Skip to content

Digian omien osakkeiden osto-ohjelma päättynyt

Digia Oyj
Pörssitiedote
25.3.2022 klo 08:00

Digia Oyj:n hallitus päätti 15.12.2021 käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Digia on nyt saanut päätökseen kyseisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 16.12.2021 ja loppuivat 24.3.2022. Tämän jakson aikana Digia hankki 300 000 omaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 2 179 295,55 euroa ja hinta keskimäärin 7,2643185 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakeohjelman kautta hankittuja osakkeita on tarkoitus käyttää yrityskauppojen rahoittamiseen ja yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Digia Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 26 823 723 ja hankintojen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 357 372 kappaletta omia osakkeitaan, mikä vastaa noin 1,33 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1400 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2022 oli 171 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com