Skip to content

Entä jos? Näin ennustat tulevaa Power BI:n avulla

Power BI:n What if -parametrit tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa suoraan valitsemiisi muuttujiin ja näkemään vaikutuksen dataan välittömästi ilman mitään muutoksia alkuperäiseen tietolähteeseen.

Power BI:llä on mahdollista luoda monipuolisia raportteja, jotka esittävät kertyneen datan visuaalisesti helposti hahmotettavassa muodossa. Menneitä tapahtumia tarkastellaan ja tulkitaan jatkuvasti, mutta harvemmin hyödynnetään muuttuvia, dynaamisia parametreja ennustamaan erilaisia skenaarioita, joita voidaan verrata toisiinsa.

Pilvestä tehoa ammentavan tekoälypohjaisen ennustemallin lisäksi on myös vakiintunut ja tehokas tapa tehdä ennustemalleja paikallisesti. Power BI Desktopin elokuun 2017 päivityksessä Microsoft lisäsi What if -parametrit käytettäväksi raporteissa. Modeling -välilehdelle lisätyllä What if -toiminnolla luodaan muuttujia, joilla voidaan mallintaa muutosta halutuissa avainluvuissa säädettävällä parametrilla, jonka arvoon raportin käyttäjä voi vaikuttaa. Tämä toiminnallisuus laajentaa raporttien tekijöiden käytettävissä olevaa työkalupakkia hyödyllisen liiketoimintatiedon esittämisessä; voimme lisätä raportteihin mahdollisuuden tutkia dynaamisesti ja interaktiivisesti sen sisältämää dataa ja luoda vaihtelevia skenaarioita.

Hienoa! Mutta mitä hyötyä tästä on?

Kaikkien mahdollisten talouslukumittareiden kaikkia mahdollisia muuttujia voidaan tarvittaessa muuttaa lennossa lisäämällä niihin parametrien avulla kerroin, yleensä prosenttimuuttuja, jolla yksittäistä arvoa voidaan joko kasvattaa tai pienentää tarpeen mukaan. Monimutkaisissa kaavoissa pienetkin muutokset voivat vaikuttaa lopputulokseen, jolloin niitä voi olla hankala hahmottaa: Mitä monimutkaisempi algoritmi, johon muuttuja kuuluu, sitä hankalampi yksittäisten osien vaikutusta on arvioida suorilta käsin. Vaikuttamalla näihin osiin voidaan helposti tutkia pientenkin muutosten osuutta kokonaisuuteen.

Jos parametrit ja niihin liitetyt kaavat tai ennustemallit suunnittelee hyvin, niiden avulla voidaan mallintaa erilaisia skenaarioita tulevaisuudelle ja siten antaa liikkeenjohdolle reagointiaikaa ja tukea päätösten tekoon. Ennustavien, parametroitujen mallien avulla on mahdollista tunnistaa supistuvia liiketoimintoja, joilla ei ole suurta vaikutusta isossa mittakaavassa ja tehdä toimenpiteitä näiden varalle. Tai vaihtoehtoisesti saatetaan löytää uusia liiketoimintoja vanhojen rinnalle.

Läpinäkyvyyttä liiketoimintaan

Parhaimmillaan muuttujien käyttämisellä voidaan lisätä organisaation liiketoiminnan informaatioon läpinäkyvyyttä: onko bonusten määrän lisäämisellä suurta vaikutusta kokonaisuuteen? Miten käy tuloksen jos verot nousevat, mutta samaan aikaan jonkin palvelun kysyntä kasvaa? Onko henkilöstön supistaminen tarpeen, jos samaan lopputulokseen päädytään tekemällä pieniä muutoksia eri prosesseissa? Entä jos palvelun hintaa lasketaan, sen tuotantokustannukset muuttuvat ja samaan aikaan laskenut hinta lisää kysyntää paitsi alennetulle tuotteelle, myös muille yrityksen tuotteille?

Mitä lomittuneempi skenaario, sitä hankalampi sen vaikutuksista on antaa vastausta heti. Parametrien avulla tätä voidaan kuitenkin pyrkiä helpottamaan. Power BI:n parametrien etu on myös siinä, että nämä muutokset pystyy tekemään kuka tahansa, ei vain taloushallinnon ammattilainen, muutaman säätimen avulla ja vaikutukset näkyvät visuaalisesti raportilla välittömästi. Erilaisia skenaarioita voi vapaasti kokeilla ja käyttää päätöksenteon tukena. Yllättäviin johdon kysymyksiin ei tarvitse vastata: ”pitää selvittää”, vaan voi sanoa: ”voin vaikka näyttää”.

Usein puheiden sijaan onkin tehokkaampaa demonstroida. Henkilökohtaisiin tarpeisiin voidaan luoda yksinkertainen laskuri, jolla voidaan simuloida eläkesäästämistä ja sen odotettua arvoa korkoa korolle-ilmiön kautta. What if -parametreilla voidaan esittää säästettävä summa ja odotettu vuosittainen korkoprosentti muuttujina, joita voi säätää haluamikseen. Toteuttamalla neljä eri mittaria, voidaan esittää neljää eri käyrää, joita on helppo verrata toisiinsa eri parametreilla.

 

Yllä on esimerkkiraportti, jonka avulla voidaan kokeilla sitä, miten säästäminen kannattaa. Vaikka tässä raportissa ei otetakaan huomioon inflaatiota tai rahastojen juoksevia kuluja, voi sitä silti käyttää antamaan arvion sijoitusten arvon kasvusta pitkällä aikavälillä. Muutokset mittareiden arvoihin heijastuvat välittömästi oheiseen kuvaajaan. Laskuriin voi helposti lisätä toiminnallisuutta, joka huomioi esimerkiksi säännöllisten sijoitusten sijoitusvälin tai koron laskemisen välin. Jos on tarve, niin pelkän koron osuuden voi rajata näkyväksi kuvaajassa.

Blogin kirjoittajat ovat Andreas Granqvist ja Leo Merikallio.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi