Lehdistötiedote

Digian ja S-Pankki Rahastoyhtiön yhteistyö laajenee pääomarahastoihin

IT-palveluiden ulkoistaminen on markkinassa edennyt pitkälle. Nyt finanssitoimijoilla on käynnissä seuraava vaihe, jossa ulkoistetaan ydinliiketoiminnan ulkopuolisia prosesseja. Näin tekee muun muassa S-Pankki Rahastoyhtiö, joka on ulkoistanut rahastojensa hallintoon liittyviä prosesseja Digialle.

Rutiininomaisten back office -toimintojen pyörittäminen ja jatkuvasti voimistuvaan ja muuttuvaan sääntelyyn sopeutuminen vie finanssialan toimijoilta resursseja, mutta nämä panostukset eivät kuitenkaan tuo kilpailuetua. S-Pankki-konserniin kuuluva S-Pankki Rahastoyhtiö Oy (aiemmin FIM Varainhoito Oy) teki vuonna 2016 päätöksen, jonka myötä yhtiö ulkoisti rahastojen back office -toimintoja, kuten rahastojen arvonlaskennan ja osuusrekisterijärjestelmän teknisen ylläpidon Digialle. S-Pankki Rahastoyhtiö vastaa rahastojen hallintoon liittyvistä toimiluvanvaraisista toiminnoista. Digian ulkoistuspalvelun taustajärjestelmänä toimii Digia Financial Systems. Alkuvuodesta 2021 palvelupalettiin liitettiin myös S-Pankin Fennialta ostamat varainhoito- ja kiinteistösijoituspalvelut.

”Tarjoamalla rahastojen hallintoon liittyvien prosessien ulkoistamispalvelun Digia auttaa S-Pankkia saavuttamaan kustannushyötyjä ja mahdollisuuden keskittää kehitysresurssejaan liiketoiminnan näkökulmasta olennaisempiin hankkeisiin. Digialta löytyy jo valmiiksi palveluiden tuottamiseen vaadittavat järjestelmätuotteet ja ylläpitopalvelut, joten meillä on vahva pohja ulkoistuspalvelun tarjoamiseksi finanssialan toimijoille”, kommentoi Sami Vallinkoski, johtaja, Digia Financial Services.

S-Pankki Rahastoyhtiön ja Digian yhteistyö rahastotoimintojen ulkoistuksessa laajeni, kun Digia otti vastuulleen pääomarahastojen hallintoon liittyviä prosesseja. Palvelutuotanto käynnistyi onnistuneesti aikataulussa syyskuussa 2021.

”Meillä on takana jo hyvää yhteistyötä Digian kanssa back office -toimintojen ulkoistuksesta. Ulkoistuksen laajentuminen pääomarahastoihin on looginen askel ja mahdollistaa sen, että voimme keskittyä entistä paremmin kyseisen liiketoiminta-alueen aktiiviseen kehitykseen”, vaihtoehtoisista sijoituksista vastaava johtaja Teri Heilala S-Pankista kertoo.

”Vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten erilaiset kiinteistörahastot, pääomarahastot ja vaikuttavuusrahastot, kiinnostavat yhä useampia sijoittajia, sillä ne tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa markkinariskiä. Suosiosta kertoo paitsi rahastojen pääomien myös niiden sijoittajamäärien voimakas kasvu viime vuosina”, Heilala lisää.

Ulkoistuksen ansiosta S-Pankki voi paremmin keskittyä palveluiden kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Sen myötä voidaan myös varmistaa, että ulkoistetut prosessit hoituvat jatkuvasti kehittyvän palvelun avulla kustannustehokkaasti ja luotettavasti.

”Yhä useammat finanssialan yritykset ovat kiinnostuneita hankkimaan suuria ja selkeitä palvelukokonaisuuksia, jolloin palveluiden ja kumppaniverkoston hallinta yksinkertaistuu ja tehostuu. Digia haluaa olla finanssialan toimijoille laaja-alainen kumppani. Palveluvalikoiman täydentäminen voimakkaasti kasvavan pääomarahastomarkkinan back office -palveluilla vahvistaa tätä tavoitetta erinomaisesti”, Vallinkoski lisää.


Lisätietoja:

Sami Vallinkoski
Johtaja, Digia Financial Services
P. 040 740 6598

Teri Heilala
Johtaja, vaihtoehtoiset sijoitukset, S-Pankki
P. 050 306 3622

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 300. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme sekä kotona että kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*