käyttämäsi selaimen asetuksista. Tyypillisesti selaimet mahdollistavat esim. kolmansien osapuolten evästeiden eston tai kaikkien evästeiden eston, sekä jo tallennettujen evästeiden poiston. Huomioithan kuitenkin, että tämä voi vaikuttaa Sivustomme käytettävyyteen ja jotkin Sivuston ominaisuudet voivat estyä kokonaan, erityisesti jos estät joitain toiminnallisia evästeitä.

Lisätietoja evästeistä löydät osoitteesta http://www.allaboutcookies.org/. Huomioithan, että klikkaamalla linkkiä siirryt kolmannen osapuolen hallinnoimalle sivustolle.

Alla löydät tarkemmin kuvattuna, miten evästeitä käytetään Sivustollamme.

A. Evästeiden käyttö

Hyödynnämme evästeitä, jäljitteitä tai muita kolmannen osapuolen keinoja esimerkiksi mukautetun sisällön toimittamiseen, sivuston testaamiseen sekä sivustoon ja sen käyttöön liittyvien ongelmien etsimiseen.

Evästeiden välityksellä keräämiemme tietojen avulla voimme selvittää, kuinka Sivustomme vierailijat käyttävät Sivustoamme ja kuinka pitkään he siellä viipyvät. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailuiden ajankohta ja määrä, sekä vierailemasi sivut. Eväste sisältää myös ainutlaatuisen tunnistenumeron (cookie ID), jonka avulla selaimesi voidaan tunnistaa seuraavan kerran vieraillessasi Sivustollamme. Seuraamme myös sitä, mitä hakuja ihmiset tekevät Sivustollamme ja mitä selaimia, tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä he käyttävät. Saatamme kirjata muistiin myös tietoja hiiren napsautuksista, hiiren liikuttamisesta, näytön vierittämisestä sekä sivustoon kirjoittamastasi tekstistä.
Emme käytä evästeitä henkilöllisyytesi selvittämiseen. Emme myöskään yhdistä IP-osoitettasi sinuun ellet vapaaehtoisesti lähetä meille näitä tietoja.

B. Kolmannen osapuolen keinot

Käytämme kolmansia osapuolia joidenkin tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Toiminnot mahdollistavat entistä henkilökohtaisemman ja kiinnostavamman viestinnän tuottamisen. Digia ei myy, vuokraa tai anna pois yksilöityjä henkilötietoja. Sivustojemme tietojen kerääminen ja käsitteleminen kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kautta on tämän tietosuojakäytännön mukaista.

C. Markkinoinnin automaatio

Digian käyttämät markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kun käyttäjä vierailee sivuillamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos käyttäjä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai klikkaamalla linkkejä Digian lähettämistä sähköposteista, yksilöllinen eväste yhdistyy käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin.

D. Verkkomarkkinointi

Digia käyttää kumppanien palveluita kohdennetun verkkomainonnan tuottamiseen. Palveluntuottajat voivat lisätä evästeitä tai jäljitteitä kerätäkseen tietoja Digian verkkosivuvierailuistasi ja kohdentaakseen sinulle kiinnostavaa Digian tuottamaa viestintää. Palveluntuottajan keräämä tieto rajautuu IP-osoitteeseen, eikä tietoa voida yhdistää yksilötasolle.

E. Analytiikka

Digian verkkosivuilla käytämme kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnämme työkalun keräämiä tietoja verkkosivujen käytön kehittämiseen ja seurantaan.

F. Linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin

Sivustollamme on ulkopuolisiin, kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin tai sivustoille johtavia linkkejä. Tällaisia linkkejä ovat esim. Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet, joita klikkaamalla siirryt tyypillisesti kyseisen palveluntarjoajan palveluun tai sivustolle ja joiden kautta palveluntarjoajat itse saattavat asettaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, pikseleitä tai muita vastaavia. Näiden kolmansien osapuolten palveluiden ja sivustojen yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat kyseisten tahojen omat tietojenkäsittelyperiaatteet, eikä Digia voi vaikuttaa niihin. Kehotamme sinua tutustumaan kyseisten kolmansien tahojen tietojenkäsittelyperiaatteisiin ennen kuin klikkaat Sivustolla olevia kolmansien osapuolten linkkejä.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Soveltuva lainsäädäntö takaa rekisteröidyille useita oikeuksia käsiteltyihin henkilötietoihinsa liittyen. Digia kunnioittaa näitä oikeuksia ja on sitoutunut toteuttamaan nämä oikeudet. Rekisteröityjen oikeudet on listattu alla. Oikeuksien käyttämistä koskevat kyselyt tulee lähettää osoitteeseen PrivacyQuery(at)digia.com. Huomioithan, että joidenkin oikeuksien käyttäminen saattaa edellyttää tiettyjen lain mukaisten lisäehtojen täyttymistä. Lisäksi Digia saattaa joutua pyytämään pyynnön esittäjästä joitain lisätietoja, jotta voimme varmistua siitä, että olet kuka sanot olevasi.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada kopio kyseisistä tiedoista;
 2. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen silloin, kun käsittely on perustunut suostumukseen ja se on suoritettu automaattisesti;
 3. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä käsiteltyjen virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista;
 4. Rekisteröidyillä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, esim. mikäli Digia ei enää tarvitse tietoja mutta rekisteröity ei halua niitä poistettavan, vaan haluaa pyytää käsittelyn rajoittamista sen sijaan;
 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvillä perusteilla vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esim. silloin kun käsittely on perustunut rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun eikä rekisterinpitäjällä ole esittää käsittelyllä rekisteröidyn perusteluja painavampia perusteita;
 6. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tiettyjen edellytysten täyttäessä (ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”), esim. kun henkilötietoja ei tarvita enää tarkoituksiin, joihin ne oli kerätty, tai kun käsittely on perustunut suostumukseen ja suostumus on peruutettu;
 7. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelylle antamansa suostumus milloin tahansa; ja
 8. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto (ks. tietosuoja.fi).

Liitä pyyntöösi seuraavat tiedot:

 • tieto, jonka perusteella sinut voidaan identifioida (kuten esim. koko nimi, sähköpostiosoite tai muu vastaava)
 • tieto, missä roolissa otat yhteyttä (kerro, oletko Digian nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, asiakas tai asiakkaamme henkilöstöä, uutiskirjeemme tilaaja vai muu vastaava taho)
 • tieto siitä, mitä yllä mainittua lakiin perustuvaa oikeuttasi haluat käyttää.