Skip to content

Digia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Digia Oyj
Pörssitiedote
27.12.2023 klo 17.00

Digia Oyj on vastaanottanut 27.12.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus Digia Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti kymmenen (10) prosentin liputusrajan 27.12.2023.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,9103 0 9,9103 26 823 723
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 10,5 0 10,5

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: osakkeet ja äänioikeudet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007983 2 658 306 0 9,9103 0
A Yhteensä 2 658 306 9,9103

Lisätietoja:

Kristiina Simola, CFO, Digia Oyj
Puh. +358 407 563 132, kristiina.simola@digia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com