Skip to content

Digia Oyj:n vuoden 2023 raportointikokonaisuus on julkaistu

Digia Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus
29.2.2024 klo 12.00

Digia Oyj on julkaissut vuoden 2023 raportointikokonaisuuden suomeksi ja englanniksi. Kokonaisuus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Digian yritysvastuun tavoitteista ja tuloksista raportoidaan osana hallituksen toimintakertomusta.

Raportit ovat pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa digia.com/sijoittajat.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti. ESEF-tiedostot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

invest@digia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

wkr0008.zip

Digia-Oyj-Vuosikatsaus-2023.pdf

Digia-Oyj-Hallituksen-toimintakertomus-ja-tilinpäätös-2023.pdf

Digia-Oyj-Palkitsemisraportti-2023.pdf

Digia-Oyj-Selvitys-hallinto-ja-ohjausjärjestelmästä-2023.pdf

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com