Skip to content

Digia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 (tilintarkastamaton)

Digia Oyj
Pörssitiedote
10.8.2023 klo 15.00

Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 16,9 prosenttia, huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta­

Huhti–kesäkuu 2023

  • Liikevaihto 47,8 (41,2) miljoonaa euroa, kasvua 16,0 %
  • EBITA-liikevoitto 3,4 (2,1) miljoonaa euroa, kasvua 58,2 %; EBITA-liikevoittomarginaali 7,1 (5,2) % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 2,7 (1,5) miljoonaa euroa, kasvua 73 %; liikevoittomarginaali 5,6 (3,7) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,07 (0,06) euroa

Tammi–kesäkuu 2023

  • Liikevaihto 97,9 (83,7) miljoonaa euroa, kasvua 16,9 %
  • EBITA-liikevoitto 8,3 (7,3) miljoonaa euroa, kasvua 13,5 %; EBITA-liikevoittomarginaali 8,4 (8,7) % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 6,8 (6,1) miljoonaa euroa, kasvua 11,7 %; liikevoittomarginaali 6,9 (7,3) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,18 (0,19) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 13,6 (12,6) %
  • Omavaraisuusaste 45,1 (44,2) %

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 4–6/
2023
4–6/
2022
Muutos, % 1–6/
2023
1–6/
2022
Muutos, % 1–12/2022
Liikevaihto 47 847 41 240 16,0 % 97 881 83 701 16,9 % 170 754
EBITA-liikevoitto 3 390 2 143 58,2 % 8 259 7 276 13,5 % 15 733
- suhteessa liikevaihtoon 7,1 % 5,2 % 8,4 % 8,7 % 9,2 %
Liikevoitto (EBIT) 2 664 1 540 73,0 % 6 801 6 087 11,7 % 12 727
- suhteessa liikevaihtoon 5,6 % 3,7 % 6,9 % 7,3 % 7,5 %
Katsauskauden tulos 1 859 1 474 26,1 % 4 880 5 132 -4,9 % 9 571
- suhteessa liikevaihtoon 3,9 % 3,6 % 5,0 % 6,1 % 5,6 %
Oman pääoman tuotto, % 14,0 % 15,3 % 13,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,6 % 12,6 % 12,9 %
Liiketoiminnan rahavirta 7 535 8 799 -14,4 % 14 252
Korolliset nettovelat 21 901 15 681 39,7 % 17 608
Nettovelkaantumisaste, % 31,8 % 23,6 % 24,8 %
Omavaraisuusaste, % 45,1 % 44,2 % 45,0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 437 1 397 2,9 % 1 426
Henkilöstö keskimäärin 1 443 1 386 4,1 % 1 442 1 368 5,4 % 1 399
Oma pääoma 68 768 66 353 3,6 % 71 087
Taseen loppusumma 157 510 154 590 1,9 % 160 116
Tulos/osake, euroa  0,07 0,06 25,1 % 0,18 0,19 -5,5 % 0,36
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,07 0,06 25,0 % 0,18 0,19 -5,5 % 0,36

Toimitusjohtajan katsaus:

”Digian liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 16,9 prosenttia ja oli 97,9 (83,7) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto kasvoi 13,5 prosenttia ja EBITA-marginaali oli 8,4 (8,7) prosenttia.

Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi huhti-kesäkuussa 16,0 prosenttia ja oli 47,8 (41,2) miljoonaa euroa. Orgaanisen kasvun osuus liikevaihdosta oli 9,3 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 3,4 (2,1) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto kasvoi 58,2 prosenttia ja EBITA-marginaali oli 7,1 (5,2) prosenttia.

Digian liiketoiminta koostuu erikoistuneista IT-ratkaisuja tuottavista palvelualueista, jotka ovat Digital Solutions, Business Platforms, Financial Platforms ja Managed Solutions. Olen tyytyväinen siihen, että huhti–toukokuussa liikevaihtomme kasvoi kaikilla palvelualueillamme.

Digital Solutions -palvelualueella dataa hyödyntävät ratkaisut sekä asiakkuudenhallintaratkaisut kasvoivat vahvasti muun muassa Microsoft Power Platform -ratkaisuissa. Myös asiantuntijoita välittävän Digia Hub -verkostomme kasvu oli voimakasta. Räätälöidyn ohjelmistokehityksen kasvuvauhti sen sijaan hidastui.

