Skip to content

Verkkokaupan voima löytyy konepellin alta - integraatioista

Integraatiot ovat toimivan verkkokaupan salaisuus. Mutta miten ne kannattaa oikeasti toteuttaa? Matti Kalenius kertoo blogissamme tärpit, mitä kannattaa ottaa verkkokaupan integraatioiden teknisen toteutuksen osalta huomioon.

Olin tänä syksynä kouluttamassa tulevaisuuden integraatiolupauksia Digian Integraatioakatemiassa, jossa aiheena tällä kertaa oli verkkokaupan integraatiot. Kun esittelimme tehtävänannon, eräs osallistuja kysyi vilpittömän hämmästyneenä: ”Onko verkkokaupassa todella NÄIN PALJON integraatioita?”

Hän taisi kiteyttää aina monen muun osallistujan ajatukset. Yhtä lailla integraatioiden määrä ja merkitys voi kirkastua asiakasyrityksissä vasta, kun projektiin toden teolla lähdetään.

Juttelimme hiljattain kollegani Iston kanssa verkkokaupan integraatioista webinaarissa Integraatiot – toimivan verkkokaupan salaisuus. Koitimme webinaarissa avata verkkokaupan asiakkaan asiointipolun kautta, kuinka integraatiot vaikuttavat eri vaiheessa asiointia siihen, mitä asiakas verkkokaupassa näkee ja kuinka hyvin verkkokauppa toimii. Pääkohdat voi tsekata myös Iston aiemmasta blogikirjoituksesta.

Kurkkasimme webinaarissa myös konepellin alle. Tässä kiteytettynä, mitä pitää ottaa verkkokaupan integraatioiden teknisen toteutuksen osalta huomioon.

Modernit integraatioratkaisut ovat aitoja hybridi-pilvialustoja

Järjestelmät siirtyvät vauhdilla pilveen, ja pilvi-integraatiovälineet ja -alustat (kuten esimerkiksi Dell Boomi) ovat olleet sen myötä paljon esillä.

Fakta kuitenkin on, että osa järjestelmistä on vielä pitkään konesaleissa – ja osa datasta on sellaista, ettei sitä voida tietoturvasyiden vuoksi siirtää pilveen. Siksi myös integraatiovälineiden täytyy pystyä joustavasti yhdistämään konesaleissa ja pilvessä sijaitsevia järjestelmiä.

Keskitetty integraatioratkaisu on lähes poikkeuksetta ainoa ratkaisu

Verkkokaupan toteutuksessa täytyy jo alkuvaiheessa ottaa huomioon myös tulevaisuuden kehitystarpeet. Keskitetyn integraatioratkaisun avulla päästään eroon point-to-point-integraatioista ja järjestelmien räätälöinneistä – eli lukuisia eri järjestelmiä ei ole yhdistetty jokaista yksitellen toisiinsa, vaan tieto vaihtuu järjestelmien välillä keskitetyn alustan kautta. Tällöin kokonaisuus pysyy helposti hallittavana ja muokattavana. Jos jokin ratkaisun osa vanhenee, se voidaan vaihtaa hajottamatta koko ratkaisua.

Keskitetyn integraatioalustan hyödyntäminen on tärkeää, jotta integraatioiden kautta saavutetaan kilpailukykyä. Integraatioalusta mahdollistaakin parhaimmillaan:

  1. Integroitavan järjestelmän vaihdettavuuden
  2. Viestien seurattavuuden
  3. Tiedon ajantasaisuuden
  4. Integraatioiden paremman vikasietoisuuden
  5. Alemmat kustannukset

Nämä ominaisuudet yhdessä muodostavat kilpailuedun mahdollisuuden ja verkkokaupan tapauksessa paremman käyttäjäkokemuksen.

Hyvä alusta mahdollistaa manuaalisten työvaiheiden automatisoinnin ja aidon digitalisaation

Yllättävän moni verkkokauppa nojaa manuaaliseen tietojen syöttöön: joku siirtää tuotteiden tietoja ja hintoja Excel-listasta yksi kerrallaan. Manuaalinen työ vie paljon aikaa, ja isoin riski on, että tiedot vanhenevat helposti tai ovat eri kanavissa eri tavalla. Asiakas nostelee kulmakarvojaan, jos samalla tuotteella on eri hinta verkkokaupassa, myymälässä ja vaikka vielä printtikatalogissa.

Tietojen yhteneväisyyttä voidaankin parantaa esimerkiksi julkaisusäännöillä, joita esimerkiksi tuotetiedonhallinnan järjestelmässä ylläpidetään. Verkkokaupan tiedot koostetaan useasta eri järjestelmästä ja niiden oikeanlaiseen orkestrointiin kannattaa panostaa valitsemalla oikeanlainen integraatioalusta sekä järjestelmät, joista tieto koostetaan.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi