Skip to content

Digia Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Digia Oyj Pörssitiedote 9.8.2022 klo 15.00

Uudistusten vuosi: Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia ja EBITA-liikevoittomarginaali oli 8,7 prosenttia

Huhti–kesäkuu 2022

 • Liikevaihto 41,2 (38,6) miljoonaa euroa, kasvua 6,7 %
 • EBITA-liikevoitto 2,1 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 38,4 %;
  EBITA-liikevoittomarginaali 5,2 (9,0) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 1,5 (2,7) miljoonaa euroa, laskua 43,2 %;
  liikevoittomarginaali 3,7 (7,0) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,08) euroa
 • Uusi johtamisjärjestelmä osaksi operatiivista toimintaa. Järjestelmän käyttöönotto rasitti merkittävästi huhti–kesäkuun tulosta.
 • MOST Digital Oy:n hankinta 2.5.2022
 • Sopimus Productivity Leap Oy:n koko osakekannan hankkimisesta 27.6.2022

Tammi–kesäkuu 2022

 • Liikevaihto 83,7 (78,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,3 %
 • EBITA-liikevoitto 7,3 (8,7) miljoonaa euroa, laskua 16,7 %;
  EBITA-liikevoittomarginaali 8,7 (11,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 6,1 (7,2) miljoonaa euroa, laskua 15,1 %;
  liikevoittomarginaali 7,3 (9,2) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,19 (0,21) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 12,6 (15,6) %
 • Omavaraisuusaste 44,2 (44,4) %
 • Digia Business Engine -johtamisjärjestelmän käyttöönotto
 • Tulosohjeistus ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa edellisvuodesta
  ja EBITA-liikevoittomarginaali on yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 4–6/ 4–6/ Muutos, 1–6/ 1–6/ Muutos, 2021
2022 2021 % 2022 2021 %
Liikevaihto 41 240 38 638 6,7 83 701 77 995 7,3 155 939
EBITA-liikevoitto  2 143 3 481 -38,4 7 276 8 737 -16,7 17 739
- suhteessa liikevaihtoon 5,2 % 9,0 % 8,7 % 11,2 % 11,4 %
Liikevoitto (EBIT) 1 540 2 711 -43,2 6 087 7 167 -15,1 14 680
- suhteessa liikevaihtoon 3,7 % 7,0 % 7,3 % 9,2 % 9,4 %
Katsauskauden tulos  1 474 2 003 -26,4 5 132 5 547 -7,5 11 772
- suhteessa liikevaihtoon 3,6 % 5,2 % 6,1 % 7,1 % 7,5 %
Oman pääoman tuotto, % 15,3 % 18,1 % 18,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  12,6 % 15,6 % 16,3 %
Liiketoiminnan rahavirta  8 799     10 209  -13,8 16 648
Korolliset nettovelat 15 681 16 828 -6,8 10 663
Nettovelkaantumis-aste, % 23,6 % 27,0 % 15,7 %
Omavaraisuusaste, % 44,2 % 44,4 % 48,0 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 397 1 329 5,1 1 339
Henkilöstö keskimäärin 1 386 1 331 4,1 1 368 1 327 3,1 1 334
Oma pääoma 66 353 62 252 6,6 68 072
Taseen loppusumma 154 590 141 291 9,4 143 040
Tulos/osake, € 0,06 0,08 -25,5 0,19 0,21 -6,5 0,44
Tulos/osake, laimennettu, € 0,06 0,07 -25,6 0,19 0,21 -6,6 0,44

Toimitusjohtajan katsaus:

”Vuosi 2022 on liiketoiminnan uudistamisen ja kasvupanostusten vuosi ja samalla strategiakautemme 2020–2022 viimeinen vuosi. Katsauskaudella uudistimme organisaatiotamme, toimintatapojamme ja toimintaa ohjaavia järjestelmiämme. Toteutetut toimenpiteet tukevat orgaanista ja epäorgaanista kasvuamme, lisäävät kilpailukykyämme sekä kasvattavat asiakastoteutustemme laatua. Olen erittäin tyytyväinen, että olemme käyttöönottaneet suunnitellusti Digian historian suurimman muutoshankkeen, Digia Business Engine (DBE) -johtamisjärjestelmän.

Liikevaihtomme kasvoi huhti–kesäkuussa 6,7 prosenttia ja oli 41,2 (38,6) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-marginaali oli 5,2 (9,0) prosenttia. Marginaaliin vaikutti merkittävästi Digia Business Enginen käyttöönotto: Huhti–kesäkuuhun ajoittui huomattavia panostuksia henkilöstömme koulutukseen, ja käyttöönottoon käytetty aika vaikutti alentavasti myös katsausjakson laskutusasteisiin. Kannattavuutta heikensivät lisäksi sairauspoissaolot, joita oli normaalia enemmän. Lisäksi katsauskaudelle ajoittui vertailukautta enemmän lomapäiviä. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 83,7 (78,0) miljoonaa euroa, EBITA-marginaalin olleessa 8,7 (11,2) prosenttia. Uskon kannattavuutemme paranevan loppuvuoden aikana.