Toiminnanohjaukseen keskittyvällä Business Platforms -palvelualueella liikevaihto kasvoi hieman, ja kasvu oli vahvinta NetSuite-toiminnanohjausratkaisuissa. Uusmyynti Microsoft-ratkaisuissa jatkui katsauskaudella vahvana: esimerkiksi yhteistyömme Kuntien Tiera Oy:n kanssa laajeni Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjauskokonaisuuden osalta ja Digian vastuulle siirtyi Alko Oy:n Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä.

Vahvimmin kasvanut palvelualueemme oli Managed Solutions, jonka ydintarjoama keskittyy asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseen pitkäaikaisissa asiakassuhteissa. Katsauskaudella teimme mm. sopimuksen suomalaisen teollisuuden toimialan pörssiyhtiön kanssa integraatioympäristön haltuunotosta, jatkokehityksestä ja jatkuvista palveluista. Erityisen voimakasta kasvu oli Digian älykkäässä automaatioalustassa, jonka vertailukelpoinen liikevaihto kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Kyseessä on Digian oma tuoteratkaisu.

Finanssialueeseen keskittyvän Financial Platforms -palvelualueen kasvua tukivat avainasiakkaidemme strategiset muutoshankkeet.

Digian liiketoimintamallissa merkittävässä osassa on jatkuva palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta, joka osittain tasaa markkinaheilahtelujen vaikutuksia liiketoimintaamme. Toisella vuosineljänneksellä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi 9,7 prosenttia ja sen osuus liikevaihdosta oli 56,9 (60,2) prosenttia. Projektiliiketoiminta kasvoi 25,6 prosenttia ja sen osuus liikevaihdosta oli 43,1 (39,8) prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä EBITA-liikevoiton kasvua hidastivat kiristynyt hintakilpailu erityisesti räätälöidyn ohjelmistokehityksen markkinalla, keväällä neuvoteltu palkkaratkaisu ja yleinen inflaatiokehitys. Kannattavuustason parantamiseksi jatkamme panostuksia oman toimintamme tehostamiseen. Perinteisen organisaation kehittämisen lisäksi näemme automaation ja tekoälyn tuovan uusia mahdollisuuksia tuottavuutemme parantamiseen.

Digian poikkeuksellinen Microsoft-osaaminen sai laajalti tunnustusta myös päämieheltä. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Microsoft julkaisi Digian valinnan kolmannen kerran peräkkäin Microsoftin globaaliin Business Applications 2023/2024 Inner Circle -kumppaniverkostoon. Verkostoon valitaan mukaan globaalisti vain noin prosentti Microsoftin strategisista kumppaneista. Lisäksi Microsoft valitsi Digian vuoden Power Platform -kumppaniksi.

Katsauskaudella toteutimme vuosittaisen NPS- eli asiakastyytyväisyyskyselymme. Tutkimuksen perusteella erityisesti avainasiakkaidemme tyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Strategiakautemme yksi tavoitteista on parantaa NPS-tulostamme 25 % vuoden 2022 lähtötasoon verrattuna.

Digian oma työehtosopimus astui voimaan toukokuun alussa. Se mahdollistaa panostuksia ja joustoja, jotka huomioivat Digian kulttuurin yleistä sopimusta paremmin. Työehtosopimus toi uusia elementtejä muun muassa palkkaratkaisuun, jossa palkantarkistukset on sidottu osin kannattavuutemme kehittymiseen. Sen kantava ajatus on, että yhtiön menestys hyödyttää kaikkia digialaisia.

Markkinan epävarmuudesta huolimatta kysynnässä näkyy tällä hetkellä selvä tarve liiketoiminnan tehostamisen ratkaisuille. Asiakkaiden tavoitteena on tehostaa nykyistä toimintaansa, mikä vaatii investointeja jatkuvaan digitalisointiin sekä etenkin tekoälyn hyödyntämiseen. Myös Digia tavoittelee toimintansa tehostamista loppuvuoden aikana ja panostaa tekoälyn hyödyntämiseen.”

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan         

Digian tulosohjeistus vuodelle 2023 on ennallaan: Digian liikevaihto (170,8 milj. euroa vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. euroa vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään torstaina 10.8.2023 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 17.15 alkaen osoitteessa https://digia.videosync.fi/2023-h1.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 10.8.2023 klo 16.00 alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen

Digia julkaisee liiketoimintakatsauksen vuoden 2023 tammi–syyskuulta perjantaina 27.10.2023 klo 15.00.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia-Oyj-Puolivuosikatsaus-2023.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com