Pörssitiedote

Digian johdolle uusi pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma

Digia Oyj Pörssitiedote 7.2.2020 klo 08.01

Digia Oyj:n hallitus on päättänyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän erikseen. Lähtökohtaisesti kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön ylimmästä johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuoton kehitykseen (TSR). Liikevaihto- ja TSR-mittareiden ansaintajakso on kolme vuotta (2020-2022) ja molempien mittareiden tavoitteet on asetettu ansaintajakson päättymisajankohtaan.  Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 525 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen keväällä vuonna 2023. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhde irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkioista pro-rata-periaatteen mukaan ansaintakauden osalta.

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2019 oli 131,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*