DBE on digitaalinen transformaatiohanke ja sen käyttöönotto on vaatinut sekä paljon aikaa että uuden oppimista. Se on muuttanut jokapäiväistä operatiivista toimintaamme ja jokaisen digialaisen arjen toimintatapoja. Huhti–kesäkuussa aktivoimme hankkeesta kuluja 0,2 miljoonaa euroa ja hankkeen kuluvaikutus oli –1,3 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa hankkeen kuluvaikutus oli –2,2 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 3,9 miljoonaa euroa. Hankkeen kuluvaikutus laskee merkittävästi kolmannen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen siirrymme normaaliin jatkokehitykseen.

Sisäisen toiminnan uudistamisen lisäksi olemme panostaneet palveluvalikoimamme kehittämiseen sekä yritysostoihin tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi. Toukokuussa laajensimme skaalautuvia palvelujamme Robotics as a Service -kyvykkyydellä ostamalla MOST Digital Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa integraatio- ja API-liiketoiminnan osaamistamme ja kasvuamme automaatioalustapalveluilla. Yrityskaupan jälkeinen integraatio on edennyt sujuvasti ja ensimmäiset yhteiset kaupat on solmittu.

Kesäkuun 27. päivä ilmoitimme ostavamme Productivity Leap Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa toteutettiin 1.7. ja se vahvistaa asemaamme tietojohtamisen lisäksi erityisesti sote-sektorilla, jonka murroksessa näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Yhdessä Productivity Leapin kanssa luomme markkinoille entistä vahvemman kokonaisuuden sote-sektorin ja tietojohtamisen muutoshankkeista kilpailtaessa.

Katsauskaudella Financial Platforms -liiketoiminnan merkittävin uusi asiakassopimus oli omaan DiFS-tuotteeseemme perustuvan rahastojärjestelmäratkaisun myynti Aktia Rahastoyhtiölle. Lisäksi julkaisimme pienille finanssialan toimijoille tuotteistamamme SaaS-pohjaisen Back office -palvelun. Ensimmäiset asiakastoimitukset toteutettiin katsauskauden aikana.

Digiasta on tullut vahva kumppani Suomen korkeakoulusektorilla, jossa yhtiöllämme on lukuisia asiakkuuksia. Kesäkuussa Digia valittiin toimittamaan Aalto-yliopistolle asiantuntijakumppanipalvelua, joka kattaa Microsoft-ratkaisujen kehittämisen, niiden sovellusalustojen ja tuotteiden konsultoinnin sekä sovellusalustojen ja -ratkaisujen ylläpidon. Katsauskauden jälkeen Digia valittiin myös toimittajaksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen Digivisio 2030 -hankkeeseen. Hanke on kaikkien suomalaisten 38 korkeakoulun yhteinen ja sen tavoitteena on kehittää oppimisen palvelualusta, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaammekin. Vuosille 2022–2026 jakautuvan hankkeen kokonaisarvo on noin 30–35 miljoonaa euroa, josta Digian osuus on noin 10,5–12,5 miljoonaa euroa.

Digialla on vahva asema Microsoft D365 -järjestelmien toimittajana, mistä kertoo valintamme Microsoftin Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi Suomessa jo toista kertaa peräkkäin. Katsauskauden aikana toimitimme hankkeet Marimekolle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Kalevala Korulle.

Digian liiketoimintaan ei kohdistu suoraa Venäjä-riskiä. Seuraamme maailmantalouden tilannetta tiiviisti ja arvioimme jatkuvasti riskejä asiakkuuksiin, kumppaneihin ja kyberuhkiin liittyen.

Kiitän lämpimästi kaikkia digialaisia suuresta ponnistuksesta uuden järjestelmän käyttöönotossa ja toimintatapojen uudistamisessa. Tämä on tärkeä askel kasvupolullamme kohti entistä sujuvampaa arkea ja tehokkaampia palvelumalleja.”


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Digia Oyj ja Productivity Leap Oy allekirjoittivat 27.6.2022 sopimuksen, jolla Digia ostaa Productivity Leapin koko osakekannan. Kaupan toteuttamispäivä oli 1.7.2022.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään tiistaina 9.8.2022 klo 16.00 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 17.15 alkaen osoitteessa https://digia.videosync.fi/2022-puolivuosikatsaus

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 9.8.2022 klo 16.00 alkaen.

Seuraava tulosjulkistus

Digia julkistaa liiketoimintakatsauksen vuoden 2022 tammi–syyskuulta 28.10.2022 klo 8.00.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Digia Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesa¨kuu 2022.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com