Skip to content

Pysyvätkö työhyvinvoinnin työkalut mukana kehityksessä?

Työn murros on synnyttänyt lukuisia uhkakuvia, mutta paljon hyvääkin on tapahtunut ja tapahtumassa näinä hetkinä. Myös työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen tulee vääjäämättä muuttumaan, kun johtaminen ja organisoituminen uudistuu. Mitä jos voisit viedä hyvinvoinnin johtamisen työpaikallasi aivan uudelle tasolle, nimittäin yksilötasolle? Onko työhyvinvoinnin työkalut vielä mukana kehityksessä? Lue Emooterin Dani Pärnäsen blogi vastauksineen.

Hyvinvoinnin johtaminen on tulevai­suudes­sa jokaisen asia

Suomessa puhutaan jo paljon oman työn “tuunaamisesta”. Se on aktiivista toimintaa ja oman työhyvinvoinnin johtamista, jossa työntekijä (tai yrittäjä) muokkaa vähitellen työstään entistä mielekkäämpää, innostavampaa, tai vaikkapa vähemmän stressaavaa. Työtänsä tuunaavat ihmiset voivat paremmin ja tuunausta tukemalla voidaan lisätä hyvinvointia, mistä on myös positiivisia vaikutuksia liiketoiminnalle. Työhön kytkeytyvää hyvinvointia kuvaavan työn imun on todettu myös tarttuvan tiimissä (ja myös puolisoiden välillä ). Yksilöistä kumpuavat positiiviset muutokset voivat parhaassa tapauksessa levitä koko yritykseen.

Tulevaisuuden työ vaikuttaa perustuvan muutenkin yhä enemmän yksilöiden ja tiimien itseohjautuvuudelle. Työn kehittäminen ei siksi voi olla enää yksinomaan työnantajan vastuulla. Voisiko tulevaisuuden työhyvinvoinnin juju piillä siinä, että tarjotaan jokaiselle yksilölle ja tiimille oikeanlaiset työkalut ja tukea oman hyvinvointinsa johtamiseen?

Työkaluja valitessa täytyy olla tarkkana

Työn tuunaamista tai omasta hyvinvoinnista huolehtimista ei välttämättä tapahdu itsestään varsinkaan silloin, jos sille ei löydy tarvittavaa tukea esimieheltä tai organisaatiosta. Monesti hyvinvointi on myös ensimmäinen asia, joka unohtuu kiireen ja stressin keskellä. Siksi hyvinvoinnin johtamisen tueksi tarvitaan työkaluja, jotka ovat arjessa mukana niin hyvinä aikoina kuin vaikeuksia kohdatessa.

Kaikki markkinoilla olevat työkalut eivät kuitenkaan tue yksilön hyvinvointia tai vähitellen tapahtuvaa työn tuunaamista. Monista uusistakin työhyvinvoinnin seurantaa tarjoavista palveluista paistaa läpi ylhäältä johtamisen tai mekanistisen tehokkuusajattelun näkökulmat. Voi olla erityisen epämotivoivaa tai jopa luottamusta rapaavaa, jos tarjotun työkalun perimmäinen tarkoitus on ristiriitainen—kehitetäänkö ensisijaisesti hyvinvointia vai sittenkin työtehokkuutta?

On myös viitteitä siitä, että joidenkin markkinoita johtavien palveluiden luotettavuudessa on merkittäviä ongelmia, kun niitä vertaa alkuperäisiin tieteellisesti rakennettuihin mittareihin. Olemmeko vaarassa johtaa itsemme harhaan epäluotettavan datan takia?

Hyvinvoinnin mittarista kohti kokonais­valtaista työkalupakkia

Me Emooterilla haluamme tukea yksilöitä, tiimejä ja niistä koostuvia työyhteisöjä työn kehittämisessä mielekkäämmäksi, antoisammaksi ja ennen kaikkea hyvinvointia edistäväksi. Siksi olemme kehittämässä kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin sovellusta, joka tarjoaa työkaluja oman hyvinvoinnin seurantaan, lukuisista hyvinvointiin vaikuttavista asioista oppimiseen sekä työn tuunaamiseen.

Työpsykologian huippututkijat Arnold Bakker ja Wilmar Schaufeli kehittivät alkuperäisen työn imun mittarin (work engagement) Hollannissa Utrechtin yliopistossa. Mittaristoa on siitä lähtien tutkittu aktiivisesti lukuisissa maissa ja monilla eri kielillä. Suomenkielinen versio siitä on kehitetty ja validoitu Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen johdolla, ja suomalaisten työn imun kokemuksista on tehty mm. mielenkiintoisia pitkittäistutkimuksia.

Hyvinvoinnin seuranta tapahtuu Emooterissa tällä tieteellisesti perin pohjin tutkitulla työn imun mittarilla. Siksi palvelumme tarjoaa mukavan mutta ennen kaikkea luotettavan tavan hyvinvoinnin jatkuvaan seurantaan. Olemme tuoneet työn imun mittariston jokaisen käyttäjämme ulottuville yhteistyössä sen alkuperäisten kehittäjien kanssa.

Kehitämme Emooteria jatkuvasti entistä kokonaisvaltaisemmaksi. Siksi olemme myös innolla mukana Avarean AI_Leadwell-pilotissa. Uskomme, että voimme tarjota projektiin parhaan mahdollisen hyvinvoinnin mittarin, josta on välittömästi hyötyä Avarean työntekijöille. Uskomme myös, että projektissa on hyvät mahdollisuudet löytää uusia sovellutuksia, kun Emooterin dataa päästään integroimaan muihin pilotissa hyödynnettäviin datalähteisiin. Odotamme mielenkiinnolla, mitä kaikkea uutta voimmekaan oppia!

Haluaisimme myös kutsua kaikki asiasta kiinnostuneet tutustumaan seuraavan sukupolven työhyvinvoinnin työkaluihin. Emooteria voi kokeilla ilmaiseksi vaikka jo tänään!

Inspiraatiota työn tuunaamiseen:

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi