Skip to content

Digian strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022: Kokonaispalvelua verkottuvassa ja dataohjautuvassa maailmassa

Digia Oyj
Pörssitiedote
7.2.2020 klo 08.01

Yhtiö tavoittelee strategiakaudella 20202022 yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

”Vuosina 20172019 vahvistimme osaamistamme sekä kokonaistarjoamaamme ja kasvoimme voimakkaasti. Digian uusi strategia kaudelle 20202022, Next Level, on kasvumatkamme seuraava looginen askel. Jatkamme toimintamme uudistamista ja vahvistamme valittuja painopistealueita. Strategiassa painotamme erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa. Tavoittelemme edelleen vahvaa kasvua ja kannattavuuden parantamista. Kehitämme omia kyvykkyyksiämme seuraavalle tasolle, jotta voimme olla entistä vahvempi asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisen kumppani maailmassa, jossa liiketoiminta verkottuu, dataohjautuvuuden merkitys kasvaa ja tietoturvavaateet korostuvat”, toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

Markkinanäkemys

Odotamme IT-palvelumarkkinan kasvavan edelleen. Taustalla vaikuttava pitkäaikainen trendi on digitalisaatio, joka eri muodoissaan tukee kysyntää. Näemme markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:

  • Digitaalisuudesta tulee yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydintoimintaa.  
  • Maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja.
  • Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua.
  • Palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä.
  • Pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy.

Digian strategia 20202022: Next Level

Taloudelliset tavoitteet:

Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

Arvo asiakkaille:

Digia tuottaa arvoa asiakkailleen toimimalla näkemyksellisenä ja luotettavana kumppanina verkottuvassa ja dataohjautuvassa maailmassa. Toimintamme perustan muodostavat vahvat asiakassuhteet, ammattitaito, tuote- ja palvelukokonaisuus, kumppaniverkosto sekä vastuullisuus. Asiakaskuntamme muodostuu yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista.

Digia on asiakkailleen älykkäiden ratkaisujen kokonaistoimittaja ja palveluyritys, joka hallitsee palvelujen elinkaaren toteutuksesta ylläpitoon ja kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme palvelukokonaisuuden, joka kattaa mobiili- ja verkkopalvelut, data-alustat ja tiedolla johtamisen, integraatiot ja ohjelmointirajapinnat (API:t) sekä liiketoiminnan ydinjärjestelmät sisältäen myös korkean turvatason ratkaisut. Näihin kaikkiin tarjoamme eritasoisia ylläpitopalveluita, joiden avulla huolehdimme asiakkaidemme liiketoimintakriittisten järjestelmien ja palveluiden toiminnasta vuorokauden ympäri. Strategiakaudella 20202022 vahvistamme tätä kokonaisuutta entisestään.

Digian strategian panostusalueet asiakashyötyjen kasvattamiseksi ovat:

1. Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen
Tuomme datan hyödyntämisen läpileikkaavaksi teemaksi kaikille Digian palvelualueille liiketoimintajärjestelmistä integraatioihin ja digitaalisiin palveluihin.

2. Palveluliiketoiminta
Syvennämme asiakassuhteita ja vahvistamme palveluliiketoiminnan osuutta edelleen.

3. Tuottavuus ja skaalautuvuus
Kehitämme toimintamallejamme ja ratkaisujamme parantaaksemme kustannuskilpailukykyämme. Olennainen kehityshanke strategiakaudella on oman liiketoiminta-alustamme uudistus.

4. Pilviteknologiat
Pilvi on tulevaisuuden palvelujen kehitys- ja operointialusta. Vahvistamme edelleen osaamistamme pilvipalveluista, huomioiden tietoturvan ja keskeiset julkisen pilven alustat (Microsoft Azure, Amazon Web Services ja Google Cloud Platform).

5. Arvostettu työnantaja
Ammattitaitoiset työntekijät ovat Digian tärkein menestystekijä. Kehitämme Digiaa koko ajan halutummaksi työpaikaksi vahvistamalla kulttuuriamme, jonka ytimessä on jokaisen työntekijän jatkuva oppiminen.

Kehityksen suunta ja tulevaisuuden maailma

Ohjelmistot, niiden kasvava älykkyys ja data muuttavat maailmaa. Organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon tavat kehittyvät.

Liiketoiminnassa tämä kehitys tarkoittaa, että arvo luodaan verkostoissa ja ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.

Yritysten sisäisessä toiminnassa ja yksilöinä kuljemme kohti ihmisten ja ohjelmistojen symbioosia, jossa ihmiset tekevät mielekästä työtä, ja automatiikka ja ohjelmistot hoitavat muun.

Tässä kehityksessä Digia on asiakkaidensa arvostama näkemyksellinen ja luotettava kumppani sekä työntekijöidensä arvostama vastuullinen oppimisyhteisö.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com