Pörssitiedote

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2019

Digia Oyj Puolivuosikatsaus 9.8.2019 klo 8.00

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2019
Kannattava kasvu jatkui – liikevaihto kasvoi 16 % ja liikevoitto parani 37,5 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Huhti-kesäkuu 2019

  • Liikevaihto 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, kasvua 13,5 %
  • Liikevoitto 2,9 (1,9) miljoonaa euroa; kasvua 47,6 %; 8,8 (6,7) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,08 (0,06) euroa

Tammi-kesäkuu 2019

  • Liikevaihto 64,6 (55,7) miljoonaa euroa, kasvua 16,0 %
  • Liikevoitto 4,9 (3,5) miljoonaa euroa; kasvua 37,5 %; 7,5 (6,3) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,14 (0,10) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 14,8 (11,8) %
  • Omavaraisuusaste 49,8 (52,5) %
  • Mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n hankinta
  • Tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Katsauskauden jälkeen Digia osti 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa 4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos
%
2018
Liikevaihto 32 750 28 860 13,5 % 64 648 55 741 16,0 % 112 122
Liikevoitto 2 867 1 943 47,6 % 4 856 3 531 37,5 % 6 494
- suhteessa liikevaihtoon 8,8 % 6,7 %   7,5 % 6,3 %   5,8 %
Katsauskauden tulos 2 244 1 490 50,5 % 3 733 2 593 44,0 % 4 704
- suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 5,2 %   5,8 % 4,7 %   4,2 %
               
Oman pääoman tuotto %       15,3 % 11,6 %   10,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto %       14,8 % 11,8 %   10,6 %
Liiketoiminnan rahavirta       8 374 -1 186   3 602
Korolliset nettovelat       16 762 14 337 16,9 % 12 707
Nettovelkaantumisaste %       33,8 % 31,4 %   26,6 %
Omavaraisuusaste %       49,8 % 52,5 %   54,9 %
               
Henkilöstön määrä kauden lopussa       1 144 1 074 6,5 % 1 091
Henkilöstö keskimäärin 1 135 1 072 5,8 % 1 124 1 054 6,7 % 1 069
Oma pääoma       49 651 45 627 8,8 % 47 782
Taseen loppusumma       100 394 87 315 15,0 % 88 104
Tulos/osake  0,08 0,06 51,1 % 0,14 0,10 44,5 % 0,18

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Digian liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,0 prosenttia 64,6 (55,7) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä 8,0 prosenttia ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,9 prosenttia. Katsauskauden jälkeen ostimme 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101.

Kannattavuutemme paraneminen jatkui. Liikevoittomme oli toisella vuosineljänneksellä 2,9 (1,9) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa 4,9 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 8,8 (6,7) ja tammi-kesäkuussa 7,5 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme on parantanut määrätietoinen työmme palveluvalikoimamme, organisaatiomme ja toimintatapojemme kehittämisessä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että asiakasprojektiemme siirtyessä ylläpitovaiheeseen meillä on tarjota asiakkaillemme entistä monipuolisempia palveluja toimittamiemme ratkaisujen jatkuvaan kehittämiseen ja asiakasyhteistyön laajentamiseen. Kykymme toimia asiakkaillemme kokonaisratkaisutoimittajana on vahvistunut merkittävästi viime vuosien aikana. Olen alkuvuoden osalta tyytyväinen myös siihen, että liiketoiminnan rahavirtamme parantui 8,4 (-1,2) miljoonaan euroon.

Katsauskauden liikevaihtoa kasvattivat erityisesti verkkoliiketoiminnan, integraatioiden ja ohjelmistorajapinta- eli API-palveluiden, Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoiminta-analytiikan hyvä kysyntä. Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa on korostunut ja se vauhdittaa analytiikan, integraatioiden ja liiketoiminnan ydinjärjestelmien kysyntää. Verkottuvassa liiketoiminnassa oleellista on järjestelmien ja palvelukokonaisuuksien saumaton yhteensopivuus. Katsauskauden alkupuolella toteuttamamme organisaatiomuutos ja toimintamallien kehitys vahvisti kykyämme toteuttaa näitä kokonaisratkaisuja. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankitun mobiilisovelluskehitykseen ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n osaaminen on saatu suunnitellusti käyttöön, ja kysyntä palveluita kohtaan on ollut ennakoidun vahvaa.  

Finanssialan kysyntä on jatkunut hyvänä. Finanssialan toimintaympäristön muutos luo kysyntää teknologiaratkaisuille, joilla mahdollistetaan uusia palveluita ja toimintamalleja sekä tehostetaan toimintojen automatisointia. Myös muuttuviin sääntelyvaatimuksiin vastaaminen edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi tammi-kesäkuun aikana 13 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,2 (50,4) prosenttia. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnassa panostimme sekä osaamiseen että monitorointiteknologioihin. Kehityksen painopisteenä oli kattavamman tilannekuvan luominen asiakasympäristöistä ja niistä saatavan datan hyödyntäminen. Dataa analysoimalla pystymme ennakoimaan esimerkiksi alustojen ja järjestelmien ylläpitotarpeita entistä paremmin. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,8 (49,6) prosenttia.

Tuotekehityskulumme olivat katsauskauden aikana 2,8 miljoonaa euroa. Tärkeimmät kehityskohteet olivat toiminnanohjausjärjestelmä-, mobiiliviestintä- ja valvontatuotteemme.

Ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme perusta. Haluamme olla jatkuvasti oppiva huippuammattilaisten joukko, jossa vankka ammattitaito ja toiminnan joustavuus kohtaavat. Katsauskauden aikana henkilöstömme määrä kasvoi 53 henkilöllä ja oli keskimäärin 1 124. Kehitämme aktiivisesti kulttuuriamme ja työntekijäkokemustamme tarjotaksemme asiantuntijoillemme parhaat mahdolliset puitteet onnistua työssään. Katsauskauden aikana määrittelimme yhdessä kulttuurimme neljä perusperiaatetta: oppiminen, jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys. Ammattitaito ja intohimo jatkuvaan oppimiseen on se pohja, jolle rakennamme tulevaisuutemme. Samalla koemme työmme merkitykselliseksi koko yhteiskunnan kannalta. Uskomme Digiassa maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.”

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019

Tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.”

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 9.8.2019 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot9.8.2019 klo 11.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan digitaalisesti. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Digia-Oyj-puolivuosikatsaus-2019 (pdf)

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*