Skip to content

Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2023 (tilintarkastamaton)

Digia Oyj
Pörssitiedote
9.2.2024 klo 8.00

Digian kannattava kasvu jatkui loka-joulukuussa: liikevaihto kasvoi 9,1 % ja EBITA-liikevoittomarginaali oli 9,6 %

Loka–joulukuu 2023­

 • Liikevaihto 53,2 (48,7) miljoonaa euroa, kasvua 9,1 %
 • EBITA-liikevoitto 5,1 (5,1) miljoonaa euroa, laskua 0,5 %; EBITA-liikevoittomarginaali 9,6 (10,5) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 4,3 (4,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,3 %; liikevoittomarginaali 8,1 (8,7) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,12 (0,09) euroa

Tammi–joulukuu 2023

 • Liikevaihto 192,1 (170,8) miljoonaa euroa, kasvua 12,5 %
 • EBITA-liikevoitto 16,7 (15,7) miljoonaa euroa, kasvua 6,3 %; EBITA-liikevoittomarginaali 8,7 (9,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) 13,8 (12,7) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 %; liikevoittomarginaali 7,2 (7,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,37 (0,36) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 12,9 (12,9) %
 • Omavaraisuusaste 46,7 (45,9) %
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,17 euron (0,17 euroa vuodelta 2022) osinkoa vuodelta 2023

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 10–12/
2023
10–12/
2022
Muutos, % 1–12/
2023
1–12/
2022
Muutos, %
Liikevaihto 53 160 48 735 9,1 % 192 087 170 754 12,5 %
EBITA-liikevoitto 5 077 5 103 -0,5 % 16 727 15 733 6,3 %
- suhteessa liikevaihtoon 9,6 % 10,5 % 8,7 % 9,2 %
Liikevoitto (EBIT) 4 318 4 222 2,3 % 13 835 12 727 8,7 %
- suhteessa liikevaihtoon 8,1 % 8,7 % 7,2 % 7,5 %
Katsauskauden tulos 3 136 2 313 35,6 % 9 872 9 571 3,1 %
- suhteessa liikevaihtoon 5,9 % 4,7 % 5,1 % 5,6 %
Oman pääoman tuotto, % 13,5 % 13,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 % 12,9 %
Liiketoiminnan rahavirta 16 973 14 252 19,1 %
Korolliset nettovelat 24 771 17 608 40,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 32,8 % 24,8 %
Omavaraisuusaste, % 46,7 % 45,9 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 527 1 426 7,1 %
Henkilöstö keskimäärin 1 527 1 434 6,5 % 1 465 1 399 4,7 %
Oma pääoma 75 420 71 087 6,1 %
Taseen loppusumma 168 157 160 116 5,0 %
Tulos/osake, euroa  0,12 0,09 35,9 % 0,37 0,36 2,9 %
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,12 0,09 35,5 % 0,37 0,36 2,2 %

Toimitusjohtajan katsaus:

”Olen tyytyväinen Digian pitkäaikaiseen kannattavan kasvutrendin jatkumiseen. Vuosi 2023 oli Digialle jo kahdeksas perättäinen kannattavan kasvun vuosi. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 192,1 (170,8) miljoonaa euroa. Tästä koko vuoden orgaaninen kasvu oli vahva 8,8 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 9,1 prosenttia ja oli 53,2 (48,7) miljoonaa euroa. Orgaanisen kasvun osuus liikevaihdosta viimeisellä neljänneksellä oli 2,6 prosenttia.

Koko vuoden EBITA-liikevoittomme oli 16,7 (15,7) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 8,7 (9,2) prosenttia. IT-palveluiden liiketoimintaympäristö muuttui jonkin verran haastavammaksi vuoden loppua kohden, ja viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoittomme oli 5,1 (5,1) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 9,6 (10,5) prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä kannattavuuteen vaikuttivat hieman odotettua alhaisempi liikevaihto sekä 0,3 miljoonan euron kansainvälistymiseen ja vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen liittyneet kertaluonteiset kulut. Tilauskantamme kehittyi vuoden 2023 lopulla kuitenkin hyvin, mikä luo hyvän lähtökohdan vuodelle 2024.

Digian monipuolinen liiketoiminta koostuu neljästä palvelualueesta, joista vuoden viimeisellä neljänneksellä kolme kasvatti liikevaihtoaan. Vahvoja kasvualueita olivat Microsoft-teknologioihin perustuvat asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisut, Digian tekoäly- ja automaatioalusta, sekä tietojohtamisen ratkaisut. Lisäksi katsauskauden alussa osaksi Digiaa siirtynyt ruotsalainen Top of Minds kasvoi suunnitellusti. Top of Mindsin osaamisen ydin on vahva analytiikka- ja dataosaaminen sekä dataan liittyvät integraatiot. Nämä kaikki ovat Digian ydinvahvuusalueita.

Microsoft-ratkaisuissa kasvua ajoivat vahvistunut kysyntä ja sitä kautta laskutusasteen paraneminen. Merkittävän positiivisen käänteen neljännellä vuosineljänneksellä toi myös se, että asiakkaiden päätöksenteon varovaisuus purkautui ja aiemmin siirtyneitä Microsoft Dynamics 365 -hankkeita päästiin aloittamaan. Katsauskaudella voitimme 10,1 miljoonan euron edestä Microsoft Dynamics 365 -sopimuksia. Uusia sopimuksia solmittiin muun muassa Hankkija Oy:n, finanssialan yritysten, hyvinvointialueiden sekä kunta- ja kaupunkisektorin toimijoiden kanssa. Saimme katsauskaudella päätökseen myös kansainvälisiä toimituksia: Walki otti käyttöön toimittamamme Microsoft Dynamics 365-toiminnanohjausjärjestelmän Puolassa ja aiemmin tänä vuonna Belgiassa. Digia on Suomen johtavia Microsoft-ratkaisujen toimittajia ja kuuluu muun muassa Microsoftin globaaliin Business Applications Inner Circle -kumppaniverkostoon. Verkostoon otetaan mukaan vain noin prosentti Microsoftin globaaleista strategisista kumppaneista.

Asiakkaiden tarve toiminnan tehostamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen näkyi myös vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Digian automaatio - ja tekoälyalustan vahvana kasvuna. Sen liikevaihto kasvoi 142 prosenttia edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Alustalla tehostetaan ja jalostetaan asiakkaiden liiketoimintaprosesseja. Digian älykästä alustaa hyödyntävät esimerkiksi DigiFinland sote-alueella, Valio prosessitehostuksessa ja Palvelualojen työttömyyskassa ansiopäivärahahakemusten automaattisessa käsittelyssä. Näemme Digian automaatio- ja tekoälyalustassa vahvan kasvupotentiaalin ja panostamme sen kehittämiseen. Alusta on ISO 27001 -sertifioitu.

Katsauskauden lopulla tutkimme laajemmin, miten yritykset ja julkiset toimijat hyödyntävät tekoälyä. Kartoituksen mukaan 66 prosentilla organisaatioista on vasta alustavia suunnitelmia tekoälyn ja datan hyödyntämiselle. Vastanneista organisaatioista 52 prosentissa datan analysoinnin ja tekoälyn tuotoksia on hyödynnetty ainakin jonkin verran päätöksenteossa ja toimenpiteissä.  Monipuolinen palvelukokonaisuutemme tekoälystrategiasta konkreettisiin toteutuksiin vastaa tähän asiakastarpeeseen. Kartoituksen yhteydessä järjestetyssä kilpailussa 10 000 euron arvoisella Tekoälytiekartalla palkittiin rakennusyhtiö YIT ja Suomen Olympiakomitea. Tiekartan laatiminen on osa Digian palveluvalikoimaa.

Vuosi 2023 oli kolmivuotisen strategiakautemme ensimmäinen vuosi. Yksi tavoitteistamme on kasvattaa kansainvälisen liiketoiminnan osuus 15 prosenttiin koko Digian liikevaihdosta vuoden 2025 loppuun mennessä. Katsauskaudella osaksi Digiaa liittynyt Top of Minds on askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vuonna 2023 kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli 8,7 prosenttia.

Vastuullinen tapamme toimia on strategiamme perusta. Jatkoimme vastuullisuustyötä valmistautuen EU:n kestävyysraportointidirektiiviin, jonka piirissä olemme vuoden 2024 raportoinnin osalta. Vastuullisuustavoitteet ovat osa Digian strategiakauden 2023–2025 tavoitteita sekä palkitsemisjärjestelmää. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme, olla houkutteleva ja hyvä työnantaja sekä luottokumppani asiakkaillemme. Hiilijalanjälkemme pieneni 37 prosenttia vuoden 2019 vertailukelpoisesta tasosta. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytemme olivat hyvällä tasolla ja paranivat edelleen vuonna 2023. Asiakkaiden suositteluindeksi NPS parani 23 prosenttia ja henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) parani 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Saavutimme kansainvälisessä vastuullisuuden Ecovadis-arvioinnissa kolmannen kerran peräkkäin Silver-tason.

Digia on asiakkaiden luotettava kumppani myös tietoturvan osalta. Loppuvuodesta 2023 laajensimme ISO 27001 -tietoturvasertifikaattiamme vuosiauditoinnin yhteydessä koskemaan uusia liiketoimintoja Managed Solutions ja Financial Platforms -liiketoiminta-alueilla, sekä toimipisteitämme Turussa ja Oulussa.

Vuonna 2023 toimimme epävarmassa markkinassa, mutta pitkällä aikavälillä näemme IT-palvelumarkkinan edelleen hyvänä kasvumarkkinana. Olemme osoittaneet kykymme pitkäjänteiseen kannattavaan kasvuun ja uskomme älykkäiden digitaalisten ratkaisujen pitkän aikavälin kysyntätrendin olevan vahva. Kehitystä tukee datan hyödyntämiseen liittyvät automaation ja tekoälyn tuomat uudet mahdollisuudet. Moderni liiketoiminta-alusta ja älykkäiden ratkaisujen hyödyntäminen turvallisesti on yhä keskeisempi menestystekijä kaikille organisaatioille.

Haluan kiittää kaikkia digialaisia, asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita yhteistyökumppaneita kestävän kasvun vuodesta 2023!”

Tulosohjeistus vuodelle 2024             

Digian tulosohjeistus vuodelle 2024: Digian liikevaihto (192,1 milj. euroa vuonna 2023) ja EBITA-liikevoitto (16,7 milj. euroa vuonna 2023) kasvavat vuoteen 2023 verrattuna.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 9.2.2024 klo 9.30 Teams-kokouksena. Osallistumisohjeet on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Toimitusjohtaja Timo Levoranta esittelee tuloksen verkkolähetyksessä klo 12.00 alkaen osoitteessa https://digia.videosync.fi/q4-2023.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot/ 9.2.2024 klo 9.30 alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen

Digia julkaisee vuoden 2024 aikana tilinpäätöstiedotteen lisäksi kaksi liiketoimintakatsausta ja puolivuosikatsauksen seuraavasti:

 • Liiketoimintakatsaus 1–3/2024: keskiviikkona 8.5.2024 klo 8.00
 • Puolivuosikatsaus 1–6/2024: perjantaina 9.8.2024 klo 8.00
 • Liiketoimintakatsaus 1–9/2024: perjantaina 25.10.2024 klo 8.00

Vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla torstaina 29.2.2024.

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2024.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta
Puh. +358 40 500 2050

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia-Oyj-Tilinpäätöstiedote-2023.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com