Pörssitiedote

Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2020

Digia Oyj Pörssitiedote 30.10.2020 klo 15.00

Liikevaihto kasvoi 7,5 % ja EBITA-liikevoitto parani 51 %

Heinä–syyskuu 2020

 • Liikevaihto 29,4 (29,5) miljoonaa euroa, laskua 0,2 %
 • EBITA-liikevoitto 4,1 (2,2) miljoonaa euroa, kasvua 89,7 %; EBITA-liikevoittomarginaali 14,0 (7,3) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 3,7 (1,8) miljoonaa euroa, kasvua 104,2 %; liikevoittomarginaali (EBIT) 12,4 (6,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,10 (0,04) euroa

Tammi–syyskuu 2020

 • Liikevaihto 101,2 (94,1) miljoonaa euroa, kasvua 7,5 %
 • EBITA-liikevoitto 11,4 (7,5) miljoonaa euroa, kasvua 51,4 %; EBITA-liikevoittomarginaali 11,3 (8,0) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 10,0 (6,6) miljoonaa euroa, kasvua 51,1 %; liikevoittomarginaali (EBIT) 9,9 (7,1) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,29 (0,18) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 15,7 (12,5) %
 • Omavaraisuusaste 50,2 (45,9) %
 • Tulosohjeistus vuodelle 2020 ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos% 1–9/2020 1–9/2019 Muutos% 1–12/2019
Liikevaihto 29 423 29 496 -0,2 % 101 181 94 144 7,5 % 131 824
EBITA-liikevoitto 4 113 2 168 89,7 % 11 409 7 534 51,4 % 11 003
- suhteessa liikevaihtoon 14,0 % 7,3 %   11,3 % 8,0 %   8,3 %
Liikevoitto (EBIT) 3 658 1 791 104,2 % 10 042 6 647 51,1 % 9 648
- suhteessa liikevaihtoon 12,4 % 6,1 %   9,9 % 7,1 %   7,3 %
Katsauskauden tulos 2 761 1 121 146,2 % 7 666 4 855 57,9 % 7 090
- suhteessa liikevaihtoon 9,4 % 3,8 %   7,6 % 5,2 %   5,4 %
 
Oman pääoman tuotto, % 18,4 % 13,1 % 14,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,7 % 12,5 % 13,5 %
Korolliset nettovelat 14 290 28 743 -50,3 % 22 616
Nettovelkaantumisaste, % 24,7 % 56,7 % 42,5 %
Omavaraisuusaste, % 50,2 % 45,9 % 47,2 %
   
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 258 1 271 -1,0 % 1 266
Henkilöstö keskimäärin 1 256 1 226 2,4 % 1 261 1 158 8,8 % 1 186
Oma pääoma 57 887 50 733 14,1 % 53 190
Taseen loppusumma 117 248 111 792 4,9 % 114 116
Tulos/osake, euroa  0,10 0,04 142,3 % 0,29 0,18 57,5 % 0,27
 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Kannattavuutemme parani kolmannella vuosineljänneksellä selvästi, mutta koronaepidemian aiheuttama talouden yleinen epävarmuus näkyi liikevaihdossa, joka pysyi edellisvuoden tasolla 29,4 (29,5) miljoonassa eurossa. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto kasvoi 90 prosenttia nousten 2,2 miljoonasta eurosta 4,1 miljoonaan euroon. Myös heinä–syyskuun EBITA-liikevoittomarginaali parani selvästi nousten 14,0 (7,3) prosenttiin liikevaihdosta. Kannattavuutta ovat parantaneet prosessien tehostaminen ja kulusäästöt, erityisesti edelleen tehostunut projektinhallinta, mutta myös keväinen varovaisuus rekrytoinnissa.

Tammi–syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 101,2 (94,1) miljoonaa euroa. Vastaavan ajanjakson EBITA-liikevoitto kasvoi 51 prosenttia ja oli 11,4 (7,5) miljoonaa euroa. Myös tammi–syyskuun EBITA-liikevoittomarginaali parani ja oli 11,3 (8,0) prosenttia liikevaihdosta. 

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa noin 66 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 34 prosenttia. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.

Talouden yleinen epävarmuus heijastui palveluiden kysyntään erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Kuten jo toisella vuosineljänneksellä oli nähtävissä, osa asiakkaista on siirtänyt projekteja myöhäisempään ajankohtaan ja joissakin tapauksissa myös palvelujen kehitysvolyymeja on pienennetty. Alkuvuonna korostunut perustoimintojen turvaaminen on monille asiakkaille edelleen keskeistä. Toisaalta palvelemme myös asiakkaita, jotka näkevät liiketoiminnan digitalisaation olevan ajankohtaista juuri nyt.

Heinä–syyskuun aikana liiketoiminta-alueistamme kasvoivat erityisesti Microsoft-teknologiaan perustuvat toiminnanohjausjärjestelmät sekä räätälöidyt asiakasratkaisut, joita toteutamme toimialariippumattomasti laajalle asiakaskunnalle. Myös kasvava kiinnostus tiedolla johtamiseen ja datan hyödyntämiseen näkyi edelleen palveluidemme kysynnässä. Tästä esimerkkinä oli elokuussa Valtiokonttorin kanssa tehty sopimus, jolla laajensimme yhteistyötämme tietovarastoinnin, raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen alueilla. Toteutettavat ratkaisut perustuvat moderneihin pilviteknologioihin.

