Skip to content

Datan visualisointi tukee arjen johtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjausjärjestelmä sisältää laajasti arjen dataa. Visualisointityökalujen avulla data voidaan tuoda helposti tulkittavaan muotoon, joka tukee päivittäisjohtamista ja arjen hallintaa.

Eri liiketoimintahaasteet edellyttävät erilaisia näkökulmia ja liiketoimintamittareita päätöksenteon tueksi. Kun yhdessä sovitut mittarit tuodaan tarjolle visuaalisessa ja valmiiksi pureksitussa muodossa, edesautetaan ja sujuvoitetaan päätöksentekoa, joka toistuu prosesseissa. Tarvetta on usein myös ad-hoc -tyyliselle tiedon analysoinnille, kun kyseessä on harvinaisempi tilanne.

Tukea päätöksentekoon tuovat modernit datan visualisointityökalut, jotka integroituvat organisaation muihin datavarantoihin ja järjestelmiin. Erilaisilla dashboard- eli raporttinäkymillä saat visuaalisesti nopeasti hahmotettavan kokonaiskuvan ajantasaiseen tietoon. Visualisoitu kuvaus luo kokonaistilanteesta helposti tulkittavan ja yhtenäisen kuvan, joka on kaikkien saatavilla.

Esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmän tuottama data voidaan viedä Business Intelligence eli BI-järjestelmään, jossa dataa muokataan ja visualisoidaan dashboardin muotoon. Näin toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa dataa voidaan analysoida ja hyödyntää päätöksenteon tukena.

Dashboardin avulla reagoinnista ennakointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollossa moderni tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa muun muassa henkilö-, laite- ja tilaresurssien optimoinnin. Tuotannonohjausjärjestelmä sisältää laaja-alaisesti reaaliaikaista dataa terveydenhuollon arjesta. Dashboard auttaa visualisoimaan dataa tulkittavaan muotoon, joka tukee terveydenhuollon päivittäisjohtamista, koordinointia ja arjen hallintaa.

Terveydenhuollossa tilannekuvien avulla voidaan esimerkiksi ennakoida tulevia palveluprosessin vaiheita ja siirtyä yhä enemmän reagoinnista ennakointiin. Tilannekuvat tukevat muuttuvien tilanteiden hallintaa henkilö-, laite- tai tilaresurssien suhteen. Ennakointi mahdollistaa resurssien optimaalisen käytön, jolloin päästään eroon päällekkäisistä työvaiheista, ”tulipalojen sammuttamisesta” ja ns. turhan työn tekemisestä.

Erikoissairaanhoidossa leikkaussalien päivittäisjohtaminen ja koordinointi vaativat kokonaisuuden hahmottamista. Dashboardilla muodostettu erikoissairaanhoidon leikkausyksikön tilannekuva sisältää tiedot leikkaussalikohtaisesta kuormituksesta, toimenpiteiden suunnittellusta ja todellisesta kestosta sekä visualisoi toimenpiteiden aktiivisena olevaa työvaihetta. Sen lisäksi tilannekuva havainnollistaa leikkaussalikohtaisesti suunniteltua tilavarausta ja mahdollistaa muun muassa tulevan operaation esilääkityksen ennakoinnin.

Alla oleva dashboard havainnollistaa leikkausyksikön tilannekuvaa. Esimerkissä leikkausyksikön koordinoivalle hoitajalle ilmoitetaan kolmesta kiireellisestä leikkauksesta. Tilannekuvaa tarkasteltaessa hoitaja arvioi leikkausyksikön kyvykkyyttä reagoida kiireellisten leikkauksien kiireellisyysluokan mukaisesti.


Tilannekuvasta nähdään, että leikkaussalit 4 ja 11 ovat vapaina, ja leikkaussalissa 10 on siivous tilattu eikä seuraavaa toimenpidettä ole suunniteltu. Kaikki kolme kiireellistä leikkaustoimenpidettä pystytään suorittamaan nopealla aikataululla. Sen lisäksi leikkausyksikön koordinoiva hoitaja tarkistaa tilannekuvasta toteutuuko aikataulu suunnitellusti ja vaatiiko jokin tulevista leikkaustoimenpiteistä ennakoivia toimenpiteitä. Leikkaussali 8 on tällä hetkellä haavansulkuvaiheessa oleva diskusprolapsi, ja seuraavana toimenpiteenä oikean lonkan tekonivelleikkaus. Leikkaussali 8:n tulevalle asiakkaalle on pyydetty esilääke annettavaksi, mutta pyyntöä ei ole vielä kuitattu annetuksi. Tulisiko reagoida ennakoivasti?

Tilannekuvat ovat osana päätöksenteon tukea ja ennakointia, sillä tilannekuvasta nähdään, että leikkaussalissa 9 on anestesia päättymässä ja potilas siirtyy pian heräämön puolelle, sektiosalissa sekä leikkaussaleissa 6 ja 7 on toimenpiteiden valmisteluvaihe menossa. Edeltä mainittujen tietojen perusteella koordinoiva hoitaja välittää heräämöön työpyyntönä heräämöpaikan valmistelun Asiakkaalle 9. Vastaavasti vuodeosastoille, joissa Asiakkaat 6 ja 7 ovat, välitetään tieto leikkaussaliin siirtymisestä.

Tilannekuvat ovat osa visuaalisempaa ja turvallisempaa terveydenhuollon arkea!

Kirjoittajat: Heli Metsola & Saara Mokkila

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi