Pörssitiedote

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2020

Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2021 klo 15.00

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2020

Poikkeuksellisen vuoden vahva suoritus: Tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 5,5 % ja EBITA-liikevoitto parani 45,4 %

Loka–joulukuu 2020

 • Liikevaihto 37,9 (37,7) miljoonaa euroa, kasvua 0,5 %
 • EBITA-liikevoitto 4,6 (3,5) miljoonaa euroa, kasvua 32,4 %; EBITA-liikevoittomarginaali 12,1 (9,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 4,1 (3,0) miljoonaa euroa, kasvua 35,3 %; liikevoittomarginaali 10,7 (8,0) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,11 (0,08) euroa
 • Sopimus Climber International AB:n osakekannan hankinnasta

Tammi–joulukuu 2020

 • Liikevaihto 139,0 (131,8) miljoonaa euroa, kasvua 5,5 %
 • EBITA-liikevoitto 16,0 (11,0) miljoonaa euroa, kasvua 45,4 %; EBITA-liikevoittomarginaali 11,5 (8,3) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 14,1 (9,6) miljoonaa euroa, kasvua 46,2 %; liikevoittomarginaali 10,1 (7,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,40 (0,27) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 16,5 (13,5) %
 • Omavaraisuusaste 50,7 (47,2) %
 • Digian hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,15 euroa osakkeelta (0,10 euroa osakkeelta vuonna 2019)
 • Tulosohjeistus vuodelle 2021: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla. 

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euro 10–12/2020 10–12/2019 Muutos,% 1–12/2020 1–12/2019 Muutos,%
Liikevaihto 37 867 37 680 0,5 % 139 049 131 824 5,5 %
EBITA-liikevoitto 4 591 3 469 32,4 % 16 000 11 003 45,4 %
- suhteessa liikevaihtoon 12,1 % 9,2 %   11,5 % 8,3 %  
Liikevoitto (EBIT) 4 060 3 001 35,3 % 14 102 9 648 46,2 %
- suhteessa liikevaihtoon 10,7 % 8,0 %   10,1 % 7,3 %  
Katsauskauden tulos 2 961 2 236 32,4 % 10 627 7 090 49,9 %
- suhteessa liikevaihtoon 7,8 % 5,9 %   7,6 % 5,4 %  
 
Oman pääoman tuotto, % 18,7 % 14,0 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,5 % 13,5 %  
Liiketoiminnan rahavirta 23 589 12 294 91,9 %
Korolliset nettovelat 10 531 22 616 -53,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 17,3 % 42,5 %  
Omavaraisuusaste, % 50,7 % 47,2 %  
 
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 258 1 266 -0,6 %
Henkilöstö keskimäärin 1 266 1 270 -0,4 % 1 261 1 186 6,3 %
Oma pääoma 60 737 53 190 14,2 %
Taseen loppusumma 121 078 114 116 6,1 %
Tulos/osake  0,11 0,08 31,7 % 0,40 0,27 49,4 %
Tulos/osake, laimennettu 0,11 0,08 32,4 % 0,39 0,26 53,0 %
 

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Digia jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna 2020. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 139,0 (131,8) miljoonaa euroa. Samanaikaisesti EBITA-liikevoittomarginaalimme parani ja oli 11,5 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Poikkeuksellisessa ja osittain epävarmassa toimintaympäristössä painotimme liiketoiminnan kannattavuuden turvaamista, missä onnistuimme hyvin. EBITA-liikevoittomme kasvoi 45,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Taloudellisina tavoitteinamme strategiakaudella (2020–2022) on liikevaihdon 10 prosenttia ylittävä vuotuinen kasvu sekä 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä. Liikevaihdon kasvussa jäimme vuonna 2020 hieman taloudellisesta tavoitteestamme, mutta ylitimme kannattavuustavoitteemme. Huomionarvoista on, että Digia ei raportoi erikseen oikaistuja lukuja, vaan kertaluontoiset kulut sisältyvät kannattavuustavoitteeseen.

Viimeisellä vuosineljänneksellä EBITA-liikevoiton kasvu jatkui vahvana ja jakson liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla: Liikevaihtomme oli 37,9 (37,7) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 4,6 (3,5) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen EBITA-liikevoittomarginaali nousi 12,1 (9,2) prosenttiin liikevaihdosta.

Vuonna 2020 asiakkaidemme toiminnassa korostui perusliiketoiminnan turvaaminen ja siihen liittyvien digitaalisten palveluiden toimivuus. Olen tyytyväinen erityisesti siihen, että Digian toimituksellinen kyvykkyys säilyi laadukkaana koko vuoden. Kuten jo keväällä arvioimme, koronan aiheuttama talouden epävarmuus alkoi näkyä palveluidemme kysynnässä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Osa asiakkaistamme siirsi projekteja myöhäisempään ajankohtaan ja joissakin tapauksissa palvelujen kehitystä supistettiin.

Toisaalta osa yrityksistä on nähnyt liiketoiminnan digitalisaation olevan ajankohtaista juuri nyt ja liiketoimintaprosessien tehostamisen ja datan hyödyntämisen tarve näkyi myös Digian palvelujen kysynnässä. Asiakkaat uudistivat omia ydinjärjestelmiään sekä automatisoivat prosessejaan ja sovelluksiaan. Erityisesti Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien ja asiakaskohtaisten ratkaisujen kysyntä säilyi vahvana koko tilikauden. Myös Digian omien toiminnanohjausjärjestelmien, digitaalisten palveluiden, integraatioiden ja API-hallinnan kysyntä jatkui tasaisena. Integraatiot ja API-hallinta ovat keskeisiä dataohjautuvan liiketoiminnan mahdollistajia.

