Skip to content

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023 (tilintarkastamaton)

Digia Oyj
Pörssitiedote
4.5.2023 klo 15.00

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,8 % ja EBITA-liikevoittomarginaali oli 9,7 %

Tammi–maaliskuu 2023

  • Liikevaihto 50,0 (42,5) miljoonaa euroa, kasvua 17,8 %
  • EBITA-liikevoitto 4,9 (5,1) miljoonaa euroa, laskua 5,1 %;
    EBITA-liikevoittomarginaali 9,7 (12,1) % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 4,1 (4,5) miljoonaa euroa, laskua 9,0 %; liikevoittomarginaali 8,3 (10,7) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,11 (0,14) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 16,2 (19,6) %
  • Omavaraisuusaste 43,1 (46,8) %
  • Tulosohjeistus ennallaan: Digian liikevaihto (170,8 milj. euroa vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. euroa vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos, % 1–12/2022
Liikevaihto 50 034 42 460 17,8 % 170 754
EBITA-liikevoitto 4 870 5 133 -5,1 % 15 733
- suhteessa liikevaihtoon 9,7 % 12,1 %   9,2 %
Liikevoitto (EBIT) 4 137 4 547 -9,0 % 12 727
- suhteessa liikevaihtoon 8,3 % 10,7 %   7,5 %
Katsauskauden tulos 3 021 3 658 -17,4 % 9 571
- suhteessa liikevaihtoon 6,0 % 8,6 %   5,6 %
         
Oman pääoman tuotto, % 17,2 % 21,9 %   13,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,2 % 19,6 %   12,9 %
Korolliset nettovelat 18 802 10 078 86,6 % 17 608
Nettovelkaantumisaste, % 27,1 % 15,4 %   24,8 %
Omavaraisuusaste, % 43,1 % 46,8 %   45,9 %
         
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 451 1 363 6,5 % 1 426
Henkilöstö keskimäärin 1 441 1 349 6,8 % 1 399
Oma pääoma 69 444 65 336 6,3 % 71 087
Taseen loppusumma 166 731 141 835 17,6 % 160 116
Tulos/osake, euroa  0,11 0,14 -17,8 % 0,36
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,11 0,14 -19,6 % 0,36

Toimitusjohtajan katsaus:

”Ensimmäinen vuosineljännes käynnisti uuden kolmivuotisen strategiakautemme. Digian päivitetty strategia sekä uudet tavoitteet julkaistiin 10.2.2023. Strategiamme ydin on älykäs liiketoiminta: automaatio ja älykkyys tulevat yhä vahvemmin osaksi kaikkia palveluja, ratkaisuja ja prosesseja. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä ja rakentaa kestävää kasvua. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana panostimme strategiamme toiminnallistamiseen sekä jatkoimme kannattavaa kasvuamme.

Olen erittäin tyytyväinen liikevaihtomme kasvuun alkuvuoden aikana. Tammi-maaliskuussa liikevaihtomme kasvoi 17,8 prosenttia ollen 50,0 (42,5) miljoonaa euroa, josta orgaanista kasvua oli 10,6 prosenttia. Ensimmäistä kertaa Digian historiassa vuosineljänneksen liikevaihto saavutti 50 miljoonan euron tason. Digitaalisten palveluidemme liikevaihto kasvoi, ja erityisesti data- ja analytiikkapalveluidemme sekä tukipalveluidemme kysyntä oli vahvaa. Kasvua tukivat osaltaan myös vuonna 2022 tekemämme yrityskaupat. Palveluliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli noin 57 prosenttia ja projektiliiketoimintamme osuus noin 43 prosenttia.

Ensimmäisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoittomme oli 4,9 (5,1) miljoonaa euroa ja lähes vertailukauden tasolla. EBITA-liikevoittomarginaalimme oli 9,7 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskaudella panostimme strategiamme toiminnallistamiseen sekä uudelleenorganisointiin, joten katsauskauteen sisältyi noin 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Maailmantalouden epävarmuus on näkynyt kysynnässä pistemäisesti. Olemme havainneet osittaista päätöksenteon hidastumista ja varovaisuutta yksittäisissä asiakkuuksissa, mutta kokonaisuudessaan kysyntä on jatkunut vakaana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammi–maaliskuulla kirjattu myynti oli suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä.

Katsauskaudella myynnillisesti erityisen vahvoja alueita olivat korkean turvallisuuden ratkaisumme, Microsoft Dynamics 365 -liiketoiminta sekä integraatio- ja API-liiketoimintamme.

Solmimme katsauskaudella sopimuksen R-kioski Oy:n kanssa ERP-järjestelmän toimittamisesta. Toimitettava kokonaisuus pohjautuu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations ja Microsoft Dynamics 365 Commerce -ratkaisuihin. Myös elintarvikeyhtiö Apetit Oyj valitsi Digian kumppanikseen mittavaan Microsoft D365 -teknologiaan perustuvaan ERP-järjestelmänsä uudistushankkeeseen. Kuntien Tiera Oy valitsi Digian kuntien ja hyvinvointialueiden Microsoft Dynamics 365 -asiantuntijapalveluiden toimittajaksi. Nelivuotisen puitesopimuksen arvioitu arvo on yhdeksän miljoonaa euroa.

Digia on asiakkailleen luotettu kumppani. Alkuvuonna läpäisimme ilman yhtään poikkeamaa vuosittaisen ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän seuranta-arvioinnin. Digialle on myönnetty myös ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti joulukuussa 2022. Toiminnan laatu ja luotettavuus ovat kestävän kasvumme kulmakiviä.

Olemme Digiassa hyvällä polulla saavuttaaksemme strategiakautemme 2023–2025 taloudelliset tavoitteet. Tavoitteemme ovat yli 10 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun sekä EBITA-liikevoitto yli 12 prosenttia liikevaihdosta strategiakauden lopussa."

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan 

Digian tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan: Digian liikevaihto (170,8 milj. euroa vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. euroa vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 4.5.2023 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 4.5.2023 klo 16.00 alkaen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com