Skip to content

Voiko vanhalle ERP:lle opettaa uusia temppuja?

Dynamics 365 Finance and Operations -toiminnanohjausratkaisu laajenee ja muovautuu nykypäivän sovellustyökaluilla ketterästi liiketoiminnan tarpeisiin.

Toiminnanohjausratkaisuihin (Enterprise Resource Planning, ERP) liittyy organisaatioissa usein pelko, että järjestelmän laajentaminen vaarantaa perustoimintojen käytön ja sitä kautta jopa koko bisneksen. Nykyaikaisilla low-code- eli vähäkoodisilla alustoilla, kuten Microsoft Power Platform, voidaan kuitenkin rakentaa helposti ja kustannustehokkaasti ratkaisuja, jotka modernisoivat järjestelmää ja virtaviivaistavat sen käyttöä. Näin voidaan luoda täysin räätälöity käyttäjäkokemus kohderyhmästä ja sen tarpeista riippumatta ilman, että itse ERP:iin edes kosketaan.

Olen itse saanut olla Digialla mukana useissa projekteissa, joissa olemme auttaneet asiakkaitamme saamaan heidän käytössään olevasta Microsoft Dynamics 365 F&O -ratkaisusta irti enemmän. Olemme automatisoineet liiketoiminnan prosesseja, luoneet pitkällisten hyväksyntäketjujen tilalle automatisoituja työnkulkuja ja rakentaneet käyttäjäystävällisiä sovelluksia mobiililaitteilla hyödynnettäväksi. Myös esimerkiksi vanhat Dynamics AX 2012 -toteutukset voidaan tuoda low-code-välineillä tähän päivään.

Olemme toteuttaneet ratkaisuja muun muassa työtilausten hallintaan, tila- ja ajanvarauksiin, tuntikirjauksiin, kuljetustöiden ja varastonhallintaan, kirjausten luontiin ja erilaisiin hyväksyntöihin. Ratkaisut olemme rakentaneet ketterästi ja ilman massiivisia ERP-uusintoja tai -päivityksiä. Kuvaan seuraavassa kaksi tositapausta tarkemmin.

Tositarinaa - Kalusto ja huoltotyöt hallintaan mobiilityökalujen kautta

Monilla yrityksillä kuten esimerkkimme rakennusyhtiöllä on toimipisteissään, tässä tapauksessa rakennustyömailla, suuri määrä vuokrattavaa kalustoa. Kalusto voi olla hyvinkin arvokasta ja sen tehokas hyödyntäminen eri työmailla on tärkeää niin yksittäisen työmaan kulukurin kuin kokonaistaloudellisuudenkin näkökulmasta.

Microsoft Power Apps -sovellustyökalun avulla rakensimme asiakkaallemme käyttöliittymän, jolla työmaan yhteyshenkilöt pystyvät vaivattomasti hallinnoimaan vuokrakalustoa. Työmaiden yhteyshenkilöt saavat ajantasaista tietoa vuokralaitetilanteesta ja voivat tarkastella esimerkiksi siihen liittyviä tilauksia, tilausrivejä tai jo palautettua kalustoa.

 

Blogi_Picture1

Sovelluksen kautta käyttäjä voi myös päivittää tilausrivien tietoja, palauttaa kalustoa, jota työmaalla ei enää tarvita ja siirtää kalustoa työmaalta toiselle. Tarvittaessa kaikki tilausrivit voidaan tuoda Excel-tiedostoon tarkasteltavaksi.

Blogi_Picture2

Asiakkaan vanhan Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän kylkeen rakentamamme helppokäyttöinen työkalu sisältää vain sellaiset toiminnot, joita työmaalla toimiva yhteyshenkilö tarvitsee vuokrakaluston hallinnoimiseksi. Sovelluksen kautta voi suorittaa kaikki tarpeelliset toiminnot ilman, että käyttäjän tarvitsee kirjautua ERP:n kaiken kattavaan käyttöliittymään. Taustalla pyörivät automaatioratkaisut lähettävät työmaan yhteyshenkilöille automaattisesti pyynnön työmaalle saapuvan tavaran hyväksymisestä tai esimerkiksi virheellisten tilausrivitietojen korjaamisesta.

