Skip to content

Digia ostaa liiketoiminta-analytiikkaan erikoistuneen konsultointiyritys Climber International AB:n tytäryhtiöineen ja vahvistaa asemaansa dataohjautuvien palvelujen tarjoajana

Digia Oyj
Sisäpiiritieto
15.12.2020 klo 9:00

Digia Oyj ja Climber International AB ovat allekirjoittaneet 15.12.2020 sopimuksen, jolla Digia Oyj ostaa ruotsalaisen Climber International AB:n koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteuttamispäivä on 7.1.2021. Kaupan jälkeen Digialla työskentelee yli 300 dataintegraation ja liiketoiminta-analytiikan ammattilaista.

Climber International AB on ruotsalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen konsultointia ja ratkaisuja dataohjautuvan liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoiminta pohjautuu pääosin edistykselliseen Qlik-teknologioiden hyödyntämiseen sekä vahvasti konsultoivaan liiketoimintamalliin.

Yritysosto koskee Climberin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Alankomaiden toimintoja. Climber jatkaa tytäryhtiönä omana brändinään ja yhtiön johdossa jatkaa Jan Sipek. Kauppahinta koostuu 8,1 MEUR kiinteästä kauppahinnasta ja tavoitteisiin sidotusta lisäkauppahinnasta, joka on enintään 5,4 MEUR. Nettovelaton kauppahinta 8,1 MEUR täsmäytetään kaupan toteuttamispäivän nettokassalla. Kauppa rahoitetaan pääosin pankkilainalla.

Climber International AB:n liikevaihto vuonna 2019 oli 137,7 miljoonaa kruunua (n. 13,4 MEUR) ja henkilömäärä 31.12.2019 oli 83. Yrityksen palveluksessa 1.12.2020 oli 77 henkilöä, joista Ruotsissa 54. Liikevaihto ja henkilömäärä sisältävät yritysoston ulkopuolelle jäävän Iso-Britannian, jonka liikevaihto 2019 oli 18,4 MSEK ja henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 8.

”Yritysosto on osa Digian Next Level -kasvustrategian toteutusta, jossa haemme kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Edistyksellinen data-analytiikka ja tiedolla johtaminen ovat keskeisiä strategiamme panostusalueita. Näkemyksemme mukaan datan älykäs hyödyntäminen on yksi digitalisaatiokehityksen vahvistuva osa-alue ja siihen liittyvien palvelujen kysyntä tulee kasvamaan. Yhteistyö Climberin ammattilaisten kanssa tuo meille uusia mahdollisuuksia yhä vahvemman tarjoaman kehittämiseen sekä reitin Suomen markkinan ulkopuolelle. Odotan innolla kasvua, luovaa yhteistyötä ja kulttuuriperiaatteidemme mukaista vuorovaikutteista oppimista. Yhdessä oppiminen ja innovointi mahdollistavat jatkuvan liiketoimintahyötyjen tuomisen asiakkaillemme”, toteaa Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta.

”Climberin visiona on aina ollut älykkään liiketoiminnan luominen. Jatkamme tällä tiellä nyt yhdessä Digian kanssa. Yrityskauppa lisää teknologia- ja tekoälykyvykkyyttämme ja nopeuttaa matkaamme kohti pilvipohjaisia BI-ratkaisuja ja datakeskeistä analytiikkaa. Digian asiantuntemus Microsoftin, Amazonin ja Googlen pilvipalveluissa ja koneoppimisessa auttaa meitä tarjoamaan kokonaisvaltaisempia data-analytiikan ratkaisuja. Qlikin Elite Partnerina Climberin laajentuminen tukee myös Qlikin tuloksia painottavaa BI-lähestymistapaa. Olemme innoissamme seuraavasta askeleestamme Digian kanssa ja yhteisestä mahdollisuudestamme kasvattaa asiakkaidemme datasta saamia liiketoimintahyötyjä”, kommentoi Jan Sipek, Climberin toimitusjohtaja ja perustaja.

”Nyt tehty yritysosto tuo asiakkaidemme liiketoiminnan hyödyksi nykyistäkin monipuolisemman ja erittäin korkeatasoisen liiketoiminta-analytiikkaosaamisen, myös pohjoismaisella tasolla. Digian ja Climberin kyvykkyydet täydentävät saumattomasti toisiaan. Se mahdollistaa asiakkaillemme aina sopivimman toimintamallin ja teknisen ratkaisun toteuttamisen sekä Digialle vahvan kyvyn toimia riippumattomana neuvonantajana älykkään datan hyödyntämisen edistämisessä”, kommentoi Harri Vepsäläinen, Intelligent Solutions -palvelualueen johtaja.

Lisätietoja:

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja, Digia Oyj
P. 040 500 2050

Climber International AB:n taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut, SGAAP. Vuoden 2019 konserniluvut sisältävät Iso-Britannian tytäryhtiön luvut (liikevaihto 2019: 18,4 MSEK, henkilömäärä 31.12.: 8). Iso-Britannian tytäryhtiö ei kuulu kauppaan.

SEK´000 2019
Liikevaihto 137 683
Liiketoiminnan muut tuotot 256
Materiaalit ja palvelut -32 658
Henkilöstökulut -71 995
Liiketoiminnan muut kulut -22 402
Liikevoitto ennen poistoja 11 049
Poistot -4 437
Liikevoitto 6 612
Henkilöstö 31.12. 83
Taseen loppusumma 91 733

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1400 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2022 oli 171 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com