Pörssitiedote

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019

Digia Oyj

Pörssitiedote
3.5.2019 klo 8.00

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019
Liikevaihto kasvoi 18,7 %, liikevoitto parani 25,2 %

TAMMI-MAALISKUU 2019 (2018)                    

  • Liikevaihto 31,9 (26,9) miljoonaa euroa, kasvua 18,7 %
  • Liikevoitto 2,0 (1,6) miljoonaa euroa, kasvua 25,2 %
  • Liikevoittomarginaali 6,2 (5,9) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,04) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 12,3 (11,0) %
  • Omavaraisuusaste 49,2 (51,6) %
  • Mobiilisovelluskehitykseen erikoistuneen Starcut Oy:n hankinta
  • Tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANNAN KOMMENTIT VUODEN 2019 ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ

”Olemme tyytyväisiä liikevaihtomme vahvaan kasvuun sekä erityisesti siihen, että pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme useilla eri tarjoama-alueilla. Liikevaihtomme oli 31,9 (26,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18,7 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan. Orgaaninen kasvumme oli 10,0 (9,9) %. Merkittävä kasvualue oli verkkoliiketoimintamme kokonaisuus, jossa yhdistyvät palvelumuotoilu, verkkokauppa-alustat, ketterä kehitys sekä analytiikka. Integraatio- ja API-ratkaisujen merkitys digitaalisessa liiketoiminnassa korostuu entisestään. Molemmat osa-alueet kasvoivat katsauskaudella hyvin. Myös pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli vahvaa.

Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 25,2 % ja oli 2,0 (1,6) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali parani 6,2 (5,9) %:iin liikevaihdosta. Olemme tyytyväisiä projektijohtamisen kehittymiseen sekä siihen, että laadunhallinta toimii entistä kiinteämpänä osana kaikkea toimintaamme. Eräänä osoituksena tästä on 18.3.2019 uusittu ISO 9001 -sertifikaattimme. Projektiliiketoiminta kasvoi 23,6 % ja sen osuus liikevaihdosta oli 50,5 (48,5) %.  

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 14,9 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,5 (51,5) %. Näkemyksemme mukaan asiakkaidemme digitaalisten alustojen liiketoimintakriittisyys korostuu edelleen, mikä osaltaan kasvattaa palvelu- ja ylläpitoliiketoimintaamme. Digian vahvuutena ovat 24/7-palvelut, joilla tuemme asiakkaidemme ympäristöjen ja palveluiden toimivuutta sekä niiden jatkuvaa kehittymistä koko elinkaaren ajan. Strategiamme mukaisesti jatkamme edelleen panostuksia tälle palvelualueelle. Katsauskauden aikana kehitimme erityisesti valvonta- ja monitorointiteknologioitamme.

Liiketoiminnan kehittyminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Digian strategiana on toimia asiakkaan liiketoiminnan uudistajana ja luotettuna kumppanina palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta aina ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Huolehdimme palvelujen koko elinkaaresta. Ratkaisuillamme kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä sekä koko suomalaista yhteiskuntaa.

Katsauskauden alussa 1.1.2019 toteutimme tulorekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönoton. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojen tietokanta. Käyttöönoton jälkeen Verohallinnon ja Digian yhteistyö jatkuu järjestelmän ylläpidolla ja etuudet-vaiheen sekä lisätoiminnallisuuksien kehittämisellä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvistimme mobiiliosaamistamme hankkimalla mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n. Palvelujen käytettävyys mobiilisti on oleellinen osa modernia asiakaskokemusta. Esimerkkinä Digian vahvuudesta yhdistää mobiili asiakaskokemus jatkuviin palveluihin on Helsingin seudun liikenteen (HSL) päätös valita Digia HSL-sovelluksen ja sovellusalustan jatkokehittäjäksi sekä ylläpitäjäksi. HSL on ollut Digian asiakas vuodesta 2017.

Digia ja Atostek voittivat katsauskaudella kilpailutuksen, jossa sairaanhoitopiirien ja kuntien omistamalle UNA Oy:lle toimitetaan integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu. Puitesopimus sisältää ratkaisun toimituksen, ylläpitopalvelut ja jatkokehityksen. Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisussa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää tietoa, minkä avulla voidaan kehittää ja uudistaa palveluja. Toimitettavan ratkaisun ansiosta asiakkuustietoja pystytään käyttämään sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten toimesta valtakunnallisesti, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

Katsauskaudella käynnistimme myös Suomen ensimmäisen julkaistun referenssitoimituksen pilvipohjaisella Microsoft Dynamics 365 Talent -järjestelmällä. Strategiamme mukaisesti olemme laajentaneet tarjoamaamme pilvipohjaisten järjestelmien toimittamiseen. Digialla on kokonaisuudessaan vahva tarjoama toiminnanohjausratkaisuissa, sisältäen Digia Enterprise-, MS Dynamics 365- ja MS D365 Business Central -ratkaisut.

Me Digiassa uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Vuonna 2019 jatkamme tarjoamamme vahvistamista sekä toimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi.”

LIPUTUSILMOITUKSET

Digia Oyj sai 3.1.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukaisen ilmoituksen, jossa Erkki Etola ilmoitti, että hänen hallinnassaan olevien määräysvaltayhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 10 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä ovat 2 930 495 osaketta, mikä vastaa 10,93 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Samanaikaisesti Etola Oy:n omistusosuus ylittää 5 % liputusrajan. Etola Oy:n omistus Digia Oyj:stä on 1 605 495 osaketta.

YRITYSKAUPAT

Digia Oyj ja Starcut Oy:n omistajat allekirjoittivat 31.1.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj osti Starcut Oy:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia vahvistaa Digia Digital -palvelualuettaan, joka kattaa palvelumuotoilun, analytiikan, verkkokaupan ja ketterän sovelluskehityksen osa-alueet. Kaupan myötä Starcutin 19 työntekijää siirtyivät Digian palvelukseen.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019

Digian tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  

1 000 euroa 1-3/2019 1-3/2018 Muutos 2018
Liikevaihto 31 897 26 882 18,7 % 112 122
Liikevoitto 1 989 1 589 25,2 % 6 494
- suhteessa liikevaihtoon 6,2 % 5,9 %   5,8 %
Katsauskauden tulos 1 489 1 102  35,1 % 4 704
- suhteessa liikevaihtoon 4,7 % 4,1 %   4,2 %
         
Oman pääoman tuotto, % 12,5 % 10,0 %   10,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,3 % 11,0 %   10,6 %
Korolliset nettovelat * 19 630 12 164 73,1 % 12 707
Nettovelkaantumisaste, %* 41,4 % 27,6 %   26,6 %
Omavaraisuusaste, %* 49,2 % 51,6 %   54,9 %
         
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 114 1 063 4,8 % 1 091
Henkilöstö keskimäärin 1 114 1 035 7,6 % 1 069
Oma pääoma 47 453 44 102 7,6 % 47 782
Taseen loppusumma* 97 809 86 196 15,1 % 88 104
Tulos/osake, euroa  0,06 0,04   0,18

*IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 8,3 miljoonaa euroa ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 31.3.2019 10,4 miljoonaa euroa. Määrä pieneni katsauskauden aikana 0,9 miljoonaa euroa. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 3.5.2019 klo 11.00 alkaen Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa tilaisuuteen.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot sijoittajat-osiossa 3.5.2019 noin klo 11.00.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä uudistajana Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*