Pörssitiedote

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2021

Digia Oyj Puolivuosikatsaus 6.8.2021 klo 8.00   

 Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 9 % ja EBITA-liikevoitto parani 20 %

Huhti–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 38,6 (35,2) miljoonaa euroa, kasvua 9,8 %
 • EBITA-liikevoitto 3,5 (4,1) miljoonaa euroa; laskua 15,3 %, EBITA-liikevoittomarginaali 9,0 (11,7) % liikevaihdosta. Merkittäviä investointeja tulevaisuuden kilpailukykyyn: Digia Business Engine, pilvialustaratkaisujen kyvykkyyksien rakentaminen sekä rekrytointi
 • Liikevoitto 2,7 (3,7) miljoonaa euroa; laskua 25,8 %, liikevoittomarginaali 7,0 (10,4) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,08 (0,10) euroa

Tammi–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 78,0 (71,8) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 % 
 • EBITA-liikevoitto 8,7 (7,3) miljoonaa euroa, kasvua 19,8 %; EBITA-liikevoittomarginaali 11,2 (10,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 7,2 (6,4) miljoonaa euroa, kasvua 12,3 %; liikevoittomarginaali 9,2 (8,9) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,21 (0,18) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 15,6 (15,3) %
 • Omavaraisuusaste 44,4 (44,9) %
 • Climber International AB:n hankinta
 • Tulosohjeistus vuodelle 2021 ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

1 000 euro 4–6/2021 4–6/2020 Muutos,% 1–6/2021 1–6/2020 Muutos,% 2020
Liikevaihto 38 638 35 193 9,8 % 77 995 71 758 8,7 % 139 049
EBITA-liikevoitto 3 481 4 111 -15,3 % 8 737 7 295 19,8 % 16 000
- suhteessa liikevaihtoon 9,0 % 11,7 %   11,2 % 10,2 %   11,5 %
Liikevoitto (EBIT) 2 711 3 655 -25,8 % 7 167 6 384 12,3 % 14 102
- suhteessa liikevaihtoon 7,0 % 10,4 %   9,2 % 8,9 %   10,1 %
Katsauskauden tulos 2 003 2 718 -26,3 % 5 547 4 905 13,1 % 10 627
- suhteessa liikevaihtoon 5,2 % 7,7 %   7,1 % 6,8 %   7,6 %
 
Oman pääoman tuotto, % 18,1 % 18,1 % 18,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,6 % 15,3 % 16,5 %
Liiketoiminnan rahavirta     10 209  17 928 -43,1 % 23 589
Korolliset nettovelat 16 828 11 553 45,7 % 10 531
Nettovelkaantumisaste, % 27,0 % 21,0 % 17,3 %
Omavaraisuusaste, % 44,4 % 44,9 % 50,7 %
 
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 329 1 265 5,1 % 1 258
Henkilöstö keskimäärin 1 331 1 265 5,3 % 1 327 1 262 5,1 % 1 261
Oma pääoma 62 252 55 073 13,0 % 60 737
Taseen loppusumma 141 291 124 294 13,7 % 121 078
Tulos/osake  0,08 0,10 -26,1 % 0,21 0,18 13,1 % 0,40
Tulos/osake, laimennettu 0,07 0,10 -26,3 % 0,21 0,18 12,6 % 0,39

 IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Päätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjataanko IAS 38 -standardia soveltaen sovelluksen konfigurointi ja räätälöinti aineettomaksi hyödykkeeksi, ja mikäli sitä ei kirjata aineettomaksi hyödykkeeksi, kuinka kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot kirjataan. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Digia on ottamassa käyttöön pilvipalvelujärjestelyitä liittyen uuteen liiketoiminta-alustaan (Digia Business Engine), se on aloittanut analysoinnin siitä, onko agendapäätöksellä vaikutusta Digian pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään Digiassa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Digian liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 9,8 prosenttia ja oli 38,6 (35,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vahvistui toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 78,0 (71,8) miljoonaa euroa.  

Liikevaihdon kasvuvauhtia nostivat toisella vuosineljänneksellä datan hyödyntämisen ratkaisut, digitaaliset asiakaskohtaiset palvelut sekä liiketoiminta-alustojen uudistaminen. Liikevaihdon kasvua hidasti omien asiantuntijoiden hyödyntäminen sisäisen liiketoiminta-alustamme (Digia Business Engine) kehityksessä. Tämän vaikutus liikevaihtoon oli tammi-kesäkuussa noin kaksi prosenttiyksikköä. Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli tammi–kesäkuussa noin 67 (65) prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 33 (35) prosenttia.

Huhti–kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,5 (4,1) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaali oli 9,0 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen kannattavuutta heikensivät aiemmin päätetyt merkittävät investointimme Digia Business Engineen, pilvialustaratkaisujen kyvykkyyksien rakentamiseen sekä rekrytointiin. Vahvistimme toisella vuosineljänneksellä myös myyntiämme osana Next Level -strategiaamme. Näillä investoinneilla vahvistamme tulevaisuuden kilpailukykyämme. Rekrytointikuluja kasvatti kiristynyt kilpailu alan osaajista.  Koronapandemian positiivinen vaikutus kulutasoon jäi toisella vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden vähäiseksi.

Kysynnässä näkyi alkuvuonna asiakkaiden tarve digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, mikä lisäsi tarvetta myös liiketoiminta-alustojen uudistamiselle. Liiketoiminta-alustojen uudistamiseen vaikuttivat vahvasti erityisesti datan hyödyntämisen tarpeet. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme sovellukset ja yhdistämme niihin tiedon hyödyntämisen ratkaisuja. Hyvä esimerkki kyvykkyydestämme on se, että Microsoft valitsi Digian heinäkuussa Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi. Valinnassa painoi vahvuutemme palvella asiakkaita laaja-alaisesti yhdistämällä Azure-pilvi, Dynamics-teknologia ja analytiikan hyötykäyttö kattavaan toimiala- ja kehitysosaamiseemme.

Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme asiakashankkeissa aktiivisesti Digia Hub -verkostoamme, jonka kautta Digian asiakashankkeissa työskentelee nyt yli 70 asiantuntijaa. Kaiken kaikkiaan Digian hankkeissa työskentelee noin 260 osaajaa omien ammattilaistemme rinnalla. Henkilöstömme määrä katsauskauden lopussa oli 1 329.

Digia Business Engine -hanke on henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittämisen ohella Digian keskeisin liiketoiminnan uudistamisen strateginen hanke, jossa rakennamme älykästä teknologista kasvualustaa ja tuemme Digian tulevaisuuden kasvua ja tuottavuuden kehitystä. Hankkeessa työskenteli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskimäärin 20 kokoaikaista digialaista. Tammi–kesäkuussa aktivoimme hankkeesta kuluja 1,4 miljoonaa euroa ja hankkeen tulosvaikutus oli noin -0,2 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 2,1 miljoonaa euroa. Digia Business Engine otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2022 aikana.

Pilvialustojen käyttö arkipäiväistyy ja julkisesta pilvestä on muodostunut tärkeä kehitys- ja tuotantoalusta lähes kaikissa liiketoiminnoissamme. Olemme vahvistaneet tarjoamaamme sekä rekrytoineet lisää pilven myynti- ja konsultointiosaajia, ja henkilöstömme on suorittanut merkittävän määrän uusia pilviteknologioiden sertifikaatteja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pilvialustapalveluiden myyntimahdollisuudet ja tarjouskanta ovat vahvassa kasvussa. Tavoitteenamme on olla merkittävä hybridipilven konsultoinnin ja hallintapalveluiden (Managed Services) toimittaja Suomessa sekä valittujen asiakkaidemme pääasiallinen toimittaja strategiakautemme (2020–2022) loppuun mennessä.

Tammikuussa hankitun Climber-konsernin integraatio on sujunut suunnitellusti ja liiketoiminta on kehittynyt odotustemme mukaisesti. Climberin liiketoiminta pohjautuu pitkälti edistyksellisten Qlik-teknologioiden liiketoimintalähtöiseen hyödyntämiseen. Climberin palvelujen kysyntä on jatkunut vahvana kaikilla Climberin markkina-alueilla. Päivitimme alkuvuonna myös vastuullisuuden keskeiset periaatteemme, tavoitteemme ja mittarimme. Ympäristövastuun ja digiosaamisen lisäksi periaatteissamme korostuu datan vastuullinen hyödyntäminen. Haluamme edistää asiakkaidemme kautta yhteiskunnan turvallista ja kestävää digitalisoitumista ympäristö huomioiden.

Digia odottaa Suomen IT-palvelumarkkinan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä. Datan hyödyntäminen osana liiketoiminnan arkea sekä liiketoiminnan digitalisoituminen jatkuvat vahvana ja kiihtyvänä trendinä. Samalla organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon tavat kehittyvät. Vuoden 2021 osalta epävarmuus markkinassa on väistymässä.

Digian tarjoama on osoittanut kilpailukykynsä myös poikkeusoloissa. Erityisenä vahvuutenamme ovat erilaisten operatiivisten järjestelmien ratkaisut sekä dataohjautuva liiketoiminta. Menestystämme tukee laaja tuote- ja palveluportfolio, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen, sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus liiketoiminnasta.

Uskomme maailmaan, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.”

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Tulosohjeistus vuodelle 2021 on ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 6.8.2021 klo 10.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 11.00 alkaen osoitteessa https://digia.videosync.fi/2021-08-06-digia-q2

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 6.8.2021 klo 10.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com
 

Digia-puolivuosikatsaus-2021 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*