EBITA-liikevoittoa kasvattivat hyvä projektinhallinta ja epidemiaan liittyvien järjestelyjen vuoksi pienentyneet matkustus-, kokous- ja toimistotyöhön liittyvät kulut. Uskon, että osa kuluja pienentävistä toimintatapojemme muutoksista jää pitkäaikaisiksi.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli edelleen noin 65 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 35 prosenttia.

Olen erityisen tyytyväinen myös kassavirtamme ja taseasemamme vahvistumisesta. Liiketoiminnan rahavirtamme nousi tilikaudella 23,6 (12,3) miljoonaan euroon, missä on kasvua 91,9 prosenttia. Korolliset nettovelkamme puolestaan pienenivät 10,5 (22,6) miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisasteemme parani 17,3 (42,5) prosenttiin. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.

Julkistimme helmikuussa Digian uuden strategian kaudelle 2020–2022. ”Next Level” -strategiamme ytimessä ovat digitaalisen liiketoiminnan jatkuva muutos sekä älykäs datan hyödyntäminen. Digitalisaatiosta tulee yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydintoimintaa ja tähän muutokseen he tarvitsevat Digian kaltaisen näkemyksellisen ja vastuullisen kumppanin. Luomme asiakkaillemme arvoa hyödyntämällä vahvaa osaamistamme dataa tuottavista taustajärjestelmistä ja hallinta-alustoista sekä integraatioista ja liiketoiminta-analytiikasta.

Osana kasvustrategiamme toteutusta julkistimme viimeisellä vuosineljänneksellä kaksi yrityskauppaa. Freelancer-kehittäjille suunnattu Digia Hub -verkostomme täydentyi lokakuussa NSD Consulting -yritysostolla. Joulukuussa allekirjoitimme sopimuksen liiketoiminta-analytiikkaan keskittyvän ruotsalaisen Climber International AB:n ostosta. Kauppa astui voimaan 7.1.2021 ja se vahvistaa Digian osaamista ja asemaa liiketoiminta-analytiikan alueella sekä laajentaa Digian maantieteellistä markkina-asemaa.

Viimeisellä vuosineljänneksellä julkistimme myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa allekirjoitetun hankintasopimuksen, jolla Traficom hankkii Digialta kokeneita ohjelmistokehittäjiä järjestelmäkehitystehtäviin. Traficom arvioi hankkivansa seitsemän vuoden sopimuskauden aikana Digialta asiantuntijaresursseja enintään 50 000 henkilötyöpäivän verran.

Tutkimus- ja kehitystoiminnassamme keskeisiä panostusalueita olivat kuluneena vuonna omat toiminnanohjausjärjestelmämme, Digia Iiris -valvontaratkaisu sekä integraatiotuotteet. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kehitimme erityisesti pilvipohjaista liiketoimintaa ja omaa liiketoiminta-alustaamme sekä uudistimme myynnin toimintamalleja.

Toimintamme perusta on ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Olemme tukeneet henkilöstön jaksamista poikkeusoloissa esimerkiksi valmentamalla esimiehiä ja projektipäälliköitä korona-ajan johtamisen kysymyksissä. Markkinoiden epävarmuudesta johtuen palkkasimme uusia ammattilaisia hyvin maltillisesti asiakaskysynnän mukaan, joten henkilömäärämme säilyi edellisen vuoden tasolla. Digialaisia oli vuoden lopussa 1 258 (1 266).

Vaikka koronan aiheuttama markkinoiden epävarmuus ja siitä seurannut asiakkaiden investointivarovaisuus hidastivat kuluneena vuonna liikevaihtomme kasvua, näemme digitalisaatiotrendin jatkuvan vahvana ja uskomme koronaepidemian entisestään kiihdyttävän digitalisaatiopalveluiden kysyntää pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2021 painopistealueitamme ovat orgaaninen kasvu ja oman liiketoiminta-alustamme uudistaminen. Liiketoiminta-alustan uudistamisen tavoitteena on kasvun edistämisen lisäksi tukea datan hyödyntämistä omassa toiminnassamme ja sujuvoittaa arkeamme. Osana kasvutavoitetta jatkamme myös tarjoamamme kehittämistä ja strategiaamme sopivien yritysostokohteiden kartoitusta.

Menestystämme markkinoilla tukee laaja tuote- ja palvelutarjoamamme, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen sekä jatkuvien palveluiden merkittävä osuus liiketoiminnassamme. Me Digiassa uskomme maailmaan, jossa liiketoiminnan arvo luodaan digitaalisissa ekosysteemeissä dataa älykkäästi ja vastuullisesti hyödyntäen. Menestyjiä ovat ne yritykset ja julkishallinnon toimijat, jotka kykenevät valjastamaan datan liiketoimintahyödyiksi verkottuvassa maailmassa. Tässä maailmassa olemme asiakkaidemme vastuullinen ja näkemyksellinen kumppani.
 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Tulosohjeistus vuodelle 2021: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla. 
 

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään tiistaina 9.2.2021 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 17.00 alkaen osoitteessa https://digia.videosync.fi/2020-q4-tulos  

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 9.2.2021 klo 16.00 alkaen.
 

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2020

Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2020 julkaistaan 22.2.2021 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot.

Hallituksen toimintakertomus sekä vuoden 2020 tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.
 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000
 

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia tilinpäätöstiedote 2020 (pdf)

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*