Tällaiset helppokäyttöliittymät ohjaavat käyttäjän toimintaa, nopeuttavat prosessin läpivientiä ja vähentävät virhetilanteita.

Tositarinaa – Moderni raportointityökalu kentällä työskentelevien ammattilaisten taskuun

Toinen ratkaisumme on suunniteltu helpottamaan kentällä liikkuvien ammattilaisten työtä. Monissa organisaatioissa tarvitaan työkaluja, joilla esimerkiksi huoltohenkilöt, siivoojat tai varastotyöntekijät voivat raportoida toimenkuvaansa liittyviä asioita keskeyttämättä varsinaista työtään. Juuri omiin tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja on perinteisesti ollut vaikeaa löytää markkinoilta valmiina - ainakaan sopivalla hinnalla. Räätälöityjen sovellusten rakentaminen perinteisellä ohjelmakoodilla taas on liian hidasta ja kallista. Low-code-työkalut mahdollistavat tarpeita vastaavien mobiilityökalujen rakentamisen jopa päivissä aikaisempien viikkojen tai kuukausien sijaan.

Asiakkaallemme Microsoft Power Apps -työkalulla toteutetusta sovelluksesta huoltotyöntekijä näkee kaikki huoltotyötehtävänsä sekä työn suorittamiseen liittyviä olennaisia tietoja. Käyttäjä voi raportoida sovelluksen kautta tehtävän etenemistä, kirjata työn tekoon kulutetut tunnit tai täyttää säännöllisiin huoltotehtäviin liittyviä tarkastuslistoja.

Blogi_Picture3

Mikäli työn suorittaminen edellyttää tarvikkeita varastosta, voi käyttäjä kirjata kulutukset suoraan sovelluksen kautta suorittamalleen tehtävälle. Sovelluksen kautta voi myös tarkastella varastosaldoja tai luoda tarvittaessa uusia huoltotehtäviä. Kaikki käyttäjän mobiilisovelluksessa syöttämät tiedot siirtyvät saumattoman dataintegraation kautta taustalla toimivaan Dynamics 365 F&O -järjestelmään ilman, että huollon työntekijän täytyy olla suoraan ERP:n kanssa missään tekemisissä.

Ketterät välineet liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen modernisointiin

Microsoft Power Platform on pilvipohjainen low-code-kehitysalusta, joka kattaa työkalut liiketoimintasovellusten kehityksestä raportointiin ja liiketoimintaprosessien automatisointiin. Se integroituu saumattomasti Microsoft Office 365 ja Dynamics 365 -ratkaisuihin sekä satoihin muihin tietolähteisiin mahdollistaen näin tehokkaiden liiketoimintaratkaisujen luomisen nopeasti. Edellä kuvatut esimerkit ovat vain pintaraapaisu siihen, millaisia asiakkaiden liiketoimintaongelmia olemme saaneet Power Platformin matalakoodisilla työkaluilla ratkaistua.

Power Platform for Dynamics 365 ERP Starter Kit on Digian lanseeraama kaksivaiheinen palvelukokonaisuus, joka toimii loistavana ponnahdusalustana Power Platformin käyttöönotolle organisaatioissa, joissa hyödynnetään Dynamics 365 for Finance & Operationsia. Starter Kit -toteutuksessa syvennymme Power Platformin teknologiaan ja analysoimme organisaatiosi valmiutta teknologian käyttöönottoon. Lisäksi paneudumme alustan potentiaalisiin käyttötapauksiin liiketoiminnassanne ja luomme pilottiratkaisun tunnistettuun liiketoimintaongelmaan.

Blogi_esimerkki1

Blogi_esimerkki2

Digian Low-code-lähettiläät-blogisarjassa avaamme matalakoodisen eli low-code-kehittämisen mahdollisuuksia liiketoiminnan digitalisoimiseen. Blogeissa joukko eritaustaisia Digian asiantuntijoita kuvaa omia kokemuksiaan siitä, kuinka parempaa digiarkea rakennetaan low-code-työkaluilla aiempaa ketterämmin ja monenlaisten ihmisten yhteistyönä. 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi