Skip to content

Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023 (tilintarkastamaton)

Digia Oyj
Pörssitiedote
27.10.2023 klo 15.00

Heinä–syyskuun liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia, EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta 1,1 prosenttia­

Heinä–syyskuu 2023

 • Liikevaihto 41,0 (38,3) miljoonaa euroa, kasvua 7,1 %, josta orgaanista kasvua oli 5,9 %
 • EBITA-liikevoitto 3,4 (3,4) miljoonaa euroa, kasvua 1,1 %; EBITA-liikevoittomarginaali 8,3 (8,8) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 2,7 (2,4) miljoonaa euroa, kasvua 12,4 %; liikevoittomarginaali 6,6 (6,3) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,07 (0,08) euroa
 • Sopimus Top of Minds AB:n koko osakekannan hankkimisesta 20.9.2023

Tammi–syyskuu 2023

 • Liikevaihto 138,9 (122,0) miljoonaa euroa, kasvua 13,9 %, josta orgaanista kasvua oli 8,7 %
 • EBITA-liikevoitto 11,7 (10,6) miljoonaa euroa, kasvua 9,6 %; EBITA-liikevoittomarginaali 8,4 (8,7) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 9,5 (8,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,9 %; liikevoittomarginaali 6,9 (7,0) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,25 (0,27) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 11,9 (11,6) %
 • Omavaraisuusaste 45,2 (45,6) %

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 7–9/
2023
7–9/
2022
Muutos, % 1–9/
2023
1–9/
2022
Muutos, % 1–12/2022
Liikevaihto 41 046 38 318 7,1 % 138 927 122 019 13,9 % 170 754
EBITA-liikevoitto 3 390 3 354 1,1 % 11 650 10 630 9,6 % 15 733
- suhteessa liikevaihtoon 8,3 % 8,8 %   8,4 % 8,7 %   9,2 %
Liikevoitto (EBIT) 2 717 2 418 12,4 % 9 518 8 505 11,9 % 12 727
- suhteessa liikevaihtoon 6,6 % 6,3 %   6,9 % 7,0 %   7,5 %
Katsauskauden tulos 1 856 2 126 -12,7 % 6 736 7 258 -7,2 % 9 571
- suhteessa liikevaihtoon 4,5 % 5,5 %   4,8 % 5,9 %   5,6 %
               
Oman pääoman tuotto, %       12,6 % 14,1 %   13,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %       11,9 % 11,6 %   12,7 %
Liiketoiminnan rahavirta             14 252
Korolliset nettovelat       36 176 22 316 62,1 % 17 608
Nettovelkaantumisaste, %       51,1 % 32,2 %   24,8 %
Omavaraisuusaste, %       45,2 % 45,6 %   45,9 %
               
Henkilöstön määrä kauden lopussa       1 459 1 421 2,7 % 1 426
Henkilöstö keskimäärin 1 447 1 427 1,4 % 1 443 1 387 4,0 % 1 399
Oma pääoma       70 859 69 329 2,2 % 71 087
Taseen loppusumma       161 185 155 079 3,9 % 160 116
Tulos/osake, euroa  0,07 0,08 -12,7 % 0,25 0,27 -5,7 % 0,36
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,07 0,08 -12,9 % 0,25 0,27 -7,7 % 0,36

Toimitusjohtajan katsaus:

”Digia jatkoi kannattavaa kasvuaan. Liikevaihtomme kasvoi tammi–syyskuussa 13,9 prosenttia ja oli 138,9 (122,0) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto kasvoi 9,6 prosenttia ja EBITA-marginaali oli 8,4 (8,7) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 7,1 prosenttia ja oli 41,0 (38,3) miljoonaa euroa. Olen erityisen ilahtunut, että orgaanisen kasvun osuus liikevaihdon kasvusta oli 5,9 prosenttia. EBITA-liikevoittomme oli 3,4 (3,4) miljoonaa euroa, kasvua 1,1 prosenttia ja EBITA-marginaali 8,3 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Digian liiketoimintamallissa merkittävässä osassa oleva jatkuva palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 6,6 prosenttia ja sen osuus liikevaihdosta oli 59,2 (59,5) prosenttia.

Digian liiketoiminta koostuu neljästä erikoistuneesta palvelualueesta, jotka ovat Digital Solutions, Business Platforms, Financial Platforms ja Managed Solutions. Kolmannella vuosineljänneksellä palvelualueiden liikevaihto kasvoi hyvin lukuun ottamatta Business Platforms -palvelualuetta, jonka kasvua rajoittivat asiakkaiden varovaisuus ja päätöksenteon viivästyminen. Toisaalta palvelualueen tarjouskanta on vahva. Aloitimme katsauskaudella Business Platforms -palvelualueella merkittävän yhteistyön Lahti Energian kanssa, jolle toimitamme Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmän sisältäen jatkuvat palvelut.

Liikevaihdon kasvua kolmannella vuosineljänneksellä vauhdittivat palvelumuotoilu ja asiakkuudenhallintaratkaisut, räätälöity ohjelmistokehitys sekä NetSuite-toiminnanohjausratkaisut. Erityisen voimakasta kasvu oli Managed Solutions -palvelualueen korkean turvallisuuden ratkaisuissa, jatkuvissa palveluissa sekä Digian automaatio- ja tekoälypalvelussa, jonka vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 150 prosenttia edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Palvelun merkittävin uusi asiakkuus oli Valio. Aloitimme projektin, jossa tavoitteena on korvata Valion nykyinen ohjelmistorobotiikka Digian automaatio- ja tekoälypalvelulla.

