Pörssitiedote

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2018

Digia Oyj
Tilinpäätöstiedote
8.2.2019 klo 8.00

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2018

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18,6 %, liikevoitto parani merkittävästi 6,5 miljoonaan euroon

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Loka-joulukuu
• Liikevaihto 31,2 (27,4) miljoonaa euroa, kasvua 13,6 %
• Liikevoitto 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, 4,6 (4,3) % liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos 0,04 (0,03) euroa

Tammi-joulukuu
• Liikevaihto 112,1 (94,5) miljoonaa euroa, kasvua 18,6 %. Orgaaninen kasvu 12,4 %.
• Liikevoitto 6,5 (1,9) miljoonaa euroa, 5,8 (2,0) % liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos 0,18 (0,04) euroa
• Sijoitetun pääoman tuotto 10,6 (3,7) %
• Omavaraisuusaste 54,9 (51,0) %
• Digian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 0,07 euroa osakkeelta (0,04 euroa osakkeelta vuonna 2017)
• Tulosohjeistus vuodelle 2019: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa10-12/
2018
10-12/
2017 oikaistu
Muutos
%
1-12/
2018
1-12/
2017 oikaistu
Muutos
%
Liikevaihto31 18127 44113,6 %112 12294 53718,6 %
Liikevoitto1 4191 17720,6 %6 4941 852250,6 %
- suhteessa liikevaihtoon4,6 %4,3 % 5,8%2,0% 
Katsauskauden tulos1 15789229,7 %4 704974382,9 %
- suhteessa liikevaihtoon3,7 %3,2 % 4,2 %1,0 % 
       
Oman pääoman tuotto %   10,2 %2,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %    10,6 %3,7 % 
Korolliset nettovelat   12 7074 772166,3 %
Nettovelkaantumisaste %   26,6 %10,8 % 
Omavaraisuusaste %   54,9 %51,0 % 
       
Henkilöstön määrä kauden lopussa   1 0911 0058,6%
Henkilöstö keskimäärin1 09098810,4 %1 06995412,1 %
Oma pääoma   47 78244 1368,3 %
Taseen loppusumma   88 10486 6161,7 %
Tulos/osake  0,040,0330,0 %0,180,04330,4 %TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA

”Digian liikevaihto jatkoi tavoitteidemme mukaista vahvaa kasvuaan vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 13,6 prosenttia 31,2 (27,4) miljoonaan euroon. Koko vuoden 2018 liikevaihtomme kasvoi 18,6 prosenttia 112,1 (94,5) miljoonaan euroon. Olen erityisen tyytyväinen liikevaihtomme orgaaniseen kasvuun, joka oli 12,4%. Palvelualueistamme integraatiot ja tiedon hyödyntäminen sekä digitaaliset palvelut kasvoivat voimakkaasti. Myös Verohallinnon tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua. Toiminnan- ohjausjärjestelmien ja finanssialan järjestelmien kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, eli 4,6 (4,2) % liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa painoi tärkeän asiakashankkeen lisäresurssointi onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi. Koko vuoden 2018 kannattavuutemme parani merkittävästi. Liikevoittomme oli 6,5 (1,9) miljoonaa euroa eli 5,8 (2,0) % liikevaihdosta. Kannattavuus kehittyi positiivisesti erityisesti integraatiot ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen sekä digitaalisten palveluiden alueilla. Kannattavuuden kehitystoimenpiteet painottuivat projektijohtamiseen sekä toimintatapojen tehostamiseen ja harmonisointiin. Toimenpiteet kannattavuutemme edelleen parantamiseksi jatkuvat vuonna 2019.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 13 % ja sen osuus liikevaihdosta nousi 50,7 (47,8) %:iin vuonna 2018. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 49,3 (52,2) %. Uudet palvelusopimukset sekä asiakkaidemme lisääntynyt jatkuvan palvelun tarve tukivat palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan kasvua.

Digitaalisista ratkaisuista on muodostumassa yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa, ja tämä muutostrendi tukee voimakkaasti Digian kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Asiakkaidemme kehityksen painopiste on siirtymässä pistemäisten erillisprojektien toteuttamisesta kohti hallittua liiketoiminnan kokonaisuudistamista. Uudistamisen kohteena on tällöin usein yrityksen koko lT-infrastruktuuri taustajärjestelmistä moderneihin sähköisiin palveluihin ja näiden integraatioihin. Asiakkaamme ovat myös rakentamassa liiketoiminta-alustoja, jotka liitetään yhä useampiin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin.

Strategiamme mukaisesti jatkoimme kokonaistarjoamamme vahvistamista täydentävillä yritysostoilla. Hankimme maaliskuussa 2018 edistyksellisiin analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n. Yrityskaupan ansiosta Digia pystyy tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ja kattavan tarjoaman data-analytiikkaan, tekoälyyn ja näiden taustalla tarvittaviin tietojärjestelmäintegraatioihin. Täydensimme vuoden aikana myös toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamaamme hankkimalla Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmiin sekä CRM-ratkaisuihin erikoistuneen Mavisystems Oy:n.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö muodostaa edelleen koko toimintamme perustan. Tarjoamme työntekijöillemme laajan kirjon mielenkiintoisia tietotekniikkapalvelualueen työtehtäviä sekä mahdollisuuden urakehitykseen ja työssä oppimiseen. Katsauskauden aikana henkilöstömäärämme kasvoi 86 henkilöllä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä uudistimme Digian organisaatiorakennetta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa edelleen toimintamme kustannustehokkuutta sekä vahvistaa kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin tulevaisuuden digitaalisten ekosysteemien ja datan hyödyntämisen markkinoilla. Uusi organisaatiomme astui voimaan 1.1.2019.

Vuoden 2018 aikana vahvistimme asemaamme kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa useilla palvelualueilla. Kehitimme ja kasvatimme tarjoamaamme ja hioimme palvelukokonaisuuttamme entistä toimivammaksi. Vuoden 2018 aikana tehty työ luo hyvät lähtökohdat liiketoimintamme edelleen kehittämiseksi vuonna 2019. Tavoitteenamme on jatkaa IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kannattavaa kasvua vuonna 2019."

OSINKOPOLITIIKAN MUUTOS

Digian hallitus päätti 5.2.2018 muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa. Uudistetun osinkopolitiikan mukaan Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 % osinkoina.

OSINKOEHDOTUS

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2018 päivätyn taseen mukaan oli 48 020 874 euroa, josta tilikauden voittoa on 4 308 129 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2019.

KUTSU TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 8.2.2019 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä, (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa tilaisuuteen.

Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä klo 11:00 alkaen osoitteessa: https://www.inderes.fi/fi/videot/digia-q42018-tilinpaatostiedote-822019-klo-1100-alkaen

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 8.2.2019 klo 11.00 alkaen.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2018

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2018 julkaistaan 22.2.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com sekä osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot.

Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2018 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com


Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 100 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2018.pdf (wkr0006.pdf)
Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2018.pdf

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*