Myös omaan tuoteratkaisuumme perustuvien finanssialan palveluiden liikevaihto kasvoi. Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistimme uudet yritysrahoitusjärjestelmien projektit sekä Teollisen Yhteistyön Rahasto Finnfundille että Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle. Kehitämme myös oman Digia Enterprise -liiketoiminta-alustamme perusversiota tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme kehityshankkeita Laattapisteen ja Etola-yhtiöiden kanssa.

Olen tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteemme. Koko koronaepidemian ajan prioriteettimme ovat olleet henkilöstömme turvallisuus ja asiakkaidemme palvelujen häiriötön toiminta. Olemme silti jatkaneet sekä palveluidemme että oman toimintamme kehittämistä. Työskentelemme edelleen lähes täysin etätöitä tehden, mikä on tuonut säästöä matkustamiseen ja toimistolla työskentelemiseen liittyvissä kuluissa. On kuitenkin hienoa, että kannattavuutemme on pääosin parantunut toiminnan kehittämisen seurauksena.

Olemme jatkaneet kasvua tukevia investointeja strategiaa edistäviin hankkeisiin ja henkilöstön kehittämiseen suunnitellusti. Pääteemoina ovat olleet pilvialustat ja johtaminen poikkeusoloissa. Olemme kehittäneet muun muassa etäjohtamista valmentamalla esimiehiä ja projektipäälliköitä korona-ajan johtamisen kysymyksissä. Henkilöstölle on kulttuuriperiaatteidemme mukaisesti jatkuvasti tarjolla monimuotoista koulutusta, nyt verkon välityksellä. Kolmannella vuosineljänneksellä julkistimme myös koko yrityksen laajuisen Pilvimaisteri-koulutusohjelman.

Uudistimme pilvialustojen palvelutarjoamaamme ja olemme kasvattaneet osaamistamme sekä rekrytoinnein että koulutusta lisäämällä. Digian pilvitarjoaman perustan muodostavat arkkitehtuuri- ja neuvontapalvelut, asiakkaiden pilvipalveluihin siirtymisen toteutus sekä pitkälle automatisoitu pilvipalveluiden ylläpito. Hyödynnämme ratkaisuissamme keskeisiä julkisia pilvialustoja, joita ovat Microsoft Azure, Google Cloud ja Amazon Web Services.  Strategiamme mukaisesti näillä alustoilla toimivat analytiikkaratkaisut ja tietovarastot ovat keskeinen osa tarjontaamme. Toteutamme myös korkean turvallisuuden pilviratkaisuja.

Kuluvan vuoden poikkeusoloissa olemme painottaneet oman toimintamme jatkuvuutta ja kannattavuutta. Rekrytoinneissa olemme olleet hyvin maltillisia ja henkilömäärämme on noin vuoden alun tasolla. Kolmannella neljänneksellä olemme lisänneet rekrytointeja valituilla kasvualueilla. Samalla olemme jatkaneet alihankintaverkoston käyttöä, ja alihankintakustannukset heinä–syyskuussa olivatkin hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Osana kasvustrategiaamme lanseerasimme ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella Digia Hub -toimintamallin. Digia Hub on IT-alan pienyrittäjille suunnattu verkosto, joka yhdistää pienyrittäjät, Digian ja asiakkaat arvoa luovaksi ekosysteemiksi. Verkoston kautta voimme tarjota pienyrittäjille mielenkiintoisia työtehtäviä ja asiakkaillemme entistä laajempaa osaamista joustavalla toimitusmallilla. Toimintamalli sai hyvän vastaanoton, ja laajensimme sitä lokakuun alussa yrityskaupalla. Allekirjoitimme katsauskauden jälkeen 1.10.2020 sopimuksen NSD Consulting Oy:n koko osakekannan hankinnasta. NSD:n toiminnassa on keskeistä yli 1 600 freelancerin ammattilaisverkosto, jonka kautta NSD tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista ohjelmoinnin asiantuntijaosaamista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 3,5 miljoonaa euroa, ja sillä on 14 omaa työntekijää.

Arvioimme markkinoiden epävarmuuden jatkuvan, mikä hidastaa Digian liikevaihdon kasvua lyhyellä aikavälillä. Kun koronaepidemian aiheuttama epävarmuus hellittää, uskomme asiakaskunnan investointirohkeuden vahvistuvan. Digitalisaation trendi on edelleen vahva. Menestystämme markkinoilla tukee laaja tuote- ja palveluportfoliomme, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen, sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus liiketoiminnastamme.

Uskomme Digiassa, että pitkällä aikavälillä digitalisaation ja datan hyödyntämisen kasvutrendi säilyy vahvana. Näemme edessämme maailman, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Tulosohjeistus vuodelle 2020 on ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj ja NSD Consulting Oy:n omistajat allekirjoittivat 1.10.2020 sopimuksen, jolla Digia Oyj osti NSD Consulting Oy:n koko osakekannan. NSD-yrityskaupan myötä kesäkuussa lanseerattu Digian freelancer-verkosto, Digia Hub, laajentuu merkittävästi. Digia Hub tarjoaa jatkossa yli 1 800 ammattilaisen verkoston, jonka kautta yritykset eri toimialoilla voivat hankkia kovan luokan ammattilaisia suoraan omiin ohjelmistokehityshankkeisiinsa. Kaupan myötä NSD Consulting Oy:n 14 työntekijää siirtyivät Digian palvelukseen. Projekteissa työskenteli kaupantekohetkellä noin 40 konsulttia.
 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 30.10.2020 klo 15.30 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 30.10.2020 klo 15.30 alkaen.

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000
 

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia-liiketoimintakatsaus-Q3-2020 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*