Skip to content

Näin huomioit saavutettavuusdirektiivin verkkopalvelusi suunnittelussa

Saavutettavuusdirektiivi tuo lisää harkittavia asioita verkkopalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Lue, miten huomioit uuden direktiivin vaatimukset verkkopalveluprojekteissa.

 

EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä julkisten verkkopalveluiden saavutettavuuteen on 23.9.2019 alkaen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Verkkopalvelun saavutettavuus todennetaan WCAG 2.1. -normin antamien kriteerien avulla. Tässä blogissa käymme lyhyesti läpi, miten saavutettavuus huomioidaan verkkopalveluprojekteissa.

Saavutettavuuden huomioiminen verkkopalveluprojekteissa

Varmistuakseen WCAG-kriteereiden täyttymisestä on projektin huomioitava ne koko elinkaaren ajan. Suurin osa kriteereistä koskee teknisiä suunnittelijoita ja kehittäjiä ja osa visuaalisia suunnittelijoita. Muutama kriteeri on lisäksi sellainen, että sen toteutumisesta vastaa sisällöntuottaja. Jos projektin loppuvaiheessa tehtävä auditointi ei mene läpi, tarkoittaa se pahimmassa tapauksessa paluuta suunnitteluvaiheeseen ja käyttöliittymän ja/tai arkkitehtuurin uudelleen suunnitteluun ja toteutukseen.

Suunnittelu

WCAG-kriteerit tulee ottaa huomioon heti projektin suunnittelussa, sillä vaatimukset määräävät muun muassa värien käyttöä, sisällön esitystapaa ja liikkumista sivustolla. Käyttöliittymäsuunnitelman katselmoinneissa on kiinnitettävä huomiota, mitkä kriteerit koskevat palvelua ja onko ne huomioitu riittävällä tasolla ja yksiselitteisesti.

Kehitys

Kehitysvaiheessa on kiinnitettävä huomiota HTML-koodin laatuun. Koodin on oltava validia, jotta sisällön on mahdollista olla saavutettavaa. Kehittäjien avuksi on lukuisia selaimeen asetettavia työkaluja (mm. axe), joilla voidaan tarkastaa verkkopalvelun teknisiä saavutettavuusominaisuuksia. Nämä työkalut on hyvä ottaa käyttöön jokapäiväisessä työssä ja pitää näin koodi laadukkaana.

Testaus

Teknisten automaattisten tarkistusten lisäksi on testitapausten suunnittelussa kiinnitettävä huomiota myös saavutettavuusvaatimusten täyttymiseen muun muassa seuraavissa ominaisuuksissa:

  • Sivun käyttäminen näppäimistöllä
  • Navigoiminen hyppylinkeillä
  • Alt-tekstien ymmärrettävyys
  • Tekstin suurentaminen sivulla

Lisäksi loppukäyttäjätestauksessa tulee sivustoa käyttää ruudunlukijan avulla ja miettiä myös sisällön ymmärrettävyyttä.

Testauksen tulee tuottaa metriikkaa saavutettavuusauditointia varten, jonka perusteella laaditaan verkkopalvelun saavutettavuusseloste. Koska vaatimukset ovat sekä teknisiä että sisällöllisiä, on suositeltavaa, että auditoinnin suorittaa auditointitiimi, jossa on niin teknistä kuin UX-osaamista.

WCAG kriteerit läpäisty – onko verkkopalvelu nyt saavutettava?

WCAG ohjeistuksen noudattaminen parantaa sivuston saavutettavuutta etenkin tekniseltä kannalta ja näin varmistaa sen, että sivustoa voidaan käyttää avustavilla teknologioilla mm. ruudunlukuohjelmalla. Saavutettavuuteen liittyy olennaisesti myös seuraavat asiat, joihin WCAG ei suoraan ota kantaa:

  • Sisällön ymmärrettävyys
  • Käytettävyys
  • Kohderyhmän käyttämät selainversiot
  • Kohderyhmän käyttämät päätelaitteet

Myöskin näihin osa-alueisiin on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota niin suunnittelussa, kehityksessä että testauksessa.
Aluehallintovirasto tulee julkaisemaan toukokuussa 2019 sivuston https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ josta jatkossa löytyy mm. ohjeita, jotka auttavat ymmärtämään kriteereitä käytännön tasolla, sekä pohja saavutettavuusselosteelle.

Lopuksi helppo testi jokaiselle, joka haluaa ymmärtää mistä direktiivissä on kysymys: täytä joku netistä löytyvä lomake silmät sidottuna, käyttäen näppäimistöä ja ruudunlukuohjelmaa ja mieti kuinka ymmärrettävä ja saavutettava palvelu on.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi