Skip to content

Tekoäly muuttaa jo suomalaisyrityksiä – Näin pääset alkuun tekoälyn käytössä ja valmistaudut ”Uber-hetkeen”


Tekoälyn ja älykkään automaation vallankumous on jo päässyt vauhtiin suomalaisten yritysten projekteissa, kertoo Suomen suurimpiin it-palveluyhtiöihin kuuluvan Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta. Hän kertoo, miten yritykset voivat päästä alkuun tekoälyn käytännön hyödyntämisessä. Levoranta painottaa, että edessä olevaan ”Uber-hetkeen” on tärkeää valmistautua etukäteen.

Tekoäly tulee muuttamaan maailmaa, ja murroksen nopeus on yllättänyt useimmat asiantuntijatkin. ”Tekoäly on suurempi vallankumous kuin internet”, toteaa it-palveluyhtiö Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta. Internet oli valtava muutos, mutta pohjimmiltaan kuitenkin passiivinen teknologia, joka vain loi uusia mahdollisuuksia. Tekoäly on sen sijaan aktiivinen toimija, joka korvaa suoranaisesti ihmisten tekemää työtä.

Levorannan mukaan suomalaisissa yrityksissä kyllä ymmärretään melko hyvin, että edessä on suuria muutoksia. Haasteena on tietää, mikä digievoluutiossa on hypeä ja mikä realismia – ja mitä tekoäly tarkoittaa konkreettisesti omalle liiketoiminnalle.

Haasteena on tietää, mikä digievoluutiossa on hypeä ja mikä realismia – ja mitä tekoäly tarkoittaa konkreettisesti omalle liiketoiminnalle.

Mullistava muutos – toisaalta maltillinen symbioosi

Digialla tekoälyä hyödynnetään jo niin omassa toiminnassa kuin asiakasprojekteissakin. Levoranta kertoo, että muutos näkyy nyt erityisesti tehtävissä, joihin liittyy tekstin tai ohjelmakoodin tuottamista, analysointia tai päivittämistä. Murros on liikkeellä myös kuvan ja äänen tuottamisessa.

Tekoäly muuttaa muun muassa lakialaa, jossa esimerkiksi sopimustekstien tuottaminen ja arviointi tehostuu. Tuotekehityksessä tekoälyä on jo alettu käyttää kilpailutilanteen analysointiin ja markkinoinnissa markkinointitekstien päivittämiseen. Yksi lupaava alue on sovelluskehitys, jossa generatiivinen tekoäly pystyy tuottamaan koodia ja etsimään siitä ongelmakohtia – joskin ohjelmoinnissa ollaan Levorannan mukaan vielä oppimiskäyrän alkupäässä.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tekoälyn tuoma tehostus teolliseen sovelluskehitykseen voisi olla 20–30 prosentin luokkaa.”

Levoranta kuitenkin painottaa, että kyseessä on ennen kaikkea ihmisen ja älykkään ohjelmiston ”symbioosi”, jossa tekoäly auttaa ja tehostaa työtä. Helposti voisi ajatella, että tekoäly vie esimerkiksi ohjelmoijien työn. Näin ei kuitenkaan ole.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tekoälyn tuoma tehostus teolliseen sovelluskehitykseen voisi olla 20–30 prosentin luokkaa”, Levoranta kertoo. Vaikka tekoäly osaa luoda ohjelmakoodia, ihmisen täytyy tarkastaa se, ja koodin kirjoittaminen on vain osa sovelluskehittäjän työstä.

”Tekoälyn myötä ihminen tekee mielekkäimmän ja tärkeimmän työn, ja tekoäly hoitaa rutiinitehtäviä”, Levoranta tiivistää. Ihmisestä tulee ”tekoälyn työkaveri tai pomo”. Sitä mukaa kuin robotiikka kehittyy, murros voi tulla myös fyysisen työn alueelle.

”Uber-hetki” on tulossa – Näin valmistaudut siihen nyt

Levoranta painottaa, että yritysten – erityisesti johdon ja hallituksen – on tärkeää hankkia ymmärrystä ja kokemusta tekoälystä nyt. Monilla toimialoilla on nimittäin edessä ”Uber-hetki”.

Vuosikymmen sitten Uber esitteli uudenlaisen mobiiliteknologiaan perustuvan kyydinvälitysmallin, joka alkoi mullistaa alaa, vaikka esimerkiksi työntekijä- ja taksilainsäädäntöön liittyvät kysymykset olivat osin auki.

Levoranta toteaa, että samanlainen haaste näkyy nyt tekoälyssä. Lainsäädäntö on alkutekijöissään, ja esimerkiksi tietoturvaan, yksityisyyteen ja tekijänoikeuksiin liittyy paljon avoimia kysymyksiä ja riskejä. Entä, jos alalle tulee uusi toimija, joka on valmis ottamaan paljon riskiä ja haastamaan perinteiset toimintatavat? Tämä korostaa sitä, miten tärkeää on olla liikkeellä ajoissa ja hankkia ymmärrystä ja kokemusta tekoälyn mahdollisuuksista ja riskeistä omalla toimialalla.

Levoranta kannustaa yrityksiä kehittämään kokeilukulttuuria: ”Kun tekoälyn käyttöä kokeillaan itse, saadaan aivan eri lailla ymmärrystä ja osaamista kuin jos vain seurattaisiin sivusta, mitä alalla tapahtuu.” Samalla voidaan hakea sopivaa riskinoton tasapainoa, jossa on oleellista huomioida myös tekoälyn vastuullinen käyttö. Digialla työvälineenä käytetään esimerkiksi Fast Track -palvelua, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja luodaan konkreettinen tiekartta etenemiselle.

Varo tekoälyyn liittyvää virhettä – ota tuottavuusloikka jo nyt

Levoranta varoittaa kuitenkin tekoälyyn liittyvästä virheestä: digievoluutiossa ei pidä lumoutua pelkästään tietyistä teknologioista, vaikkapa generatiivisestä tekoälystä. Vieressä kun voi odottaa suuria tehostuksia muilla älykkäillä teknologioilla.

Esimerkiksi ohjelmistorobotiikalla voi automatisoida yritysten prosesseihin väistämättä jääviä manuaalisia työvaiheita – vaikkapa sähköpostiin tulevien tilausten automaattista käsittelyä. Tällaisetkin ratkaisut menevät koko ajan eteenpäin. Ohjelmistorobotiikassa moderneilla avoimen lähdekoodin työkaluilla voi luoda tehokkaita ratkaisuja kevyesti ja edullisesti.

”Jotkut asiakkaamme ovat sanoneet, että olemme palauttaneet heidän uskonsa ohjelmistorobotiikkaan. Siellä saavutetaan nyt isoja tuottavuusloikkia ilman tarvetta varsinaiselle tekoälylle. Kannattaa olla pragmaattinen ja valita oikeanlainen työkalu oikeaan paikkaan”, neuvoo Levoranta.

”Jotkut asiakkaamme ovat sanoneet, että olemme palauttaneet heidän uskonsa ohjelmistorobotiikkaan. Siellä saavutetaan nyt isoja tuottavuusloikkia ilman tarvetta varsinaiselle tekoälylle.”

On myös tärkeä muistaa, että tekoäly toimii datalla. Jos yritys haluaa hyödyntää tekoälyä, se on merkittävästi helpompaa, kun data on kerätty keskitettyyn tietovarastoon ja järjestelmien välillä on laadukkaat integraatiot. ”Usein 80 prosenttia tekoälyn kehittämisestä on datan keräämistä, hallintaa ja integraatioiden rakentamista. Ilman eheää dataa tekoäly ei toimi”, Levoranta muistuttaa.

”Tekoälyn hyödyntämistä kannattaa nyt miettiä vakavasti, ja nimenomaan oman liiketoiminnan tarpeiden ja mahdollisuuksien kautta”, Levoranta kannustaa. ”Vielä ei ole myöhäistä, mukaan ehtii mainiosti.”

Luo tiekartta tekoälyn hyödyntämiseen Digian Fast Track -palvelun avulla. Digian Fast Track -palvelussa kartoitamme yrityksen tilanteen, luomme konkreettisen tiekartan etenemiselle ja haemme yhdessä tehokkaimmat työvälineet vastuulliseen digievoluutioon. Lue lisää >>

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi