Skip to content

Rajapinnoista rahaa? Ekosysteemit ja monetisaatio tarjoavat keinoja

Kun yritykset avaavat API-rajapintojaan, se mahdollistaa lisäarvon synnyttämisen uudenlaisissa kumppaniverkostoissa ja ekosysteemeissä. Monetisaatiosta puhutaan, kun datasta itsestään tulee kauppatavaraa.

Ekosysteemi muodostuu, kun yksi tai useampi toimija alkaa kehittää liiketoimintaansa API-rajapintojen ympärille. Lisäarvoa tällaisissa kumppaniverkostoissa muodostuu, kun yritykset kehittävät rajapintojen ympärille kokonaan uusia tuote- tai palvelukokonaisuuksia ja liiketoimintamalleja tai vaihtoehtoisesti yhdistävät keskenään uusia ja olemassa olevia tietoja tai palveluita.

Siinä missä puhtaassa API-ekosysteemissä keskiössä ovat itse rajapinnat, alustamuotoisessa ekosysteemissä on usein yksi keskeinen toimija, kuten Amazon tai Alibaba, jonka resurssien ympärille muodostuu rajapintojen välityksellä uutta liiketoimintaa ja uusia arvoketjuja. Alustan ympärille muodostuvaan ekosysteemiin voi liittyä muita yrityksiä, Amazonin ja Alibaban tapauksessa esimerkiksi vähittäiskauppaketjuja tai logistiikka-alan yrityksiä.

Suurimpia hyötyjä ekosysteemien muodostumisessa ovat:

  • Yritysten kyky vastata liiketoiminnan ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja luoda uutta liiketoimintaa uusien palvelujen ja liiketoimintamallien, kuten alustatalouden avulla
  • Kumppaniverkostojen muodostuminen ja verkostomaisen yhteistyön vahvistuminen

Ekosysteemin muodostaminen ei lopulta ole kovin mutkikas juttu. Ekosysteemin ei tarvitse olla globaali jättiläinen, vaan monella yrityksellä on jo valmiina laaja alihankkijaverkosto. Toiseksi ekosysteemiä ei aina tarvitse luoda itse, vaan yritysten kannattaisi rohkeammin hyödyntää mahdollisuutta liittyä myös muiden toimijoiden ekosysteemeihin.

Monetisaatio: datasta tulee arvokasta itsessään

Myös rajapintojen keräämästä datasta itsestään voi tulla kauppatavaraa, jos sitä osataan jalostaa hyödynnettävään muotoon ja hyödyntää oikeassa kontekstissa. Jos esimerkiksi talonrakennusurakassa saatavilla on ajantasaista tietoa jokaisen alihankkijan, toimituksen ja osaurakan tilanteesta, urakoitsija pystyy ennakoimaan yllättäviä kustannuksia ja minimoimaan viivästyksiä tehokkaasti – ja kaikki osapuolet hyötyvät.

Lisäarvoa voi tuottaa dataa keräävä yritys itse jalostamalla tai analysoimalla dataa ja myymällä sitä eteenpäin, tai vaihtoehtoisesti se voi laskuttaa ulkopuolisilta palvelukehittäjiltä rajapintaan kytkeytymisestä.

Datan mahdollistamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ovat esimerkiksi

  • Kokonaan uudet palvelut, jotka hyödyntävät rajapinnoista saatavia tietoja, esimerkiksi kulutus-, liikenne- tai säätietoja tai näiden tietojen yhdistelmästä luotua uutta tietoa.
  • Nykyisen liiketoiminnan tehostaminen, esimerkiksi ennakoimalla tuotteen tai palvelun menekkiä tai teollisuuslaitteiden vikatilanteita.
  • My Data eli yksityishenkilöiden tietojen kaupallistaminen. Markkinoille voi syntyä operaattoreita, joille yksityishenkilöt voivat halutessaan myydä omat tietonsa tietyillä ehdoilla hyödynnettäväksi ja eteenpäin myytäväksi.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi