Skip to content

Digia päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa kaudelle 2023–2025: Kestävää asiakasarvoa ja kannattavaa kasvua

Digia lähtee seuraavalle strategiakaudelleen vahvasta asemasta. Päivitetyn strategiamme perustana on asiakkaiden arvostama toimituskyky sekä Digian organisaation kyky jatkuvaan uudistumiseen. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä, asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä. Tavoitteemme strategiakaudella 2023–2025 on jatkaa kestävän asiakasarvon luontia, kannattavaa kasvua sekä kansainvälistää liiketoimintaamme.

Markkinanäkemys

Uskomme IT-palvelumarkkinan kasvuun strategiakaudella: digitalisaatio on taustalla vaikuttava pitkäaikainen ja voimakas trendi. Automaation ja älykkyyden lisääntyminen ratkaisuissa on digievoluution seuraava taso. Näemme kehityksessä seuraavat suunnat:

 • Käyttäjälähtöiset ja turvalliset ratkaisut valtaavat edelleen alaa. Sovellusten hyvä käyttökokemus on ensiarvoisen tärkeää, huomioiden käyttötarpeen edellyttämä turvallisuus.  
 • Automaation ja älykkyyden taso kasvaa. Digievoluution kehityssuunta on kohti automaattisia sekä tekoälyavusteisia tai -ohjattuja prosesseja ja palveluita. Ne perustuvat luotettavaan dataan, sen turvalliseen saatavuuteen, automaattiseen oppimiseen ja päätelmiin sekä organisaation kykyyn jalostaa ja hyödyntää dataa.
 • Pistemäisten ratkaisujen sijaan mietitään koko liiketoiminnan uudistamista. Liiketoiminnan digitalisaation myötä sovellus- ja IT-järjestelmäkokonaisuudet laajenevat ja monimutkaistuvat. Toiminnan jatkuvuuden kannalta oleellista on järjestelmäkokonaisuuksien yhteen toimivuus, luotettavuus, turvallisuus ja resilienssi; kehityksen kannalta joustavuus ja jatkuva kehittäminen.
 • Liiketoiminta verkostoituu niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Turvalliset ja luotettavat integraatiot sekä joustava integraatioarkkitehtuuri ovat digievoluution ytimessä, mahdollistaen sovelluskokonaisuuden toimivuuden sekä datan saatavuuden. 
 • Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat megatrendejä. Digitaalisten teknologioiden ja datan hyödyntäminen ovat avainasemassa kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. 

Digian strategia – Unlock Your Intelligence

Yhdistämme teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Pidämme asiakkaamme digievoluution kärjessä asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä, tarvittaessa vuorokauden ympäri. Sovellamme Digian monipuolista osaamista ja kattavaa tarjoamaa sekä asiakkaan tarpeisiin sopivia toimintamalleja.

Uudistamme jatkuvasti omaa toimintaamme ja osaamistamme sekä teemme työtä yhdessä luotettavien kumppanien kanssa. Monipuolinen Digia mahdollistaa henkilöstölle merkityksellisiä työtehtäviä ja oppimisalueita. Rakennamme vastuullista yhteiskuntaa ja Digiaa.

Toteutamme strategiaamme hyödyntäen koko Digian vahvuuksia ja palvelualueidemme erikoisosaamista. Tarjoamme yhtenä Digiana asiakkaillemme laajoja ratkaisukokonaisuuksia ja erikoistuneiden palvelualueiden osaamista asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Rakennamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kumppanuuksia. 

Digian vahvuudet ovat:

 • Luotettavuus sekä pitkäaikaiset asiakassuhteet
 • Monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä huippuosaaminen
 • Monipuolinen tarjoama, jossa yhdisteltävyys mahdollistaa laajenevat asiakkuudet
 • Vahva taloudellinen asema 
 • Liiketoimintamalli, jossa jatkuvaluonteiset palvelut tuovat vakautta liiketoimintaan
 • Kyky onnistuneisiin yritysostoihin ja kyky kasvattaa ostettuja yhtiöitä osana Digiaa


Digian erikoistuneet palvelualueet strategiakauden alussa ovat:

 • Digital Solutions: Ratkaisut liiketoiminnan kasvattamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen
  • Älykkäitä digitaalisia ja datan hyödyntämisen ratkaisuja asiakkaan eri elinkaaren vaiheisiin. 
  • Ratkaisut ulottuvat digitaalisesta markkinoinnin automaatiosta palvelumuotoiluun, asiakkuudenhallintaan ja erilaisiin sovellusratkaisuihin. 
 • Business Platforms: Ratkaisut liiketoiminnan ohjaamiseen ja tehostamiseen. 
  • Monipuoliset ja kattavat toiminnanohjausratkaisut toimialariippumattomasti.
  • Ratkaisut perustuvat joko kumppaneiden alustoihin, Digian omiin tuoteratkaisuihin tai näiden yhdistelmään, riippuen asiakkaan liiketoiminnan tarpeista. 
 • Financial Platforms: Digian tuote- ja palveluratkaisut finanssisektorille. 
  • Kattava järjestelmäkokonaisuus rahastoyhtiöille, varainhoitajille ja osakevälittäjille, sisältäen järjestelmätuen finanssiyritysten laina- ja tiliprosessien hallintaan
  • Palvelumallit asiakkaan tarpeen mukaan: ohjelmistotoimitukset, sovellusten ylläpito, SaaS-ratkaisut sekä ydinprosessien osittais- ja kokonaisulkoistukset.
 • Managed Solutions: Ratkaisut toiminnan tehostamiseen, jatkuvuuteen ja datan saatavuuteen
  • Hallitut ratkaisukokonaisuudet ja ulkoistukset, joissa korostuu palvelujen jatkuvuus, kehitys ja turvallisuus. Modernit sovelluspalvelut, integraatiot ja API-ratkaisut sekä ohjelmistorobotiikka-alustat.
  • Ratkaisuja erityssegmenteille, mm. turvallisuuskriittiset asiakkuudet.

Strategian kasvupolut

 1. Erikoistuneet palvelualueet - Täsmäratkaisut toimitettuna asiakkaille sopivalla mallilla. Laajennamme asiakkuuksia kohti syvempää kumppanuutta hyödyntäen koko Digian monipuolista tarjoamaa ja osaamista.
 2. Laajat ratkaisukokonaisuudet - Laajat ja vaativat ratkaisukokonaisuudet, joissa hyödynnämme koko Digian kattavaa tarjoamaa, projektitoimituksista ulkoistuksiin.
 3. Yrityskaupat - Rikastamme tarjoamaamme sekä laajenemme uusille markkinoille ja asiakkuuksiin olemalla aktiivinen toimija yritysjärjestelyissä.
 4. Kansainvälisyys - Kohdemarkkinan sekä asiakkuuksien laajentaminen.

Strategian mahdollistajat

Moderni ja vetovoimainen työyhteisö - Ammattitaitoiset työntekijät ovat Digian tärkein menestystekijä. Kestävä kasvu on osa jokaisen digialaisen henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. Panostamme oppivaan ammattimaiseen ja rentoon kulttuurimme. Haluamme, että Digialla viihdytään. Hybridityö, älykkäät toimintatavat ja työvälineet auttavat meitä onnistumaan yhdessä.

Skaalautuvuus ja tuottavuus – Panostamme skaalautuvuuteen ja tuottavuuteen sekä omassa toiminnassamme että asiakkaillemme tuotetuissa ratkaisuissa. Omassa toiminnassa tuottavuuden kehittäminen perustuu toimintatapojen jatkuvaan uudistamiseen, niitä tukevaan älykkääseen teknologia-alustaan sekä Digia-tason synergioiden hyödyntämiseen. Asiakasratkaisuissa panostamme skaalautuvuuden lisäämiseen palvelu- ja tuoteratkaisuissamme. Osaamista skaalaamme Digian HUB -verkostomme kautta.

Vastuullisuus – Vastuullisuus on osa arjen toimintaamme. Yritysvastuumme pohjautuu YK:n ja YK:n Global Compactin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Olennaiset painopisteet yritysvastuullisuudessamme - ympäristö, ihmiset ja luottokumppani - säilyvät. Näemme vihreän siirtymän ja kestävyyshaasteiden ratkaisemisen myös liiketoimintamahdollisuutena. Haemme kunnianhimoisesti parannusta kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla jo hyvästä lähtötasosta.

Tavoitteet strategiakaudella 2023–2025

Taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihdon kasvu: yli 10 % vuosittain, sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun 
 • EBITA-liikevoitto: yli 12 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa
   

Kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen 

 • Tavoittelemme yli 15 % osuutta liikevaihdosta strategiakauden lopussa. 
   

Kestävyystavoitteet:

 • Ympäristö - hiilineutraliteetti: CO2 päästöt -60 % (1 
 • Ihmiset - hyvinvoiva, monimuotoinen ja osaava henkilöstö: eNPS +35 % (2
 • Luottokumppani - näkemyksellinen, luotettava & turvallinen kumppani: NPS +25 % (2

Digian strategia – Unlock Your Intelligence

Yhdistämme teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Pidämme asiakkaamme digievoluution kärjessä, asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä.

Lisätietoja:

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja, Digia Oyj
puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

1) CO2 – päästöjen laskennassa vertailuvuosi 2019, tavoitearvo vuoden 2025 lopussa
2) eNPS (henkilöstön suositteluindeksi) ja NPS (asiakkaiden suositteluindeksi) – lukujen vertailuvuosi 2022

 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com