Skip to content

SIAM - yksi kirjainlyhenne muiden joukossa vai helpotus liiketoiminnan elämään monitoimittajaympäristössä?

SIAM, eli Service Integration And Management on työtä, jota on yrityksissä tehty jo vuosia. SIAM tarjoaa tuolle työlle viitekehyksen ja tavoitetilan. Lue, miksi SIAM kannattaa ottaa avuksi monitoimittajaympäristön hallintaan.

Digitaalisen kehityksen vaikutukset yrityksen IT-ekosysteemille

Trendit tulevat ja menevät, kirjainlyhenteitä vilisee. Yksi asia on varma – palvelujen toimittajakenttä laajenee ja toimijoiden palvelut muuttavat muotoaan digitaalisessa maailmassa. Jotta ei syntyisi kaaosta, liiketoiminnan on osattava hallita oman yrityksensä kanssa yhteistyössä olevien toimittajien palvelujen käyttöä ja integroida ne yrityksensä toimintaan.

Kun yritys lähestyy palvelujen integrointia avoimin mielin, voi lopputuloksena olla taloudellista hyötyä, uusia innovaatiota ja ajan vapautuminen liiketoiminnalle IT-asioiden hoitamisen sijaan.

Ainahan tätä on tehty, miksi SIAM?

SIAM on työtä, jota yrityksissä on tehty jo useita vuosia. Järjestelmiä ja palveluja ostetaan sieltä mistä sopivimpia saadaan ja monitoimittajaympäristö laajenee. Palveluja integroidaan sitä mukaa kuin niitä syntyy ja syntynyt hämähäkin seitti on iso ja tahmea. Kokonaisuuden hallitsemiseen on otettu ulkoisia integraattoreita tai sitä yritetään hallita itse.  Suurien integraattorien käyttäminen ei ole tuonut odotettuja säästöjä, Off-shoresta tavoitellut edut ovat kohdanneet haasteita ja palvelujen taso on laskenut. Tältä se on vaikuttanut ainakin liiketoiminnan näkökulmasta.

SIAM:ista saadaan viitekehys ja tavoitetilan malli evoluutiossa syntyneelle IT-ympäristölle.

SIAM hallinnoi ja ohjaa palvelun tuottamista monitoimittajaympäristössä

SIAM on hallintamalli kaiken kokoisille yrityksille, joka haluavat ymmärtää ja kehittää toimintaansa digitaalisessa IT-ekosysteemissä. SIAM on viisasta ohjausta, ei pakottavaa prosesseihin puristamista ja luovuuden tappamista. SIAM-palvelumalli tarjoaa asiakkaalle valmiit työkalut ja prosessit monitoimittajaympäristön hallintaan ja auttaa liiketoimintaa tekemään oikeita päätöksiä toimittajien ohjauksessa, jotta saavutetaan paras mahdollinen hyöty liiketoiminnalle sen maksamista IT-kustannuksista.  SIAM antaa valmiin toimintamallin, jonka avulla koostetaan tietoa liiketoimintajohdolle palvelun tuottajien suoriutumisesta yhtenäisellä tavalla ja ohjataan organisaatiota toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla palvelujen ja useiden järjestelmätoimittajien kaaoksessa.

SIAM ja toimittajahallinta

SIAM tuo uuden ulottuvuuden yrityksen toimittajien hallintaan, josta usein vastaa liiketoiminnasta ja mahdollisesti myös ICT:stä erillään oleva hallinnollinen keskitetty hankinta. Keskitetty hankinta keskittyy toimittajan suoriutumiseen ylätasolla ja näkyvyys suoriutumisesta palveluprosesseissa jää ohueksi ilman liiketoiminnan arjen haasteiden näkökulmaa.  SIAM tuo toimittajahallintaan syvyyttä viemällä suoriutumisen analyysin sisälle prosesseihin ja tuoden prosesseista liiketoiminnalle arvokasta tietoa sekä toimittajien suoriutumisesta että yrityksen omista prosesseista. SIAM:in toimittajahallinta on enemmän kuin KPI-raportit. Se on yhteistyötä palveluntuottajien kanssa yrityksen liiketoiminnan tukemiseksi.

Hämähäkkikin hylkää aika ajoin kutomansa verkon ja suunnittelee uuden. Se kutoo ensin vahvan viitekehyksen, jonka sisään se rakentaa systemaattisesti ja suunnitellusti uuden kauniin verkon. Sen jälkeen sen tehtävänä on pitää langat käsissä, jotta tuotoksia syntyy.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi