Skip to content

Digia ostaa Accountor Enterprise Solutions Oy:n vahvistaakseen kasvuaan digitaalisten liiketoimintaratkaisujen markkinoilla

Digia Oyj
Sisäpiiritieto
27.6.2019 klo 8.30

Digia ostaa Accountor Enterprise Solutions Oy:n vahvistaakseen kasvuaan digitaalisten liiketoimintaratkaisujen markkinoilla

Digia Oyj ja Accountor Holding Oy ovat allekirjoittaneet 27.6.2019 sopimuksen, jolla Digia Oyj ostaa Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin, sisältäen projektit ja jatkuvat palvelut. Nettovelaton kauppahinta on 9,4 miljoonaa euroa ja kaupan toteuttamispäivä on 1.8.2019.

Accountor Enterprise Solutions Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa oli 101. Yrityksen palveluksessa 1.6.2019 oli 114 henkilöä. Kaupan jälkeen Digian toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmien palvelualueella työskentelee yli 360 ammattilaista.

Kauppa on osa Digian kasvustrategiaa, jonka keskiössä on asiakkaidemme digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Toiminnanohjaus ja asiakkuuksienhallinta ovat osa tätä kokonaisuutta. Yhdistämällä voimamme voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammat ratkaisut.

Digialla on pitkäaikainen kokemus Microsoft Dynamics 365 -ratkaisujen toimittamisesta ja ylläpidosta. Digian ja AES:n asiantuntijoiden osaamisprofiilit täydentävät hyvin toisiaan. AES-kokonaisuus tuo Digialle vahvistusta etenkin CRM- ja D365 Finance and Operations -toimituksiin. Kaupan myötä Digian tarjoamaan tulee myös kokonaan uusi ratkaisu, Oracle NetSuite.

”Toiminnanohjausjärjestelmät ovat digitalisaation ydinjärjestelmiä, joihin usein liitetään asiakkuudenhallinnan ja esimerkiksi verkkokaupan tai analytiikan järjestelmiä. Digian vahvuus on tarjota asiakkailleen toimivat ja kehittyvät kokonaisratkaisut sopivilla teknologioilla sekä huolehtia jatkuvasta osaamisen ja palvelutarjoaman kehittämisestä. Henkilöstön näkökulmasta kauppa luo uusia mahdollisuuksia työskennellä mielenkiintoisissa hankkeissa”, toteaa Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta.

Nettovelaton kauppahinta 9,4 miljoonaa täsmäytetään kaupan toteuttamispäivän 1.8.2019 nettokassalla. Kauppa rahoitetaan pankkilainalla.

Tulosohjeistus vuodelle 2019

Tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.”

Lisätietoja:

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja, Digia Oyj
P. 040 500 2050

Niklas Sonkin
President and CEO, Accountor Holding Oy
P. 044 410 3570

Accountor Enterprise Solutions Oy:n taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut 
1000 euroa, IFRS

eur 2018
Liikevaihto 12 680
Liiketoiminnan muut tuotot 142
Materiaalit ja palvelut -1 954
Henkilöstökulut -7 093
Liiketoiminnan muut kulut ilman konsernin hallintopalkkiota -2 198
Konsernin hallintopalkkio* -524
Liikevoitto ennen poistoja 1 053
Poistot -301
Liikevoitto 752
Henkilöstö kauden lopussa 101
Taseen loppusumma 5 067

*) konsernin hallintopalkkiokulut poistuvat kaupan toteuttamispäivästä alkaen

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1100. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com