Muita merkittäviä asiakassopimuksia kolmannella vuosineljänneksellä olivat muun muassa noin kolmen miljoonan euron arvoinen kumppanuus johtavan suomalaisen finanssi- ja vakuutusalan yhtiön kanssa sekä viisivuotinen noin 10 miljoonan euron puitesopimus Ruokaviraston kanssa räätälöidyssä ohjelmistokehityksessä ja ylläpidossa. Lisäksi solmimme kahdeksanvuotisen noin 10 miljoonan arvoisen kehityskumppanuussopimuksen Valtiokonttorin kanssa.  Olimme myös keskeisessä roolissa finanssialan asiakkaidemme tukena (muun muassa Aktia, Handelsbanken, Evli, SEB ja säästöpankkiliitto), kun Euroopan Keskuspankin arvopaperien selvitysalusta TARGET2-Securities otettiin onnistuneesti käyttöön. Digia on rakentanut palvelun vaatimat ominaisuudet omaan Digia Financial Systems -tuoteratkaisuunsa.

Jatkoimme strategiamme mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä panostuksia tulevaisuuden kestävään kasvuumme ja liiketoimintamme laajentamiseen Suomen ulkopuolelle. Allekirjoitimme 20. syyskuuta sopimuksen ruotsalaisen IT-konsultti- ja palveluyhtiö Top of Minds AB:n ostosta. Top of Minds on profiloitunut Ruotsin markkinalla korkealuokkaisen osaamisen toimijana. Yrityksen ydin on vahva analytiikka- ja dataosaaminen sekä niihin liittyvät integraatiot. Yritysosto vahvistaa Digian asemaa Ruotsin markkinalla ja luo uusia mahdollisuuksia jatkokasvulle muun muassa integroinnissa. Yritysoston myötä työllistämme jo yli 100 ammattilaista Ruotsissa ja datan ja analytiikan osaajiemme määrä on kokonaisuudessaan lähes 300 henkilöä. Tämä tekee meistä yhden alan johtavista toimijoista. Kirjasimme kolmannelle vuosineljännekselle noin 0,2 miljoonaa euroa transaktioon liittyviä kertaluontoisia kuluja.

Katsauskaudella vahvistimme asemaamme Suomen johtavana integraatio- ja API-palveluiden toimittajana. Laajensimme integraatio- ja API-palveluitamme kahdessa suuressa suomalaisessa globaalissa teollisuusyrityksessä. Solmimme myös strategisen kumppanuuden MuleSoftin kanssa. Tämä vahvistaa edelleen Digian kattavaa teknologiakyvykkyyttä. Tavoitteenamme on palkata ja kouluttaa noin 30 uutta MuleSoft-osaajaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Vastuullinen tapamme toimia on olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamme menestystä.

Olemme ensimmäisten joukossa valmistautumassa EU:n tulevaan kestävyysraportointidirektiiviin. Katsauskaudella saimme valmiiksi kaksoisolennaisuustyömme, jossa määrittelimme yrityksellemme uuden direktiivin mukaisesti olennaiset kestävyyden teemat.

Jatkuva oppiminen on olennainen osa kulttuuriamme. Osallistumme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen Target Gender Equality Accelerator -koulutusohjelmaan vahvistaaksemme ja kehittääksemme työtämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutusohjelma tukee Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteita, joita ovat muun muassa naisten kannustaminen IT-alalle, tasaisempi sukupuolijakauma eri tehtävissä ja palkkatasa-arvo.”

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan         

Digian tulosohjeistus vuodelle 2023 on ennallaan: Digian liikevaihto (170,8 milj. euroa vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. euroa vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Allekirjoitimme 20. syyskuuta sopimuksen ruotsalaisen IT-konsultti- ja palveluyhtiö Top of Minds AB:n koko osakekannan ostosta. Yrityskauppa toteutettiin 2.10.2023. Top of Minds on ruotsalainen IT-konsultti- ja palveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia palveluja datan ja analytiikan konsultointiin, integraatioihin, verkkokauppaan ja projektinjohtoon. Yritysosto vahvistaa Digian asemaa Ruotsissa erityisesti datan, analytiikan ja integraatioiden alueilla.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 27.10.2023 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 27.10.2023 klo 16.00 alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Digia julkaisee vuoden 2024 aikana tilinpäätöstiedotteen, kaksi liiketoimintakatsausta ja puolivuosikatsauksen seuraavasti:

 • Tilinpäätöstiedote 2023: perjantaina 9.2.2024 klo 8.00
 • Liiketoimintakatsaus 1–3/2024: keskiviikkona 8.5.2024 klo 8.00
 • Puolivuosikatsaus 1–6/2024: perjantaina 9.8.2024 klo 8.00
 • Liiketoimintakatsaus 1–9/2024: perjantaina 25.10.2024 klo 8.00

Vuoden 2023 vuosikertomus julkaistaan torstaina 29.2.2024. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 20.3.2024.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

wkr0006.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com