Skip to content

Onko herkkyydelle sijaa suuressa digitransformaatiossa? Podcast-vieraana Alma Median Kai Telanne

Digitalisoitumisessa on ensisijaisesti kyse ihmisten kyvystä hyödyntää uutta teknologiaa ja sen suomia mahdollisuuksia, toteaa Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.

Herkkyyden voi ymmärtää monella tavalla. Toisaalta puhutaan tunneherkkyydestä, mihin liitetään yleensä empatia tai voimakas emotionaalinen reagointi asioihin. Toisaalta herkkyys liitetään usein intuitioon, aistimiseen ja reagointiin, mistä on hyötyä esimerkiksi yritettäessä selvittää digitalisoituvan maailman seuraavia trendejä ja ilmiöitä.

Minkälaista herkkyyttä tarvitaan suuren mediakonsernin johtamisessa? Onko tunneherkkyydelle sijaa mediatalossa, joka nojaa vahvasti kovan datan hyödyntämiseen? Kun organisaation liiketoiminta digitalisoituu täysin, mitkä ovat tärkeimmät työkalut muutoksessa?

Digiä ja kyyneleitä -podcastissa herkkyydestä digitransformaation johtamisessa on keskustelemassa Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.

Sisältö:

  • Mitä herkkyys tarkoittaa sinulle johtamisessa, Kai Telanne?`(05:04)
  • Onko tunneherkkyys johtajalle tärkeä asia? (06:15)
  • Minkälainen Alma Median 15 vuotta kestänyt digitransformaatiomatka on ollut? (08:10)
  • Miten printtilehtitaustainen Kai Telanne on itse opiskellut digimaailmaa? (11:03)
  • Minkälaista roolia herkkyys esittelee liiketoiminnallisessa päätöksenteossa? (13:22)
  • Käyttäjän kysymys: Miten Alma Media kehittää verkkomedioiden käyttäjäkokemusta? (15:28)
  • Minkälaista organisaation kulttuurinmuutosta onnistunut digitransformaatio edellyttää? (17:19)
  • Mikä on datan rooli Alma Median strategiassa? (20:20)
  • Minkälaista roolia herkkyys ja tunteet näyttelevät datan hyödyntämisessä? (23:44)

Kolme tärppiä jaksosta

Digian DevOps Evangelistan ja Digiä ja Kyyneleitä -podcastin juontajan Veikko Nokkalan kolme tärppiä jaksosta: 

Tunnetta peliin! Lisää chilii ja lisää tunnetta peliin, sano Raappanakin. Työssäni konsulttina annan tunteiden näkyä, koska suhtaudun asioihin intohimolla. Omien tunteiden näyttäminen saa myös muut osapuolet olemaan rehellisiä ja kertomaan vilpittömästi, miltä tuntuu. Hyvässä tapauksessa tämä johtaa tilanteeseen, jossa vältytään tekemästä vääriä asioita, ja riskit ovat paremmin hallussa.

Usein pitkät projektit ja siten syventyvät asiakassuhteet mahdollistavat asioista suoraan puhumisen, kun uskalletaan kertoa rohkeasti myös niistä mahdollisista (ja todennäköisesti) negatiivisista tunteista, epävarmuudesta ja peloista, jotka ehkä liittyvät tulevaan projektiin.

Hyödynnä dataa aina vastuullisesti. Tämä on aikaamme koskeva kuuma peruna! Datan hyödyntäminen on ollut jo pitkään media-alalla liiketoiminnan ytimessä ja sen rooli vain kasvaa, kun tekniset kyvykkyydet datan vastuullisessa hyödyntämisessä kasvavat. Datan vastuullista hyödyntämistä tulee aina arvioida eettisiin ja moraalisiin arvoihin peilaten.

Kai mainitsee, että pitää tuntea loppukäyttäjä. Käytettävissä olevan datan avulla tämä loppukäyttäjä saattaa muuttua tuntemattomasta tunnetuksi. Tässä on hyvä muistaa datan sensitiivisyys: monet meistä loppukäyttäjistä saattavat olla aika herkkiä sen suhteen, missä ja miten omaa dataa hyödynnetään. Datan vastuullinen hyödyntäminen vaatii panostuksia, ja kuten Almakaan, kenenkään ei kannata olla tämän haasteen äärellä yksin, vaan apua kannattaa hakea luotettavilta ja osaavilta kumppaneilta (esim. Digialta).

Kulttuurinmuutos kaiken keskiössä. Digitalisaatio johtaa oleellisesti myös kulttuurimuutokseen. Keskeisesti tämä tarkoittaa muutosta siinä, miten ihmiset organisaation sisällä ja ulkopuolella ovat vuorovaikutuksessa. Herkkyys näyttelee tässä monenlaista roolia, ja etenkin muutosjohtamisen näkökulmasta kannattaa huomioida suurten muutosten vaikutukset organisaatioon, niin aikasensitiivisyyden kuin muutosherkkyyden tunnistamisessa. Muutosten vaiheittainen kehittäminen ja kehitettyjen asioiden vaiheittainen jalkauttaminen ovat omiaan poistamaan riskejä, jotka liittyvät digitalisaatioon, koska siten vältetään väärien toiminnallisuuksien kehittäminen. Kunn muutos tulee vaiheittain, niin loppukäyttäjienkin on helpompi suhtautua pieniin vaiheittaisiin muutoksiin.

Digiä ja kyyneleitä on Digian tuottama podcast. Ohjelmassa etsitään suomalaisten johtajien kanssa aitoa tunnetta ja arvoa digitaalisen murroksen keskeltä. Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa, Soundcloudissa ja Apple Podcastissa.

Kuuntele myös aiemmmat Digiä ja kyyneleitä - jaksot:

New call-to-action

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi