Skip to content

Saako johtaja näyttää epävarmuutensa? Podcast-vieraana DNA:n Jukka Leinonen

Epävarmuus voi olla myös hyödyllistä, mutta vain jos se ei lamauta johtajaa, sanoo DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen. Kuuntele podcast!

Epävarmuus leimaa nopeasti digitalisoituvaa yritystoimintaa, myös teleoperaattorialalla. Operaattorit pitävät yllä koko yhteiskunnalle kriittisiä verkkoyhteyksiä ja toisaalta käyvät kiivasta kilpailua asiakkaista, yhä enemmän digitaalisissa kanavissa. Toimitusjohtajan tulisi osata näyttää suuntaa digimurroksessa, mutta välillä ainoa tie eteenpäin on tehdä kokeiluja ja katsoa mikä toimii. 

Miten epävarmuuden kanssa oppii toimimaan? Saako johtaja myöntää epävarmuutensa työntekijöiden tai firman hallituksen edessä? Mitä hyötyä epävarmuudesta voi olla? Miten dataa voi hyödyntää fiksumman päätöksenteon ja kehittämisen tukena?

Epävarmuudesta digitalisoituvassa bisneksessä on keskustelemassa DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen. Jakso on nauhoitettu maaliskuussa 2020. 


Sisältö:

 • Miten poikkeusaika on näkynyt DNA:n bisneksessä? (3:31)
 • Missä tilanteissa johtaja tuntee epävarmuutta? (6:35)
 • Saako epävarmuutensa näyttää henkilöstölle? (7:41)
 • Leinosen epävarmuuden hetket: uusien pestien ja DNA:n hallituksen edessä (11:18)
 • Miten epävarmuus näyttäytyy teleoperaattorialalla? (15:09)
 • Kokeilut ja epävarmuus IT-palvelujen kehittämisessä (17:49)
 • Käyttäjän kysymys: Miten analoginen SIM-kortti on vielä olemassa? (20:20)
 • Kuinka paljon toimitusjohtaja on mukana DNA:n digikehittämisessä? (22:10)
 • Miten DNA hyödyntää asiakasdataa palvelujen kehittämiseen? (24:00)
 • Mitä DNA:lla on opittu etätöiden johtamisesta? (27:20)
 • Loppuhavainnot: epävarmuus riskienhallinnan keinona (31:06)
 • Leinosen vinkit johtajille epävarmuuden hetkiin (33:33)

Kolme tärppiä jaksosta  

Digian DevOps Evangelistin ja Digiä ja kyyneleitä -podcastin juontajan Veikko Nokkalan tärpit jaksosta:

 • Epävarmuus on osa digikehittämistä. Digitalisaatio saattaa sisältää monimutkaisten ja kompleksisten ongelmien ratkontaa ja päätöksiä joudutaan joskus tekemään ilman 100% varmaa tietoa. Epävarmuuden tunne päätöksenteossa on luonnollista, mutta se pitää tunnistaa, tiedostaa ja hakea riittävä tuki päätöksenteolle organisaatiosta ja kumppaneiden kanssa.

 • Datan hyödyntäminen DNA:lla. Datan hyödyntäminen on tänä päivänä bisneksen kehittämisessä avainasia, ja DNA:lta voi saada hyviä esimerkkejä siitä, mitä se tarkoittaa käytännössä. DNA esimerkiksi kehittää verkon kapasiteettia käyttöastedatan perusteella: verkkoon investoidaan siellä, missä data näyttää, että käyttöä on eniten. Toisena esimerkkinä Leinonen puhuu DNA:n asiakaspalvelusta ja myynnistä, jossa asiakkaalle tarjotaan niitä uusia tuotteita, joista hän asiakasdatan perusteella on todennäköisimmin kiinnostunut. Näin datan hyödyntäminen parantaa paitsi DNA:n liikevaihtoa myös asiakaskokemusta.

 • Epävarmuus on riskienhallinnan väline. Digikehittämiseen liittyvää epävarmuutta ja riskejä voi ja kannattaa hallita hyödyntämällä alan parhaita käytäntöjä. Ketterän kehittämisen maailma tarjoaa viitekehyksiä ja työkaluja avuksi. Yleisesti iteratiivinen kehittäminen eli työn pilkkominen pienempiin hallittaviin ja siten vähemmän riskejä sisältäviin kokonaisuuksiin auttaa viemään asioita maaliin onnistuneesti. Lisäksi kannattaa miettiä palvelumuotoilun hyödyntämistä käyttäjän ja asiakasarvon kirkastamisessa, jolloin riskienhallinnan kannalta kehitysinvestoinnit laitetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi