Skip to content

Verkkokaupan ja ERPin yhteispeli toimitusketjun hallinnassa

Menestyvä verkkoliiketoiminta vaatii paljon verkkokauppa-alustan ja taustajärjestelmän yhteispeliltä sekä B2B- että B2C-ympäristöissä. NetSuiten integroitavuus ja tehokkaat prosessit mahdollistavat kokonaisuuden, jossa ostaminen on helppoa ja tilaukset toimitetaan sujuvasti perille.

Nykypäivän liiketoimintaympäristössä verkkonäkyvyys on noussut kriittiseksi menestystekijäksi toimialasta ja kohderyhmästä riippumatta. Ostamisen ja myymisen tavat ovat pitkään olleet murroksessa sekä B2C- että B2B-liiketoiminnassa, ja verkkokaupasta on tavalla tai toisella tullut välttämätön asiakaspalvelu- ja myyntikanava lähes jokaisella toimialalla. Samalla asiakkaiden vaatimukset ovat koventuneet, eikä voittavan asiakaskokemuksen luominen ole enää mahdollista ilman verkkokaupan ja toiminnanohjauksen saumatonta yhteistyötä.

Sujuva tilausten toimitusprosessi on olennainen osa asiakaskokemusta, ja se on kyettävä toteuttamaan kustannustehokkaasti, jotta yritys voi pysyä kilpailukykyisenä. Tyypillisiä haasteita voivat olla esimerkiksi tilanteet, jossa tilauksia toimitetaan useasta eri varastosta tai hyödynnetään myymäläverkostoa puhtaan verkkokaupan rinnalla, tai jos osa verkossa tarjottavasta valikoimasta toimitetaan omasta varastosta ja osa suoraan tavarantoimittajan tai tukkurin kautta. On myös huomioitava asiakkaan fyysinen sijainti suhteessa omiin varastoihin sekä vaatimukset, joita hän on mahdollisesti toimitukselle asettanut.

NetSuite tukee monipuolisesti verkkokaupan myynti- ja toimitusprosesseja

Moderni toiminnanohjausjärjestelmä kykenee tukemaan verkkokauppa-alustaa muun muassa edellä mainituissa haasteissa. Yhteispeli on tehokasta, kun verkkokaupan ja toiminnanohjauksen vastuut on suunniteltu huolella ja kaikki tarvittava tieto kulkee integraation välityksellä kumpaankin suuntaan. Silloin esimerkiksi toiminnanohjaus pystyy suoraan kertomaan, mistä ja milloin asiakkaan kaipaama tuote on toimitettavissa, ja sekä verkkokauppa että asiakas voivat tähän tietoon luottaa.

NetSuite on monipuolinen ja joustava, pilvipohjainen liiketoiminta-alusta, joka tarjoaa saumattomasti taloushallintoon integroidut materiaalihallinnon prosessit. NetSuiten vahvuuksia ovat erinomainen käyttäjäkokemus ja joustavuus, soveltuvuus toimialasta riippumatta sekä pienten että suurten organisaatioiden käyttöön, datan sijainti yhdessä tietokannassa sekä jatkuva kehittyminen ja asiakaskohtaisten mukautusten säilyminen säännöllisissä päivityksissä. NetSuite integroituu helposti muihin liiketoimintajärjestelmiin, kuten moderniin verkkokauppa-alustaan. Tältä pohjalta huolella toteutettu käyttöönottoprojekti mahdollistaa menestyksekkään verkkoliiketoiminnan.

Kuuntele webinaaritallenteestamme, miten NetSuite-toiminnanohjauksen ja modernin verkkokaupparatkaisun yhteispeli mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen ja tehokkaan tilaus-toimitusketjun hallinnan.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi