Skip to content

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024 (tilintarkastamaton)

Digia Oyj
Pörssitiedote
8.5.2024 klo 8.00

Digian kannattava kasvu jatkui: ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,2 % ja EBITA-liikevoitto kasvoi 13,2 %

Tammi–maaliskuu 2024

  • Liikevaihto 53,6 (50,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,2 %
  • EBITA-liikevoitto 5,5 (4,9) miljoonaa euroa, kasvua 13,2 %; EBITA-liikevoittomarginaali 10,3 (9,7) % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 4,8 (4,1) miljoonaa euroa, kasvua 14,8 %; liikevoittomarginaali 8,9 (8,3) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,13 (0,11) euroa
  • Oman pääoman tuotto 18,4 (17,2) %
  • Omavaraisuusaste 43,8 (43,1) %
  • Tulosohjeistus ennallaan: Digian liikevaihto (192,1 milj. euroa vuonna 2023) ja EBITA-liikevoitto (16,7 milj. euroa vuonna 2023) kasvavat vuoteen 2023 verrattuna.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1–3/2024 1–3/2023 Muutos, % 1–12/2023
Liikevaihto 53 648 50 034 7,2 % 192 087
EBITA-liikevoitto 5 510 4 870 13,2 % 16 727
- suhteessa liikevaihtoon 10,3 % 9,7 % 8,7 %
Liikevoitto (EBIT) 4 751 4 137 14,8 % 13 835
- suhteessa liikevaihtoon 8,9 % 8,3 % 7,2 %
Katsauskauden tulos 3 415 3 021 13,0 % 9 872
- suhteessa liikevaihtoon 6,4 % 6,0 % 5,1 %
Oman pääoman tuotto, % 18,4 % 17,2 % 13,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,0 % 16,2 % 12,9 %
Korolliset nettovelat 22 060 18 802 17,3 % 24 771
Nettovelkaantumisaste, % 30,1 % 27,1 % 32,8 %
Omavaraisuusaste, % 43,8 % 43,1 % 46,7 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 547 1 451 6,6 % 1 527
Henkilöstö keskimäärin 1 544 1 441 7,1 % 1 465
Oma pääoma 73 215 69 444 5,4 % 75 420
Taseen loppusumma 173 770 166 731 4,2 % 168 157
Tulos/osake, euroa  0,13 0,11 12,1 % 0,37
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,13 0,11 13,0 % 0,37

Toimitusjohtajan katsaus:

”Olen tyytyväinen, että haastavasta markkinatilanteesta huolimatta saavutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä Digian historian korkeimman liikevaihdon ja EBITA-liikevoiton. Kasvun ohella paransimme myös kannattavuuttamme.

Tammi-maaliskuussa liikevaihtomme kasvoi 7,2 prosenttia ja oli 53,6 (50,0) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 1,5 prosenttia. EBITA-liikevoittomme kasvoi 13,2 prosenttia ollen 5,5 (4,9) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaalimme parani ja oli 10,3 (9,7) prosenttia liikevaihdosta.

Markkinatilanne pysyi haastavana ensimmäisellä vuosineljänneksellä: Kilpailu jatkui kireänä ja yleisestä taloustilanteesta johtuva asiakkaiden varovaisuus näkyi esimerkiksi päätöksenteon viivästymisenä. Näemme asiakkaiden ostokäyttäytymisessä edelleen trendin, jossa ostoja keskitetään laajemman osaamisen ja tarjoaman omaaville vakaille toimijoille. Digia kilpailee markkinassa vahvalla osaamisellaan ja monipuolisella kokonaistarjoamallaan.

Digian tarjoama koostuu neljästä palvelualueesta, joista kolme kasvatti katsauskaudella liikevaihtoaan. Palvelualueiden sisällä kasvu oli erityisen voimakasta Digian automaatio- ja tekoälyalustassa sekä asiakkuudenhallintaratkaisuissa.

Digian automaatio- ja tekoälyalustan kysyntä jatkui voimakkaana ja tarjouskanta on vahva. Alueen liikevaihto kasvoi katsauskaudella yli 50 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Digian alusta on osoittanut olevansa konkreettinen ja nopea tapa automaation ja tekoälyn hyödyntämiseen liiketoimintaprosesseissa. Automaatio- ja tekoälyalusta on osa Managed Services -palvelualueemme ISO 27001 -sertifioitua liiketoimintaa. Tekoälyn läpilyönti markkinassa jatkuu 2024–2025 ja Digian automaatio- ja tekoälyalustan liiketoiminta on jo ylittänyt viiden miljoonan euron vuositason. Jatkamme panostuksia tekoälyn hyödyntämiseksi sekä omassa toiminnassamme että asiakastarjonnassamme.

Myös asiakkuudenhallintaratkaisumme kasvoivat 25 prosenttia katsauskaudella. Yhdistämme ratkaisuissamme Digian palvelumuotoilu-, markkinoinnin automaatio- ja integraatio-osaamista sekä Microsoftin CRM- ja Power Platform -alustoja.

Liikevaihtoamme kasvatti lisäksi lokakuussa 2023 osaksi Digiaa liittynyt ruotsalainen Top of Minds. Yhtiö kasvoi myös orgaanisesti hyvin. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli katsauskaudella 12,3 prosenttia.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta on tärkeä osa Digian liiketoimintamallia. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 50,6 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus oli 49,4 prosenttia. Merkittävä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus tuo vakautta Digian liiketoimintaan epävarmassa markkinatilanteessa.

Katsauskaudella solmittuja merkittäviä sopimuksia olivat muun muassa Suomen Jääkiekkoliitto, Servica Oy ja Helsingin kaupunki. Sovimme myös Puolustusvoimien kanssa Digian toimittaman verkkotietojärjestelmän lisähankinnoista, jotka käsittävät ohjelmistolisenssien lisäksi asiantuntijatöitä vuosille 2024–2030. Lisäksi solmimme jatkosopimuksia 15,2 miljoonan euron edestä. Maaliskuussa veimme tuotantoon muun muassa R-Kioskin toiminnanohjausjärjestelmän, joka pohjautuu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations sekä Microsoft Dynamics 365 Commerce -ratkaisuihin. Marimekon globaali Microsoft Dynamics 365 Commerce -myymäläratkaisu siirtyi jatkuvan palvelun piiriin.

Henkilöstö ja vastuullisuus

Henkilöstömäärämme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 20 uudella osaajalla.  Katsauskaudella jatkoimme toimia oman vastuullisuutemme kehittämiseksi. Digia suoritti UN Global Compact Network Finlandin Target Gender Equality -koulutusohjelman, joka keskittyi muun muassa sukupuolten tasa-arvon ja moninaisuuden edistämiseen. Lisäksi allekirjoitimme YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin ja YK:n Global Compactin laatimat naisten voimaannuttamista edistävät periaatteet. Uskomme, että monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö on yrityksen kestävän menestyksen avain.

Osana Digian jatkuvaa toiminnan kehittämistä teimme päätöksen Helsingin toimitilojen uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on tukea hybridityöskentelyä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, pienentää Digian hiilijalanjälkeä ja saavuttaa kustannussäästöjä. Siirrymme kahden toimiston malliin, jossa uudistamme tilat nykyisessä toimipaikassamme Pitäjänmäellä ja avaamme uuden toimiston Kamppiin Helsingin ydinkeskustassa. Kokonaisuudessaan Digian uudella toimitilastrategialla tullaan saavuttamaan noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästöt vuosittain. Sen lisäksi muutoksella on positiivinen vaikutus Digian oman toiminnan CO2-päästöihin. Järjestely toteutetaan vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vuosi 2024 on kolmivuotisen strategiakautemme toinen vuosi. Strategiamme ydin on älykäs liiketoiminta: automaatio ja älykkyys tulevat yhä vahvemmin osaksi kaikkia palveluja, ratkaisuja ja prosesseja. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Markkinassa on edelleen epävarmuutta lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä näemme terveen kasvun markkinan. Uudistamme ja muokkaamme toimintaamme jatkuvasti markkinatilanteen mukaan. Tavoitteemme on kestävän ja kannattavan kasvun rakentaminen – matka, jota olemme kulkeneet jo kahdeksan perättäistä vuotta.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme uudistuksista Digian johtoryhmässä. Uudeksi Business Platforms -palvelualueen vetäjäksi nimitettiin Tapani Ojaluoma, joka aloitti tehtävässään 2.4.2024. Toivotan Tapanin tervetulleeksi Digialle rakentamaan tulevaisuuden kannattavaa kasvua!”            

Tulosohjeistus vuodelle 2024 ennallaan         

Digian tulosohjeistus vuodelle 2024: Digian liikevaihto (192,1 milj. euroa vuonna 2023) ja EBITA-liikevoitto (16,7 milj. euroa vuonna 2023) kasvavat vuoteen 2023 verrattuna.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 9.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 8.5.2024 klo 9.00 alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Digia julkaisee puolivuosikatsauksen 2024 perjantaina 9.8.2024 klo 8.00 ja liiketoimintakatsauksen vuoden 2024 tammi–syyskuulta perjantaina 25.10.2024 klo 8.00.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puh. +358 40 500 2050

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

wkr0006.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com