Lehdistötiedote

Digia digitalisoi Atrian palvelut tuottajille


Digitalisoimalla ja mobilisoimalla palveluita helpotetaan tuottajien arkea, tehostetaan tuotantoketjun toimintaa ja kohdennetaan henkilöresursseja entistä enemmän tilojen kehittämiseen.

Digia toteuttaa Atrialle Tuottajan työpöytä -ratkaisun, jonka kautta palvelut kaikille lihantuottajille ja viljatiloille ovat saatavilla helposti yhdessä kanavassa. Osaksi työpöytää toteutetaan verkkokauppa. Ratkaisu pohjautuu Episerver CMS -julkaisujärjestelmään ja Episerver Commerce -verkkokauppa-alustaan. Lisäksi Digia toteuttaa Atrialle siipikarjantuotannon toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla koordinoidaan tuotantoketjua munittamoilta kasvattamoihin ja lopulta kaupan hyllyyn.

Tuottajan työpöytä on käytettävissä mobiililaitteilla, mikä nopeuttaa erilaisten kirjausten tekoa päivittäisten töiden lomassa. Mobiilisovellus antaa tärkeistä muistutuksista ilmoituksen suoraan kännykkään. Koska eri toiminnot toimivat integroituna kokonaisuutena, esimerkiksi muistutus rehun hupenemisesta on mahdollista kuitata suoraan täydennystilaukseksi verkkokauppaan.

Tuottajan työpöytä korvaa Atrian tuottajien aiemmin käyttämät A-Netin ja Siipinetin. Uudesta Tuottajan työpöydästä löytyvät vanhat tutut peruspalvelut päivitettyinä versioina ja lisäksi monta uutta toiminnallisuutta.

Tieto on helpommin hyödynnettävissä visuaalisesti

Tuottajan työpöytä -ratkaisussa on panostettu visuaalisiin kuvaajiin ja parametreihin, joiden avulla tuottajat voivat seurata eri tuotantoerien välisiä eroja tai omaa tuotantoa suhteessa alueellisiin keskiarvoihin.

”Mitä tarkempaa tietoa on käytettävissä, sitä paremmin tuottajat voivat kehittää omaa toimintaansa ja me Atrialla tukea tuottajia oikeanlaisilla palveluilla. Kun kirjausten teko suoraan kentällä on helppoa ja välineet tarpeeksi houkuttelevia, toivomme, että kirjaustarkkuus paranee entisestään”, A-rehun ja A-Tuottajien toimitusjohtaja Jari Leija Atrialta sanoo.

Haastattelukierros maatiloilla kertoi, millaisia palveluita tuottajat arvostavat

Kehitystyön taustalla on Atrian tavoite olla tuottajien paras ja houkuttelevin kumppani. Digia toteutti Atrialle alkuvuodesta 2016 palvelukartta-konsultoinnin, jossa selvitettiin, millaisia palveluita alkutuotannon toimijat arvostavat ja missä kanavissa he palveluita käyttävät.

Selvitys toteutettiin havainnoimalla ja haastattelemassa tuottajia maatiloilla kiertäen. Kasvokkain tehtyjä haastatteluja täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Havaittiin, että tuottajat joutuivat täyttämään paljon erilaisia kaavakkeita ja kirjautumaan eri palveluihin saadakseen asiat hoidettua, mikä koettiin turhauttavaksi.

”Digia painottaa strategiassaan asiakkaidemme palvelujen ja prosessien digitalisointia, joka perustuu vahvaan asiakas- ja toimialaymmärrykseen. Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan omaa liiketoimintaansa. Digialla on elintarviketeollisuuden että alkutuotannon toimialoilta vankka osaaminen, josta oli hyötyä, kun lähdimme yhdessä miettimään, kuinka Atria voisi palvella elintärkeää tuottajien verkostoa entistä paremmin ja samalla kehittää liiketoimintaansa”, johtaja Jarkko Lindroos Digialta sanoo.


Lisätiedot:

Jari Leija
Toimitusjohtaja, A-Tuottajat ja A-Rehu
P. 040 559 7213

Jarkko Lindroos
Johtaja, strategiset asiakkuudet, Digia
P. 040 582 9271

Mitä tarkempaa tietoa on käytettävissä, sitä paremmin tuottajat voivat kehittää omaa toimintaansa ja me Atrialla tukea tuottajia oikeanlaisilla palveluilla. Kun kirjausten teko suoraan kentällä on helppoa ja välineet tarpeeksi houkuttelevia, toivomme, että kirjaustarkkuus paranee entisestään.

Jari Leija, toimitusjohtaja, A-Tuottajat ja A-Rehu

Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan omaa liiketoimintaansa. Digialla on elintarviketeollisuuden että alkutuotannon toimialoilta vankka osaaminen, josta oli hyötyä, kun lähdimme yhdessä miettimään, kuinka Atria voisi palvella elintärkeää tuottajien verkostoa entistä paremmin ja samalla kehittää liiketoimintaansa.

Jarkko Lindroos, johtaja, strategiset asiakkuudet

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme 870 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*